Metropolian osaamisaluepäälliköiksi nimitetty Jari Saatsi ja Heidi Stenberg

6.11.2023 - 15:00

Metropoliassa on nimitetty syksyn 2023 aikana kaksi uutta osaamisaluepäällikköä. Ajoneuvo- ja konetekniikan osaamisaluepäälliköksi on valittu teknologiaosaamisen johtamisen insinööri Jari Saatsi. Kuntoutuksen ja tutkimisen osaamisaluepäälliköksi on valittu aikuiskasvatustieteen maisteri Heidi Stenberg.

Metropoliassa on yhteensä kymmenen eri osaamisaluetta, joista jokaisella on osaamisaluepäällikkö. Osaamisaluepäällikön tehtävissä Saatsi ja Stenberg vastaavat oman osaamisalueensa toiminnasta Metropolian ydintoimintojen, eli opetuksen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sekä liiketoiminnan tuloksellisuuden ja laadun osalta.

Ajoneuvo- ja konetekniikan osaamisaluepäälliköksi Jari SaatsiJari Saatsin henkilökuva.

Ennen Metropolian osaamisaluepäällikön tehtävää Saatsi on työskennellyt monipuolisesti opetusalalla ja liike-elämässä muun muassa opetus-, koulutus-, johtamis- ja asiantuntijatehtävissä sekä hallinnollisissa tehtävissä. Saatsi on koulutukseltaan teknologiaosaamisen johtamisen insinööri (YAMK) sekä tekniikan ja liikenteen insinööri (AMK) autoalan jälkimarkkinoinnin osaamisalalta.

Saatsi kiinnostui osaamisaluepäällikön tehtävästä, jossa hän voi valmentavalla otteella tähdätä toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja saattaa yksilöiden erikoisosaamisen koko työyhteisön käyttöön. ”Olen motivoitunut oppimaan uutta ja erityisesti konetekniikassa opittavaa riittää. Ajoneuvotekniikka ja ajoneuvoihin liittyvä toimintaympäristö onkin minulle jo huomattavasti tutumpi alue. Olen kiinnostunut ihmisistä ja heidän työstään, joten pyrin viettämään aikaa siellä missä tapahtuu niin paljon kuin mahdollista”, Saatsi kertoo.

Kuntoutuksen ja tutkimisen osaamisaluepäälliköksi Heidi StenbergHeidi Stenbergin henkilökuva.

Kuntoutuksen ja tutkimisen osaamisaluepäällikkö Heidi Stenberg on koulutukseltaan terveydenhoitaja sekä aikuiskasvatustieteen maisteri. Lisäksi Stenbergillä on opettajan pätevyys ja tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto. Hän on työskennellyt 11 vuoden aikana Metropoliassa useissa tehtävissä.

Osaamisaluepäällikön työtehtävän lisäksi Stenberg toimii Terveystalon asiakkuusvastaavana. Kokemusta hänellä on myös myynnistä ja markkinoinnista, koulutuspäällikkönä ja konseptijohtajana toimimisesta sekä henkilöstöpäällikön tehtävistä.

Stenberg hakeutui osaamisaluepäällikön tehtävään, sillä näkee sen tärkeänä palvelutehtävänä. ”Osaamisalueemme tarjoaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja tulevaisuusorientoitunutta osaamispääomaa niin suomalaisille kuin kansainvälisille opiskelijoille. Samalla autamme myös organisaatioita saamaan osaavia työntekijöitä ja tarjoamme erilaisia täydennyskoulutusratkaisuja jo olemassa oleville työntekijöille”, Stenberg avaa.