Perille asti -hanke kehittää ja kokeilee uusia älykkäitä liikkumisratkaisuja matkailijoiden, asukkaiden ja työssäkäyvien käyttöön pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on helpottaa kohderyhmien liikkumista Helsingin Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella, Espoon Nuuksiossa, Rantaraitilla ja merellisissä kohteissa sekä Vantaan Aviapoliksen alueella.

Metropolia AMK on mukana tässä kehitystyössä kaupunkien, liikkumispalveluja tuottavien yritysten, matkailualan yritysten, ja palvelujen loppukäyttäjien kanssa. Perille asti -hanke saa rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika-strategiaa vuosina 2017–2019. Hankkeen toteuttavat Forum Virium Helsinki, Vantaan kaupunki, Espoo Marketing Oy, Aalto yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Demos Helsinki. Hanketta koordinoi Vantaan kaupunki ja sen kokonaisbudjetti on n. 1,9 miljoonaa euroa.

Uutta tietoa älykkäiden liikkumispalvelujen mahdollisuuksista

Hankkeessa hyödynnetään jo markkinoilla olevia liikkumispalveluja sekä luodaan pohjaa uusien markkinalähtöisten palvelujen ja tuotteiden syntymiselle. Tavoitteena on uusien ratkaisujen kaupallinen hyödyntäminen ja niiden yhdistäminen osaksi nykyistä liikennejärjestelmää. Hankkeessa on jo syksyn 2017 ja vuoden 2018 aikana tunnistettu eri kohderyhmien liikkumistarpeita. Metropolia AMK on osallistunut tähän taustatyöhön erilaisten käyttäjä- ja benchmarking tutkimusten avulla sekä palvelumuotoilun projekteissa (linkit sivun alaosassa Reports 2018 osiossa).

Metropolia AMK tutkimukset ovat kartoittaneet matkailijoiden liikkumiseen liittyviä preferenssejä ja asenteita sekä matkailukohteiden saavutettavuutta länsiterminaalissa Jätkäsaaressa, Helsinki-Vantaan lentokentällä ja Aviapolis-alueen hotelleissa sekä Kuusijärven ulkoilualueella. Myös Espoon Rantaraitilla ja Nuuksion kansallispuistossa on tehty kattavia käyttäjätutkimuksia. Keväällä 2018 valmistuneessa kansainvälisessä benchmarking selvityksessä esitellään 41 erilaista liikkumispalvelukonseptia maailmalta.

Liiketoimintaa uusista palveluista

Kaupungit ovat hyödyntäneet näiden selvitysten tuloksia valitessaan yrityksiä kokeiluohjelmiinsa, joissa on jo keväästä 2018 lähtien pilotoitu erilaisia liikkumista helpottavia ja alueiden saavutettavuutta parantavia ratkaisuja. Hankkeessa on kokeiltu mm. ääniopastettuja reittejä matkailijoille, sähkö- ja taittopyöräpalveluja, Nuuksioon.fi -reittisuunnittelupalvelua, parkkikamera-palvelua, sukkulabussia, P2P-kuljetusalustaa pienveneomistajille ja venekyytien tarvitsijoille, suoraa vesireittiä Jätkäsaaresta matkailukohteisiin sekä yhteiskäyttöautojen ja parkkeerauspalvelun yhdistämistä. Jätkäsaaressa toteutetuista piloteista lisätietoa Forum Viriumin sivuilta. Nuuksion piloteista lisätietoa Espoon sivuilta ja Vantaan Aviapolis alueen piloteista Vantaan kaupungin Business Vantaa sivuilla ja twitterissä. Uusia kokeiluhakuja valmistellaan vuodelle 2019.

Vuoden 2019 aikana Metropolia AMK kehittää ja konseptoi liiketoimintamallia MaaS -liikkumispalveluille nk. Business Model Canvas- mallin pohjalta. Tätä tehdään yhdessä kokeiluihin valittujen yritysten ja kaupunkien kanssa. Metropolia kokoaa Demos Helsingin kanssa tutkimusraportin, johon kootaan hankkeen kehitystyön tärkeimmät tulokset ja liikkumispalveluiden tuottamisen pullonkaulat ja mahdollisuudet kokeiluista saatujen oppien perusteella.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Kaija Haapasalo
P. 040 098 8529
S-posti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

In English - The Last Mile Project

The “Last Mile” project (“Perille asti” in Finnish) aims to improve the mobility of local residents and travelers in the Helsinki Region:

  • Jätkäsaari in Helsinki
  • Aviapolis and touristic destinations in Vantaa
  • Nuuksio and Rantaraitti in Espoo

It is a joint project of the city of Vantaa, Espoo Marketing, Forum Virium Helsinki, Metropolia UAS, Aalto University, and Demos Helsinki. ”Last mile” is funded by European Regional Development Fund through the ”Six City Strategy” during 2017-2019.

The Last mile project seeks smart and sustainable mobility solutions for tourists, residents and commuters in the Helsinki metropolitan area in collaboration with companies that provide mobility services and companies in tourism industry.

Metropolia project team has finalized already several studies supporting the selection of suitable trials in different target areas of the project. An international benchmarking study, which provides 41 examples of mobility services in cities and recreational areas, was completed during spring 2018. Also about 100 tourists were interviewed at Jätkäsaari West Terminal in Helsinki. The expectations for mobility services and accessibility of touristic attractions were studied at the Helsinki-Vantaa airport, in some hotels in Aviapolis area and in Kuusijärvi recreational area in Vantaa. About 200 visitors on the costal walkway of Espoo and in Nuuksio Natural park were interviewed during spring and summer 2018.

All research results can be found from the links under Research results 2018 / Tutkimustulokset 2018.

Business from new services

Several companies were chosen to test their mobility services in the target areas of the project. Examples of these services piloted during summer and autumn 2018 are e.g.: audio guided routes and electric bikes for travellers, Nuuksioon.fi- trail-route-planning service connected to public journey planner, surveillance cameras utilizing solar panels to ease parking problems, shuttle bus service, P2P- platform to combine private bout owners and people in need for a bout ride, direct waterbus connection from Jätkäsaari to touristic attractions, a service combining car sharing service and parking service to ease parking problems in Jätkäsaari. New pilots are tested in 2019.

Metropolia UAS will develop together with the cities and pilot companies a MaaS business model during 2019. Main research results and ”lessons learnt” from the pilots are gathered into a research report together with Demos Helsinki.

Opinnäytetyöt / Thesis

Innovaatioprojektit / Innovation projects