Luovuus edistää sosiaalista kestävyyttä — Metropoliassa rakennetaan reittejä luovuuteen ja kulttuurihyvinvointiin

18.10.2022 - 10:00

Millaisessa yhteiskunnassa eläisimme ilman luovaa ajattelua, luovaa toimintaa ja kykyä mielikuvitukseen? Luovuus on ihmisen perustarve ja hyvinvoinnin edellytys. Kaikilla ihmisillä on mielen vapautta ja luovaa toimintaa tarvitseva puoli. Luova ajattelu ja mielikuvitus lisäävät resilienssiä ja ovat käyttövoimaa uusien ratkaisujen ja näkökulmien syntymiselle arjessa ja työelämässä.

Luovuus lisää sosiaalista kestävyyttä

Luovuudella on merkitystä muun muassa kestävän kehityksen edistäjänä, erityisesti sosiaalisesti kestävämmän tulevaisuuden rakentajana. Tutkijat Laura Huhtinen-Hildén (FT, MuM), Arto O. Salonen (KT) ja Anna-Maria Isola (VTT) puhuvat siitä, miten elämänlaatuun vaikuttaa elämän sisällöllinen rikkaus, joka perustuu kaikkien ulottuvilla oleviin asioihin. Näitä ovat esimerkiksi luovuus, taidetoiminta tai merkitykselliset kokemukset vaikkapa luonnossa tai tärkeän harrastuksen parissa.

“Luovuutta on meissä kaikissa ja käytämme sitä kaiken ikäisinä, päivittäin, lukemattomin tavoin niin omassa arjessa kuin eri alojen ammattilaisina. Kuitenkin reitit ja tarpeet oman luovuuden äärelle ovat yksilöllisiä. Mahdollisuus hyödyntää luovuutta ja taidetta sekä vaikuttaa ja vaikuttua kulttuurissa lisää elämän merkityksellisyyttä, yhteisöllisyyden kokemuksia ja näiden myötä sosiaalista kestävyyttä”, sanoo kulttuurihyvinvoinnin ja musiikkikasvatuksen yliopettaja, tutkija Laura Huhtinen-Hildén Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

“Luovuutta tarvitaan, jotta hyvinvointi ja kestävyys osattaisiin yhdistää päätöksenteossa. Mitä jos edistymisen mittana olisi tyytyväiseksi koettu, arvokas ja merkityksellinen elämä riippumatta siitä, kasvaako talous, säilyykö se vakaana vai laskeeko se?” sanoo professori Arto O. Salonen Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitokselta.

”Kun menee pitkään huonosti, luovuus säikähtää ja piiloutuu. Silloin osallisuuden edistämistä on ennen kaikkea se, että me lähimmäisinä, ammattilaisina ja päättäjinä luomme tiloja, joissa voi levähtää, vapautua ja löytää merkityksiä elämään”, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava tutkija Anna-Maria Isola.

Huhtinen-Hildén, Salonen ja Isola pitivät yhteisen puheenvuoron Metropolian Myllypuron kampuksella Mahdollisuuksien maisemia –tapahtumassa lokakuun alussa. Tapahtuma toi yhteen yli 400 eri aloilla työskentelevää ja opiskelevaa ihmistä pohtimaan luovuuden merkitystä ja konkreettisia keinoja sen edistämiseen työelämässä. Tapahtuman näkökulma luovuuteen oli laaja, sillä sisältöä oli toteuttamassa kymmeniä työelämäkumppaneitamme alojen yrityksistä, yhteisöistä, kaupungeista ja toisista korkeakouluista sekä myös eri alojen opiskelijoita.

Tutkijat Laura Huhtinen-Hildén, Anna-Maria Isola ja Arto O. Salonen keskustelivat siitä, miten merkityksellisyyden kokemukset liittyvät kestävään hyvinvointiin

Mahdollisuuksien maisemia –tapahtumassa Laura Huhtinen-Hildén, Anna-Maria Isola ja Arto O. Salonen keskustelivat siitä, miten merkityksellisyyden kokemukset liittyvät kestävään hyvinvointiin. Kuva: Patrik Pesonen.

Poimi tästä keinoja oman luovuusosaamisen edistämiseen

Luovuudesta on paljon tutkimustietoa, jota voitaisiin hyödyntää systemaattisemmin huomioimalla sen mahdollisuuksia ja merkitystä rohkeammin osana eri alojen käytäntöjä. Metropolia edistää luovuusosaamista tekemällä tutkimustyötä aiheesta ja edistämällä konkreettisin teoin tiedon hyödyntämistä käytännön elämässä. Aiheen äärellä tuotetaan esimerkiksi tapahtumia, koulutusta, julkaisuja ja erilaisten ryhmien kanssa käytännössä tehtävää luovan toiminnan työtä.

Metropoliassa luovuusosaamista viedään eteenpäin muun muassa osana kulttuurihyvinvointialan tutkimus- ja kehittämistyötä. Edistämme luovuusosaamista ihmislähtöisesti yhdessä suoraan erilaisissa työtehtävissä ja elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa, heidän tarpeistaan käsin kehittäen.

Mahdollisuuksien maisemia –tapahtuman lisäksi työtä luovuusosaamisen parissa tehdään monin tavoin, esimerkiksi:

Lisätietoja:

kulttuurihyvinvointi [at] metropolia.fi (kulttuurihyvinvointi[at]metropolia[dot]fi)

Laura Huhtinen-Hildén
Yliopettaja, Kulttuuripalvelut ja musiikki, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Luovuudesta hyvinvointia ja uusia ratkaisuja –projektin vetäjä
Laura.Huhtinen-Hilden [at] metropolia.fi (Laura[dot]Huhtinen-Hilden[at]metropolia[dot]fi)

Arto O. Salonen
Professori, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos
arto.salonen [at] uef.fi (arto[dot]salonen[at]uef[dot]fi)

Anna-Maria Isola
Johtava tutkija, THL
Anna-Maria.Isola [at] thl.fi (Anna-Maria[dot]Isola[at]thl[dot]fi)