Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ja työnantajien tarpeet keskiössä uusien 3AMK-koulutusmallien kehittämisessä

25.9.2019 - 13:00

Kaksi korkeasti koulutettua maahanmuuttajaopiskelijaa.Maahanmuuttajataustaisille korkeakoulutetuille suunnattu kiinteistö- ja rakennusalan koulutus käynnistyi Metropoliassa 3.9.2019. Koulutus on osa Osaaminen käyttöön Suomessa -hanketta, jossa 3AMK-liittouman voimin kehitetään korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä täydennyskoulutusmalleja.

Koulutus on suunnattu omassa kotimaassaan alan koulutuksen suorittaneille henkilöille. Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa luodaan pääkaupunkiseudulle korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen ekosysteemi, joka mahdollistaa maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen ja nopean siirtymisen henkilökohtaiselle kotoutumista ja osaamista edistävälle koulutus- ja urapolulle.

Osaaminen käyttöön Suomessa -hankkeessa toimivat koordinaattori Metropolia Ammattikorkeakoulun lisäksi Laurea ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulut, Helsingin yliopisto, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Uudenmaan TE-toimisto. Hankkeessa rakennettavalla palvelukonseptilla ja kumppanuuskoulutusmallilla pyritään vahvan toimijaverkoston avulla vastaamaan hallituksen maahanmuuttopoliittiseen ohjelmaan ja eri ministeriöiden selvityksissä esiintuotuihin tarpeisiin: osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehittäminen ja mallien levittäminen, nopeampien koulutussiirtymien rakentaminen korkeakoulukontekstissa hyödyntäen jo aiemmissa hankkeissa kehitettyjä koulutusmalleja ja rakentamalla uusia työelämäyhteistyössä toteutettavia osaamista täydentäviä ja työllistymistä edistäviä koulutusrakenteita.

Rakennus- ja kiinteistöalan koulutuskumppanuusmalli luo mahdollisuuksia opiskelijoille

Rakennus- ja kiinteistöalan koulutus alkoi innostuneissa mutta samalla jännittyneissä tunnelmissa Metropolian Myllypuron kampuksella syyskuun alussa. Tunnelmiaan kuvailivat irakilaistaustainen Mohammed ja Filippiineiltä Suomeen muuttanut Sheena, jotka molemmat puhuvat ja ymmärtävät Suomea mainiosti. Heidän erilaiset taustansa kertovat koulutuksen tärkeydestä.

”Itselläni on kotimaassani suoritettu insinöörin tutkinto, mutta Suomessa olen työskennellyt lähinnä opetusalalla Espoon kaupungilla. En tuntenut itseäni lainkaan opettajaksi ja insinöörin työ on todellinen intohimoni. Heti kun astuin sisään luokkaan ja aloin keskustella muiden opiskelijoiden kanssa, tunsin olevani oikeassa ympäristössä ja samankaltaisten ihmisten keskuudessa”, kuvailee Sheena.

Mohammed taas on suorittanut rakennusinsinöörin tutkinnon kotimaassaan jo aikaisemmin ja se on myös tunnustettu Suomessa opetushallituksen päätöksellä. Tästä huolimatta työharjoittelupaikkaa ei ole löytynyt.

”Työllistymistä helpottaakseni olen mukana myös kielikurssilla. Päätin nyt tulla hankkimaan lisää koulutusta alalle, koska insinöörin työt ja rakentaminen kiinnostavat. Muut alat eivät ole tuntuneet minulle lainkaan omalta”, Mohammed kertoo.

Ensimmäinen koulutuspäivä sisälsi opetusta lainsäädäntöön ja rakennusalan käytäntöihin liittyen. Kuten muutkin korkeakoulutetuille maahanmuuttajille suunnatut koulutuspolut, nämäkin opinnot on suunniteltu yksilöllisesti. Keskeiset sisällöt ovat toiminta kiinteistö- ja rakennusalalla, toimialan yritykset, asiakkaat ja kumppanit, teknisten järjestelmien toiminta, asentaminen ja kunnossapito sekä suomen kieli. Osa opinnoista tapahtuu Metropoliassa ja osa käytännön työtä seuraamalla ja siihen osallistumalla alan yrityksissä. Opintojen aikana on tarjolla sekä yksilö- että ryhmäohjausta opiskelun tueksi.

Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistäviä koulutusmalleja luvassa lisää

Rakennus- ja kiinteistöalan lisäksi 3AMK-yhteistyössä luotuja koulutuspolkuja on tarjolla vaativaan myyntityöhön sekä matkailu- ja ravitsemusalan palveluosaajille.

”Uudet koulutusmallit perustuvat aiemman osaamisen tunnistamiseen, työmarkkinoille tarvittavaan osaamisen täydentämiseen sekä yrityksen ja kansainvälisen osaajan kohtauttamiseen. Kehitetyt koulutusratkaisut ovat niin sanotun jatkuvan oppimisen koulutuspalveluja, joilla voidaan entistä paremmin palvella pääkaupunkiseudun osaamistarpeita ja sitä kautta edistää myös maahanmuuttajien työllistymistä Suomeen”, toteaa projektijohtaja Heidi Stenberg Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Lisätietoja

Outi Lemettinen
Projektipäällikkö, Osaaminen käyttöön Suomessa -hanke
Metropolia Ammattikorkeakoulu
p. 050 370 8120

Jorma Säteri
Osaamisaluepäällikkö, Kiinteistö- ja rakennusala
Metropolia Ammattikorkeakoulu
p. 040 5485429

Heidi Stenberg, projektijohtaja,
Maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminta (SIMHE)
Metropolia Ammattikorkeakoulu
p. 040 5353388

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]metropolia[dot]fi)

Lue lisää uutisia aiheesta Metropolian sivuilta

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien koulutuspolut etenevät

Koulutettuja maahanmuuttajia tarvitaan täydentämään pääkaupunkiseudun työvoiman tarvetta