Metropolia Ammattikorkeakoululle aluehallintoviraston lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen

7.4.2021 - 13:50

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Metropolia Ammattikorkeakoululle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 26.3.2021 alkaen. Tarjottavat palvelut ovat fysioterapeutin, jalkaterapeutin, osteopaatin, optikon, toimintaterapeutin ja suuhygienistin palvelut, jotka tuotetaan Metropolian HyMy-kylässä (Hyvinvointia Myllypurosta), sosiaali- ja terveysalan opintojen yhteydessä. Palvelut tuotetaan huomioiden eri väestö- ja ikäryhmät, kuten ikääntyvät, perheet, nuoret ja kuntoutuvat. Myös jalkautuvaa ja kaikille maksutonta ohjaus- ja neuvontatyötä tehdään Pysäkkitoiminnan kautta.

COVID-19-pandemia on osoittanut, että poikkeustilanteiden ilmaantuessa sosiaali- ja terveyspalveluiden tasa-arvoinen saatavuus heikkenee. Olemassa olevien sote-palveluiden rinnalle tarvitaan uusia ja innovatiivisia toimintatapoja. Metropolian HyMy-kylässä vastataan väestön tarpeisiin asiakaslähtöisesti ja monialaisesti. Palveluita kehitetään yhdessä asiakkaiden, yhteisöjen sekä kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on monipuolistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjontaa ja näin edistää Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun asukkaiden hyvinvointia. Lisäksi vahvistetaan ammattikorkeakoulun roolia sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiossa.

Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymän yhteistyöalustana toimivassa HyMy-kylässä innovaatiot ja palvelut syntyvät innostavassa yhteistyössä. Autenttisella oppimisympäristöllä mahdollistetaan opiskelijoille tulevaisuuden taidot ja työelämälle tarvittavat osaajat. Asiakkailla on tärkeä merkitys paitsi palveluiden kehittämisen, myös moniammatillisen sote-alan opetuksen uudistamisen näkökulmasta.

”Olemme erittäin iloisia luvan saamisesta. Virallisen päätöksen myötä Metropolia vastaa osaltaan alueen kasvaviin hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tarpeisiin, moniammatillisesti ja asiakaslähtöisesti”, iloitsee innovaatiojohtaja Minna Elomaa-Krapu.

Lisätiedot

Innovaatiojohtaja
Minna Elomaa-Krapu
p. 050 532 6331
Katso Minna Elomaa-Krapun profiili People Finderissa