Perille asti -hanke kehittää ja kokeilee uusia älykkäitä liikkumisratkaisuja matkailijoiden, asukkaiden ja työssäkäyvien käyttöön pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on helpottaa kohderyhmien liikkumista Helsingin Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella, Espoon Nuuksiossa, Rantaraitilla ja merellisissä kohteissa sekä Vantaan Aviapoliksen alueella.

Metropolia AMK on mukana tässä kehitystyössä kaupunkien, liikkumispalveluja tuottavien yritysten, matkailualan yritysten, ja palvelujen loppukäyttäjien kanssa. Perille asti -hanke saa rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika-strategiaa vuosina 2017–2019.

Hankkeen toteuttavat

  • Forum Virium Helsinki
  • Vantaan kaupunki
  • Espoo Marketing Oy
  • Aalto yliopisto
  • Metropolia Ammattikorkeakoulu ja
  • Demos Helsinki.

Hanketta koordinoi Vantaan kaupunki ja sen kokonaisbudjetti on n. 1,9 miljoonaa euroa.

Uutta tietoa älykkäiden liikkumispalvelujen mahdollisuuksista

Hankkeessa hyödynnetään jo markkinoilla olevia liikkumispalveluja sekä luodaan pohjaa uusien markkinalähtöisten palvelujen ja tuotteiden syntymiselle. Tavoitteena on uusien ratkaisujen kaupallinen hyödyntäminen ja niiden yhdistäminen osaksi nykyistä liikennejärjestelmää. Hankkeessa on jo syksyn 2017 ja vuoden 2018 aikana tunnistettu eri kohderyhmien liikkumistarpeita. Metropolia AMK on osallistunut tähän taustatyöhön erilaisten käyttäjä- ja benchmarking tutkimusten avulla sekä palvelumuotoilun projekteissa (linkit sivun alaosassa Reports 2018 osiossa).

Metropolia AMK tutkimukset ovat kartoittaneet matkailijoiden liikkumiseen liittyviä preferenssejä ja asenteita sekä matkailukohteiden saavutettavuutta länsiterminaalissa Jätkäsaaressa, Helsinki-Vantaan lentokentällä ja Aviapolis-alueen hotelleissa sekä Kuusijärven ulkoilualueella. Myös Espoon Rantaraitilla ja Nuuksion kansallispuistossa on tehty kattavia käyttäjätutkimuksia. Keväällä 2018 valmistuneessa kansainvälisessä benchmarking selvityksessä esitellään 41 erilaista liikkumispalvelukonseptia maailmalta.

Liiketoimintaa uusista palveluista

Kaupungit ovat hyödyntäneet näiden selvitysten tuloksia valitessaan yrityksiä kokeiluohjelmiinsa, joissa on jo keväästä 2018 lähtien pilotoitu erilaisia liikkumista helpottavia ja alueiden saavutettavuutta parantavia ratkaisuja. Hankkeessa on kokeiltu mm. ääniopastettuja reittejä matkailijoille, sähkö- ja taittopyöräpalveluja, Nuuksioon.fi -reittisuunnittelupalvelua, parkkikamera-palvelua, sukkulabussia, P2P-kuljetusalustaa pienveneomistajille ja venekyytien tarvitsijoille, suoraa vesireittiä Jätkäsaaresta matkailukohteisiin sekä yhteiskäyttöautojen ja parkkeerauspalvelun yhdistämistä. Jätkäsaaressa toteutetuista piloteista lisätietoa Forum Viriumin sivuilta. Nuuksion piloteista lisätietoa Espoon sivuilta ja Vantaan Aviapolis alueen piloteista Vantaan kaupungin Business Vantaa sivuilla ja twitterissä. Uusia kokeiluhakuja valmistellaan vuodelle 2019.

Vuoden 2019 aikana Metropolia AMK kehittää ja konseptoi liiketoimintamallia MaaS -liikkumispalveluille nk. Business Model Canvas- mallin pohjalta. Tätä tehdään yhdessä kokeiluihin valittujen yritysten ja kaupunkien kanssa. Metropolia kokoaa Demos Helsingin kanssa tutkimusraportin, johon kootaan hankkeen kehitystyön tärkeimmät tulokset ja liikkumispalveluiden tuottamisen pullonkaulat ja mahdollisuudet kokeiluista saatujen oppien perusteella.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Kaija Haapasalo
P. +358 400 988 529
S-posti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Tutustu Perille asti – hankkeen älykkäisiin liikkumisratkaisuihin Jätkäsaaressa

Opinnäytetyöt / Thesis

Innovaatioprojektit / Innovation projects