Kiinteistöjen energiainvestoinnit ja energian käyttö vaativat uutta oppimista - Metropolia auttaa kiinteistöosaajia valmistautumaan energiamurrokseen

26.7.2023 - 08:15

Vihreä siirtymä vaikuttaa jokaiseen toimialaan ja sitä edistävä osaaminen on välttämätöntä, jotta muutos kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua on mahdollista. Kiinteistö- ja rakennusalan energia-asiantuntijat ovat avainroolissa tukemassa vihreää siirtymää. Siirtymä tuo myös haasteita toimialalle. Esimerkiksi tulevat rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutokset ja hiilineutraaliustavoite edellyttävät uudenlaisia energiaratkaisuja. Alalla tarvitaan osaajia, jotka suunnittelevat ja toteuttavat niitä.

Energian saatavuus ja sen hinnoittelu on tehnyt kestävistä kiinteistöjen energiatehokkuuden toimenpiteistä kannattavaa. Taloudellinen kannustin yhdistettynä EU:n lainsäädäntöön ohjaa kiinteistö- ja rakennusalan tulevaisuutta kohti kestäviä ratkaisuja. Tänä päivänä energian hinnan vaihtelu on korostanut energiatehokkuuden ja säästötoimien merkitystä. Tehokkaalla kiinteistöjen energiaratkaisujen suunnittelulla on mahdollista vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen energiakustannuksiin sekä energian tuontiriippuvuuteen.

Kokonaisuudessaan kestävien energiaratkaisujen edistäminen kiinteistöalalla hyödyttää ennen kaikkea meitä ja tulevia sukupolvia. Uudet energiaratkaisut vähentävät kasvihuonepäästöjä ja riippuvuuttamme tuontienergiasta. Ne ovat osana luomassa meille kestävämpää tulevaisuutta.

Aurinkopaneelien asennusta

Vihreä siirtymä vaatii uutta osaamista myös kiinteistöalan asiantuntijoilta - Metropolian täydennyskoulutuksista eväitä energiamurroksen hallintaan

Metropolia Ammattikorkeakoulu on kiinteistöalan koulutuksen ja osaamisen edelläkävijä. Se on tunnustettu toimija alallaan ja tarjoaa monipuolisia tekniikan täydennyskoulutuskokonaisuuksia, jotka valmistavat osaajia energiamurrokseen.

Uutena avauksena Metropolia toteuttaa 2023 syksyllä Kiinteistöjen energia-asiantuntija -täydennyskoulutuskokonaisuuden. Se on suunnattu jo työelämässä oleville kiinteistöalan asiantuntijoille. Täydennyskoulutuksessa yhdistellään alan viimeisimmän tiedon sekä innovatiivisten käytännön ratkaisujen opiskelua eri tavoilla. Koulutuksen tavoitteena on tarjota jo työelämässä toimiville osaajille sekä kiinteistöalan organisaatioille edellytykset toimia energiamurroksen edelläkävijöinä.

Metropolian kiinteistö- ja rakennusalan osaamisalueelta osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri ja yliopettaja Antti Tohka ovat innoissaan uudesta Kiinteistöjen energia-asiantuntijan 10 opintopisteen täydennyskoulutuksesta, joka vastaa toimialan tulevaan muutokseen ja osaamistarpeeseen.

Jorma Säteri avaa, että tuleva EU-tason lainsäädäntö tulee vahvasti ohjaamaan uusien kiinteistöjen energiaratkaisujen suunnittelua. Samaan aikaan myös olemassa olevien kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen on merkittävässä roolissa. “Tämä johtaa siihen, että kysyntä asiantuntijoille, jotka osaavat valmistautua ja toimia muutoksessa, on kasvanut.”

Energiaratkaisujen edelläkävijäksi Metropoliasta

Metropolian uusi täydennyskoulutus kumpuaa alan kysynnästä. Koulutuksen vastuuopettaja Antti Tohka korostaa energiamurroksen vaikuttavan kiinteistöjen energiankäyttöön: “Sen huomioiminen suunnittelussa ja ylläpidossa on tärkeää, ja koulutuksessa käsitellään aiheen teemoja laajasti ja käytännönläheisesti.”

Kiinteistöjen energia-asiantuntija -täydennyskoulutus on suunnattu jo työelämässä oleville kiinteistöalan ammattilaisille. Tohka kommentoi vihreän siirtymän näkyvän jo nyt kiinteistöalan osaajien päivittäisessä työssä. “Uusien energiaratkaisujen suunnitteluun sekä nykyisten päivittämiseen tarvittava osaaminen on välttämätöntä. Tämän lisäksi tietotaito energiainvestoinneista luo kestävää pohjaa kiinteistöjen tulevaisuudelle”.

Kysyimme Antti Tohkalta kuinka täydennyskoulutus palvelee kiinteistöalan ammattilaista, ja mitä uutta 10 koulutuspäivää sisältävä koulutus tarjoaa: “Täydennyskoulutus tiivistää tämän päivän kiinteistöjen energia-asiantuntijuuden keskeiset teemat yhteen kattavaan kokonaisuuteen. Se on asiantuntijayleisölle suunnattu täydennyskoulutus, jossa käydään kattavasti läpi energiainvestointien ja kiinteistöjen ylläpidon teemoja kestävän kehityksen kontekstissa. Koulutus on suunniteltu tavalla, jossa työssä olevat asiantuntijat voivat kehittää osaamistaan mielekkäällä ja käytännönläheisellä tavalla. Olemme halunneet mahdollistaa ajatusten vaihdon samanlaisessa porukassa, joka tekee koulutuksesta myös vertaisoppimisen foorumin.”

Osaavat ammattilaiset luovat kestävää pohjaa kiinteistöjen tulevaisuudelle

Jorma Säteri avaa täydennyskoulutuksen ja osaamisen kehittämisen näkökulmaa kiinteistöalan yritysten näkökulmasta. “Kiinteistöjen energia-asiantuntijoiden roolin merkitys korostuu, kun kestävien energiaratkaisujen kysyntä kasvaa. Kiinteistöjen omistajat saavat osaamista talouden ja ympäristön kannalta kestävien energiaratkaisujen tilaamiseen, toteuttamiseen ja toteutuksen valvontaan. Palvelutarjoajat saavat helpotusta osaajapulaan kouluttamalla henkilöstöään tämän toiminnan asiantuntijoiksi.”

Lopuksi Antti Tohka tiivisti tämän kaltaisten koulutusten isoimmaksi tavoitteeksi vähentää alan hiilidioksidipäästöjä parantamalla rakennusten energiatehokkuutta. Tohka lisäsi energiatehokkuuden edellyttävän asiantuntijoiden osaamisen täydentämistä. “Kiinteistöt ovat merkittäviä kasvihuonepäästöjen aiheuttajia. Tänä päivänä on olemassa paljon ratkaisuja päästöjen minimoimiseen, ja tämä koulutus auttaa osaajia valjastamaan uudet ratkaisut osaksi omaa työtään.”

Rohkeita askeleita Metropolian kiinteistö- ja rakennusalan opetuksessa sekä innovaatioissa

Metropolian täydennyskoulutuksetkin ammentavat eteenpäin katsovasta opetus- ja hanketoiminnasta. Talossa tehdään rohkeita kokeiluja, joilla edistetään kiinteistö- ja rakennusalan kehittymistä.

Säteri korostaa uudenlaisten oppimistapojen hyödyntämisen ja kehittämisen merkitystä: “Kehitämme digipedagogiikkaa tavalla, joka mahdollistaa joustavat oppimisen ratkaisut. Metropoliassa hyödynnetään moderneja hybridioppimisen tapoja esimerkiksi digitaalisten kaksosten käytössä, jossa fyysistä tilaa voidaan mallintaa virtuaalisesti, jolloin se toimii oppimisympäristönä myös etäopetuksessa.”

Tohka täydentää erilaisten VR-ympäristöjen ja digitaalisten kaksosten olevan oiva esimerkki uusista, rohkeista kokeiluista alan opetuksessa. “Niiden hyödyntäminen tässä mittakaavassa kiinteistö- ja rakennusalalla on uudenlaista”.

Hän avaa kampusrakennuksen merkitystä kokeilujen mahdollistajana: “Myllypuron kampus on suunniteltu kestävän kehityksen mukaisesti ja toimii itsessään oppimisympäristönä. Myllypuroon nouseva rakennusalan keskittymä ylipäätään luo paljon mahdollisuuksia. Energy Hub -konsepti avaa Metropolian oppimisympäristöjä ja liittää niitä muihin avoimiin kiinteistö- ja rakennus- ja energia-alan oppimisympäristöihin. Energy hub -konseptin tarkoituksena on avata kampusrakennuksen opetustiloja, esimerkiksi SmartLabia ja opetussisältöjä muiden toimijoiden käyttöön.”

Uusia täydennyskoulutuksia tulossa kiinteistöalan vihreän siirtymän edetessä

Kiinteistöalalla vihreä siirtymän, energiamurroksen ja lainsäädännön muutoksien viitoittama tie kannustaa päivittämään osaamisen tähän päivään. Metropolian uusi Kiinteistöjen energia-asiantuntija -täydennyskoulutus tekee osaamisen päivittämisestä tehokasta. Se kokoaa kattavasti yhteen viimeisimmän alan tiedon ja tarjoaa osallistujille käytännönläheisen tavan oppia ja soveltaa opittua tietoa käytäntöön. Koulutuksessa tehdään osallistujan työhön kytkeytyvä kehittämistehtävä. Sen tavoitteena on paneutua kurssin aikana oman työn kehittämiseen konkreettisesti ja joustavasti asiantuntijoiden ohjauksessa.

Tehokkuuden lisäksi koulutuksesta haluttiin paikka, jossa Suomen energia-alan osaajat voivat kohdata. Näin ollen koulutuksessa on mukana ennätysmäärä vierailevia huippuasiantuntijoita, joka tekee siitä merkittävän vertaisoppimisen foorumin. Koulutukseen kuuluu 10 koulutuspäivää Myllypuron modernilla kampuksella, mutta myös etäyhteydellä pääsee mukaan.

Lue lisää ja ilmoittaudu koulutukseen.

Eteenpäin katsova koulutustoiminta näkyy vahvasti Metropolian täydennyskoulutusten valikoimassa, jonne suunnitellaan aktiivisesti uutta tarjontaa. Metropolian täydennyskoulutuksissa ammennetaan talon vahvasta tekemisestä opetus- ja hanketoiminnan alueilla. Tulevien kuukausien aikana tulemme avaamaan taustoja rakennusalan kestävän kehityksen täydennyskoulutusten osalta. Seuraavassa artikkelissa tulemme keskittymään vastuullisuuden kehittämiseen rakennusalan yrityksissä.

Metropolian Myllypuron kampus