Asiantuntijana ammattitaitosi ja työllistymispolkusi perustuvat siihen, millaista osaamista sinulla on. Sinun pitää kuitenkin osata myös kertoa osaamisestasi työnantajille niin, että he tietävät, mitä hyötyä he saavat toimintaansa palkkaamalla sinut.

Osaamisen tunnistaminen - miksi se on tärkeää?

Oman osaamisen ymmärtäminen ovat työnhaussa keskeisiä taitoja, mutta useat työnhakijat pitävät sitä vaikeana.

Sinulla on paljon arvokasta osaamista, jota on kertynyt opinnoissa, töissä ja muiden kokemusten kautta eri elämän osa-alueilla. Tämä osaaminen pitää osoittaa suomalaisille työnantajille Suomessa ymmärrettävällä tavalla. Osaamisesi ei ole vain sitä, mitä opiskelu- ja työtodistuksissasi sanotaan.

Uudessa maassa osaamisesta kertominen voi olla haastavaa, koska ammatilliset pätevyydet ja vaatimukset, käytännöt ja odotukset - sekä tulkinnat näistä - vaihtelevat eri maissa ja kulttuureissa.

Miten voin tunnistaa ja arvioida osaamistani?

Työnhaussa avainasemassa on se, että osaat kertoa, millaista osaamista sinulla on. Osaamistesi hahmottamiseen saat apua henkilökohtaisessa SIMHE-ohjauksessa.

Voit kuitenkin myös itse alkaa kartoittaa omia osaamisiasi. Lisäksi lähipiirisi, esimerkiksi perheesi, ystäväsi ja työtoverisi, voivat auttaa sinua hahmottamaan vahvuuksiasi. Yhtä lailla tärkeää on tunnistaa, mitä taitoja ja osa-alueita sinun on hyvä vielä kehittää päästäksesi uratavoitteisiisi.

Vinkkejä ja työkaluja osaamisen tunnistamiseen

 • Työpaikkailmoitusten arviointi: Tutki avoimia työpaikkailmoituksia omalla alallasi ja yritä tunnistaa osaamiset, joita tehtävä vaatii - miten arvioisit oman osaamisesi asteikolla 1-5 näissä taidoissa?
 • Tutkintojen vertaaminen: Vertaa oman ulkomaisen tutkintosi sisältöjä suomalaisten oppilaitosten vastaavien tutkintojen sisältöihin - mitä erityistaitoja sinulla on koulutuksesi kautta, entä onko jotain, mihin sinun pitäisi vielä perehtyä?
 • Verkon työkalut: Hyödynnä verkosta löytyviä työkaluja ja tutkimuksia, esim. Mid-life skills review by Ossi työelämäverkko-opisto tai Opetushallituksen toimialoittain koostamia osaamiskortteja, osaamisesi eri osa-alueiden hahmotteluun
 • Knowing your skills is crucial for your career ‒ how to get started? (uravalmentajan kirjoittama blogiteksti, Various Variables -blogi)

Osaamisen tunnistamisen SIMHE-asiantuntijapalvelu rajatuille kohderyhmille

Tarjoamme rajatuille kohderyhmille oman alan asiantuntijoiden tekemää osaamisen tunnistamisen palvelua yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa.

Parhaillaan palvelu on saatavilla soveltuvin osin vieraskielisille korkeakoulutetuille työttömille työnhakijoille Helsingin, Espoon, Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluissa. Palvelu on suunnattu seuraavien alojen asiantuntijoille:

 • automaatiotekniikka
 • ICT
 • kiinteistö- ja rakennusala
 • sairaanhoito
 • taloushallinto.

Palvelussa pääset kartoittamaan osaamistasi ja sen kehittämistarpeita yhdessä oman alasi asiantuntijan kanssa. Pohditte yhdessä, miten osaamisesi soveltuu suomailaisille työmarkkinoille. Palvelu on sinulle maksuton.

ICT:n ja kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijoilla on osaamisen tunnistamisen jälkeen mahdollisuus kehittää osaamistaan Metropolian Career Boost -ohjelmissa.

Hae palveluun ilmoittautumalla ensin henkilökohtaiseen SIMHE-ohjaukseen.

Tavoitteet

 • Kartoittaa opinto- ja työtaustasi sekä osaamisesi ja verrata niitä Suomessa omalla alallasi vaadittavaan osaamiseen
 • Tunnistaa osaamisen kehittämisen tarpeet ja soveltuvat kouluttautumismahdollisuudet eri oppilaitoksissa Suomessa
 • Hahmottaa työllistymispolkusi ja edistää työllistymismahdollisuuksiasi asiantuntijatehtäviin suomalaisille työmarkkinoille
 • Nopeuttaa sopeutumistasi suomalaiseen yhteiskuntaan

Sisältö

 • Ohjaus ja opastus osaamisen kartoittamiseen
 • Ohjattu ja alakohtainen osaamisen itsearviointi
 • Oman alan asiantuntijakeskustelu: henkilökohtainen osaamiskartoitus ja osaamisen kehittämisen ja työllistymispolkujen neuvonta
 • Osaamista kuvaava dokumentti, jota voit hyödyntää esim. työnhaussa

Miten ulkomainen tutkintoni tunnustetaan?

Tutkintojen tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden ulkomailla suoritettu tutkinto antaa työtä tai opiskelupaikkaa haettaessa. Päätöksiä tekevät viranomaiset, oppilaitokset ja korkeakoulut sekä työnantajat.

Suomessa tutkintojen rinnastamisesta vastaa lähtökohtaisesti Opetushallitus.

Joillain aloilla tarvitaan kuitenkin suomalaisen viranomaisen vahvistama oikeus harjoittaa ammattia. Tarkista Opetushallituksen sivuilta, mitkä ammatit ovat säänneltyjä eli missä ammateissa tarvitset pätevyyden harjoittaa ammattiasi.

Jos ammattisi ei ole säännelty, tutkinnon tason rinnastaminen ei ole pakollista päästäksesi työskentelemään alallasi.

Yleisimmät säännellyt koulutusalat

Kasvatusala - Lisätiedot ja päätökset pätevyydestä: Opetushallitus

Sosiaali- ja terveysala - Lisätiedot ja päätökset pätevyydestä: Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto)

Aiemmin hankittu osaaminen osana uutta tutkintoa Suomessa

Tutustu tarkemmin aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen periaatteisiin alla osiossa Miten voin opiskella tutkinnon Suomessa.

Tutustu myös muihin palveluihimme

Tietoa SIMHE:stä

Mistä SIMHE-palveluissa on kyse ja mitä muita vaihtoehtoja kansainvälisille asiantuntijoilla ja tulevaisuuden osaajilla on kanssamme? SIMHE-palveluissa saat apua koulutus- ja urapolkusi rakentamiseen Suomessa.

SIMHE-uraohjaus

Henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa SIMHE-uravalmentajan kanssa kartoitat osaamistasi sekä sopivaa opiskelu- ja urapolkua sinulle, omiin tarpeisiisi perustuen.

Guidance Generalia -ohjausluennot

Guidance Generaliat ovat kaikille maahanmuuttajille avoimia luentoja. Aiheet auttavat sinua löytämään koulutusvaihtoehtoja ja kehittämään uramahdollisuuksiasi Suomessa.

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus

Haluatko hakea opiskelemaan suomen kielellä suomalaiseen ammattikorkeakouluun? Metropolia tarjoaa sinulle korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta. Opetus on suomeksi.

Koulutusmahdollisuudet ja osaamisen täydentäminen

Haluatko opiskella suomen kieltä tai kehittää ammattialasi osaamista? Metropoliassa sinulla on laaja valikoima vaihtoehtoja yksittäisistä opintojaksoista kokonaisiin ohjelmiin ja tutkintoihin.

Vinkkejä työnhakuun ja yrittäjyyteen maahanmuuttajille

Vinkkejä ja linkkejä maahanmuuttaneille työllistymiseen ja yrittäjyyteen.