Pääkaupunkiseudulla on hyvin toimiva julkinen liikenne ja liikennejärjestelmä. Useat alueet ja kohteet ovat tästä huolimatta vaikeasti saavutettavissa muutoin kuin yksityisautolla. Tästä esimerkkinä ovat luonto- ja matkailukohteet sekä uudet, kehittyvät työpaikka- ja asuinalueet. Saavutettavuuteen liittyvät haasteet voivat estää yrityksiä kehittämästä ja kasvattamasta liiketoimintaansa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa asukkaiden, työntekijöiden, asiakkaiden ja kansainvälisten vieraiden liikkumista pääkaupunkiseudulla täydentäen nykyistä liikennejärjestelmää. Tarkoituksena on löytää markkinalähtöisesti uusia, älykkäitä liikkumisen ratkaisuja ja palveluja matkailutoimialan yritysten hyödynnettäväksi osana omaa palvelutarjontaa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat matkailutoimialan yritykset, jotka hyödyntävät hankkeessa kehitettäviä liikkumispalveluja osana omaa palvelutarjontaa asiakasvirran lisäämiseksi. Uusia ratkaisuja voivat hyödyntää myös alueen asukkaat, työntekijät ja alueella asioivat.

Toisena kohderyhmänä ovat yritykset, jotka kehittävät ja toteuttavat liikkumispalveluja edellä mainituille yrityksille ja loppukäyttäjille. Esimerkkejä näistä ratkaisuista ovat

  • yhteiskäyttöiset kulkumuodot (autot, pyörät, veneet)
  • uudenlaiset pyörävuokrauskonseptit
  • kutsupohjainen liikenne
  • alueelliset liikkumispalvelut ja
  • viimeisen kilometrien ratkaisut.

Hankkeen toimenpiteet on kohdistettu Espoossa Nuuksion ja Rantaraitin alueelle, Vantaalla Aviapoliksen alueelle ja koko kaupungin alueen matkailukohteisiin, ja Helsingissä Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueelle. Yhteiskehittämisen tuloksena on uusia liikkumisratkaisuja ja palveluita, joita kokeillaan aidossa ympäristössä kohdealueilla.

Uutta tietoa älykkäiden liikkumispalvelujen mahdollisuuksista

Hankkeen tuloksena löydetään uusia liikkumisratkaisuja ja toimintamalleja, joiden avulla yritysten ja kohteiden saavutettavuus paranee kestävällä tavalla. Uudet liikkumisratkaisut tuotteistetaan osaksi matkailuyritysten palveluvalikoimaa jolloin ne jäävät pysyvämmin osaksi yritysten palvelukokonaisuutta. Hankkeessa mahdollistetaan edelläkävijämarkkinat uusien liikkumispalvelujen kehittäjille.

Hankkeessa löydettyjen ja kehitettyjen ratkaisujen avulla vähennetään yksityisautoilun vaikutuksia, painetta kehittää liikenneverkkoa yksityisautoilun ehdoilla ja lisätä parkkipaikkoja. Saavutettavuuden parantaminen tiivistää pääkaupunkiseudun yritysten välistä yhteistyötä ja luo pohjaa osaamis- ja tietointensiivinen keskittymien syntymiselle. Hankkeessa saadaan uutta tietoa älykkäiden liikkumispalvelujen mahdollisuuksista kehittää kaupunkirakennetta.

Hankkeessa on kevään 2018 aikana valmistunut useampi tutkimus matkailijoiden liikkumiskokemuksista pääkaupunkiseudulla. Maaliskuussa valmistui kyselytutkimus n. sadalle risteilymatkailijalle Jätkäsaaren länsiterminaalissa. Linkki tutkimusraporttiin ja sen tuloksiin Reports 2018 osiossa alla. Näitä tuloksia on hyödynnetty Forum Viriumin toukokuussa järjestämässä tarjouskyselyssä ja Jätkäsaaren alueen neljän palvelukokeilun valinnassa. Pilotit toteutetaan heinäkuun alusta lähtien, lisätietoa Forum Viriumin sivuilta https://forumvirium.fi/perille-asti-kokeilut-valittu/

Matkailijoiden liikkumiseen liittyviä preferenssejä ja asenteita sekä matkailukohteiden saavutettavuutta selvittäneet tutkimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä ja Aviapolis-alueen hotelleissa sekä Kuusijärven ulkoilualueella Vantaalla valmistuivat toukokuussa ja niiden tuloksia hyödynnetään Vantaan järjestämissä kokeiluissa alkusyksystä 2018. Näiden tutkimusten tulosesitykset myös Reports 2018 osiossa.

Toukokuussa valmistuneessa kansainvälisessä benchmarking selvityksessä esitellään 41 erilaista liikkumispalvelukonseptia maailmalta. Näitä tuloksia on hyödynnetty Nuuksion kansallispuiston kokeiluyrityksiä valittaessa. Nuuksiossa pilotit käynnistyvät kesäkuussa , lisätietoa Espoon sivuilta https://www.visitespoo.fi/fi/perille-asti-hanke/

Lisäksi kesän 2018 aikana toteutetaan Espoon Rantaraitin alueella kyselytutkimus matkailijoille ja matkailualan yrittäjille. Rantaraitin eri kohteiden saavutettavuuteen ja alueella liikkumiseen liittyen. Vastaavanlainen käyttäjätutkimus tehdään kesällä myös Nuuksion kansallispuistossa.

Kaikki yllämainitut tutkimustulokset englanniksi alla osiossa Reports 2018. 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Kaija Haapasalo
P. 040 098 8529
S-posti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

In English - The Last Mile Project

The “Last Mile” project (“Perille asti” in Finnish) aims to improve the mobility of local residents and travelers in the Helsinki Region:

  • Jätkäsaari in Helsinki
  • Aviapolis and touristic destinations in Vantaa
  • Nuuksio and Rantaraitti in Espoo

It is a joint project of the city of Vantaa, Espoo Marketing, Forum Virium Helsinki, Metropolia UAS, Aalto University, and Demos Helsinki. ”Last mile” is funded by European Regional Development Fund through the ”Six City Strategy” during 2017-2019.

The Last mile project seeks smart and sustainable mobility solutions for tourists, residents and commuters in the Helsinki metropolitan area in collaboration with companies that provide mobility services and companies in tourism industry.

Metropolia project team has finalized already several studies supporting the selection of suitable trials in different target areas of the project. About 100 tourists were interviewed at Jätkäsaari West Terminal in Helsinki in March 2018. The results were utilized by Forum Virium when they decided the companies for mobility trials running in Jätkäsaari during summer and autumn 2018.

Travelers´ expectations for mobility services and accessibility of touristic attractions were studied at the Helsinki-Vantaa airport, in some hotels in Aviapolis area and in Kuusijärvi recreational area in Vantaa during spring 2018. These results are used to support the selection of Vantaa Aviapolis area trials later in 2018.

An international benchmarking study, which provides 41 examples of mobility services implemented or under development in cities and recreational areas, was completed in May and these results are utilized in the trials of Nuuksio Natural Park in Espoo during summer 2018.

Research about the accessibility and mobility services preferred by travelers´ and service providers in Espoo Waterfront Walkway area and in Nuuksio Natural park are underway and will be reported in September 2018.

All research results can be found from the Research results 2018 / Tutkimustulokset 2018 below.