Kulttuurihyvinvointialalla tarvitaan käsitteiden jäsennystä ja monitieteisyyden ymmärrystä

21.6.2023 - 13:00

Metropolian Myllypuron kampuksella 1.6. pidetyssä Kulttuurihyvinvointialan tutkija- ja kouluttajapäivässä pohdittiin tutkimukseen perustuvaa koulutuksen kehittämistä ja kriittistä ajattelua alan toimijoiden arjen työssä. Vastaava tutkija, yliopettaja Laura Huhtinen-Hildén ja tutkija, lehtori Sanna Kivijärvi Metropolia Ammattikorkeakoulusta puhuivat kulttuurihyvinvointialan taustalla vaikuttavista käsitteellisistä jännitteistä ja ulottuvuuksista.

”Kulttuurihyvinvoinnin kehittyvällä alalla tarvitaan syvällistä käsitteellistä jäsennystä – sekä alan tutkimuksen että käytännön työelämän tukemiseksi. Teoreettis-käsitteellinen tutkimus mahdollistaa myös keskustelua alan laadusta ja sen tavoitteista”, Huhtinen-Hildén ja Kivijärvi totesivat yhteisessä puheenvuorossaan.

”Kulttuurihyvinvointialan tulevaisuuden kehittämiseksi kentän monitieteisyys ja -alaisuus tulisi tiedostaa entistä paremmin. Käsitteitä tulkitaan varsin eri tavoin erilaisissa käytännöllisissä ja tutkimusperinteissä”, tutkijat sanoivat.

Tapahtuman toinen tutkijapuheenvuoro jatkoi monitieteisyyden teemaa: professori Suvi Saarikallio Jyväskylän yliopistosta esitteli näkökulmia monitieteisen tutkimuksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä hankkeiden yhteiskunnalliseen merkitykseen erityisesti huippututkimuksen näkökulmasta.

”Kulttuurihyvinvoinnin tutkimus on lähtökohtaisesti monitieteistä. Jokainen yksittäinen tutkimus, eri paradigmat ja näkökulmat sosiaalityöstä kasvatusalaan ja lääketieteeseen tuovat oman tärkeän lisänsä kokonaisuuden ymmärtämiseen”, Saarikallio totesi.

Kuvassa vasemmalla Sanna Kivijärvi ja oikealla Laura Huhtinen-Hildén

Kuvassa vasemmalla Sanna Kivijärvi ja oikealla Laura Huhtinen-Hildén. (Kuvaaja: Minna Lamppu)

Tapahtumat monialaisina kohtaamispaikkoina kulttuurihyvinvoinnin teemojen äärellä

Kulttuurihyvinvoinnin tutkimuksen ja koulutuksen osaamiskeskittymä CuWeRE on syntynyt Metropolian ja Jyväskylän yliopiston strategisesta yhteistyöstä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi yhteiskunnassa. CuWeRE uudistaa ja vahvistaa kulttuurihyvinvointialaa tutkimuksen, monialaisen kouluttamisen ja tiedon levittämisen avulla. CuWeREn toiminnan alkua juhlistettiin Kulttuurihyvinvointialan tutkija- ja kouluttajapäivässä.

Tapahtumat ovat keskeinen osa CuWeREn toimintatapaa. CuWeREn ensimmäiseen kohtaamiseen saapui 50 kulttuurihyvinvointialan tutkijaa, kouluttajaa ja toimijaa eri puolilta Suomea. Syksyn tapahtumina on tulossa muun muassa 3.11.2023 Mahdollisuuksien maisemia, joka järjestetään jo toista kertaa Helsingissä Metropolian Myllypuron kampuksella.

Lue alkuperäinen uutinen CuWeREn sivuilta: Kulttuurihyvinvointialalla tarvitaan käsitteiden jäsennystä ja monitieteisyyden ymmärrystä

Lue myös: Metropolian ja Jyväskylän yliopiston uusi osaamiskeskittymä edistää kulttuurihyvinvointia

Lisätietoja:

Sanna Kivijärvi
Tutkija (CuWeRE), lehtori (kulttuuripalvelut ja musiikki), Metropolia Ammattikorkeakoulu
puh. 040 177 2038
sanna.kivijarvi [at] metropolia.fi (sanna[dot]kivijarvi[at]metropolia[dot]fi)