Perille asti -hanke kehittää ja kokeilee uusia älykkäitä liikkumisratkaisuja matkailijoiden, asukkaiden ja työssäkäyvien käyttöön pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on helpottaa kohderyhmien liikkumista Helsingin Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella, Espoon Nuuksiossa, Rantaraitilla ja merellisissä kohteissa sekä Vantaan Aviapolis-alueella.

Metropolia AMK on mukana tässä kehitystyössä kaupunkien, liikkumispalveluja tuottavien yritysten, matkailualan yritysten, ja palvelujen loppukäyttäjien kanssa. Perille asti -hanke saa rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika-strategiaa vuosina 2017–2019.

Hankkeen toteuttavat

  • Forum Virium Helsinki
  • Vantaan kaupunki,
  • Espoo Marketing Oy
  • Aalto yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Demos Helsinki

Hanketta koordinoi Vantaan kaupunki ja sen kokonaisbudjetti on n. 1,9 miljoonaa euroa.

Uutta tietoa älykkäiden liikkumispalvelujen mahdollisuuksista

Hankkeessa hyödynnetään jo markkinoilla olevia liikkumispalveluja sekä luodaan pohjaa uusien markkinalähtöisten palvelujen ja tuotteiden syntymiselle. Tavoitteena on uusien ratkaisujen kaupallinen hyödyntäminen ja niiden yhdistäminen osaksi nykyistä liikennejärjestelmää. Hankkeessa on tunnistettu eri kohderyhmien liikkumistarpeita. Metropolia AMK on tuottanut erilaisia käyttäjä- ja benchmarking tutkimuksia sekä palvelumuotoilun projekteja ja Business Canvas malliin pohjautuvan liikkumispalvelujen liiketoimintamallia koskevan raportin ja työkalun, jota kehitetään yhdessä yritysten kanssa. (linkit sivun alaosassa Tutkimustulokset osiossa).

Metropolia AMK:n tutkimukset ovat kartoittaneet matkailijoiden liikkumiseen liittyviä preferenssejä ja asenteita sekä matkailukohteiden saavutettavuutta länsiterminaalissa Jätkäsaaressa, Helsinki-Vantaan lentokentällä ja Aviapolis-alueen hotelleissa sekä Kuusijärven ulkoilualueella. Myös Espoon Rantaraitilla ja Nuuksion kansallispuistossa on tehty kattavia käyttäjätutkimuksia. Keväällä 2018 valmistuneessa kansainvälisessä benchmarking selvityksessä esitellään 41 erilaista liikkumispalvelukonseptia maailmalta.

Liiketoimintaa uusista palveluista

Kaupungit ovat hyödyntäneet näiden selvitysten tuloksia valitessaan yrityksiä kokeiluohjelmiinsa, joissa on jo keväästä 2018 lähtien pilotoitu erilaisia liikkumista helpottavia ja alueiden saavutettavuutta parantavia ratkaisuja. Hankkeessa on kokeiltu mm. ääniopastettuja reittejä matkailijoille, sähkö- ja taittopyöräpalveluja, Nuuksioon.fi -reittisuunnittelupalvelua, parkkikamera-palvelua, sukkulabussia, P2P-kuljetusalustaa pienveneomistajille ja venekyytien tarvitsijoille, suoraa vesireittiä Jätkäsaaresta matkailukohteisiin sekä yhteiskäyttöautojen ja parkkeerauspalvelun yhdistämistä. Jätkäsaaressa toteutetuista piloteista lisätietoa Forum Viriumin sivuilta. Nuuksion piloteista lisätietoa Espoon sivuilta ja Vantaan Aviapolis alueen piloteista Vantaan kaupungin Business Vantaa sivuilla ja twitterissä. Kesän 2019 uudet kokeilut on myös valittu.

Metropolia kokoaa hankkeen tärkeimmät tutkimustulokset ja kokeiluista saadut opit yhteen loppuraportiksi, jossa huomioidaan myös hankkeen kohdealueiden erityispiirteet ja liikkumispalveluiden liiketoimintamallin kehittäminen.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Kaija Haapasalo
p. +358 400 988 529
kaija.haapasalo metropolia fi

Tutustu Perille asti – hankkeen älykkäisiin liikkumisratkaisuihin Jätkäsaaressa

Taittopyöräkokeilu Metropoliassa - Bikefy konsepti

Metropolia AMK jatkokehittää yhdessä Kultaiset Pojat Oy:n kanssa Bikefy-konseptia kevään ja kesän 2019 aikana. Kokeilussa on tavoitteena kerätä työntekijöiltä palautetta tästä taittopyöriä ja julkista liikennettä yhdistävästä konseptista vaihtoehtona autoilulle.Tämä kokeilu ja yritysyhteistyö on jatkoa Perille Asti-hankkeen Vantaan kokeilulle ja tukee Metropolian strategiaa edistää kestävää kehitystä.

Tutkimustulokset

Alla linkkejä Metropolian hankkeelle tekemien selvitysten ja tutkimusten tuloksiin sekä hankkeen aihealueesta syntyneisiin opinnäytetöihin ja innovaatioprojektien tuloksiin.

Metropolia kokoaa hankkeen tärkeimmät tutkimustulokset ja kokeiluista saadut opit yhteen loppuraportiksi, jossa huomioidaan myös hankkeen kohdealueiden erityispiirteet ja liikkumispalveluiden liiketoimintamallin kehittäminen.

  • Euroopan aluekehitysrahasto – Euroopan unioni.
  • Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.
  • 6Aika-strategia.
  • Uudenmaan liitto - Nylands förbund.
Perille Asti –hanke.