Rakennusterveysasiantuntijaksi kouluttautunut Riikka Lintukangas: "Työssä vaaditaan teknistä osaamista ja ihmissuhdetaitoja"

25.1.2023 - 09:30

Rakennusterveyden osaamisella varmistetaan laadukas ja terveellinen elinympäristö asunnoista toimitiloihin. Suomessa on paljon vanhaa rakennuskantaa, ja alaan perehtyneistä asiantuntijoista on rakennusalalla huima kysyntä. Käytännönläheinen rakennusterveysasiantuntijan (RTA) täydennyskoulutus avaa uusia ura- ja kehittymismahdollisuuksia henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita rakennusterveyden varmistamisesta tai rakennusterveysasiantuntijan osaamisen todistavasta sertifikaatista. Sisäilman asiantuntijoilla on suuri vastuu ja mahdollisuus päästä vaikuttamaan ihmisten hyvinvointiin ja yhteiskuntamme rakennuskannan kuntoon.

Yksi Metropolian RTA-täydennyskoulutuksen käyneistä on kiinteistöalan pitkän linjan konkari Riikka Lintukangas. Muun muassa kiinteistönvälittäjänä ja asuntojen kuntotarkastajana työskennelleenne Riikalle on vuosien käynyt tutuksi, miksi sisäilmaongelmia syntyy ja miten niitä voisi ehkäistä.

Rakennusterveysasiantuntija monipuolinen työ

Toisaalta kiinteistöjen sisäilman asiantuntijalle ei riitä tämän päivän ohjeistusten tunteminen, vaan hallussa on oltava myös menneiden vuosikymmenten rakennusmääräykset ja ilmastointitekniikan ratkaisut. Riikka aloitti ensin osaamistaan täydentävät rakennustekniikan insinööriopinnot Metropoliassa, ja muutamaa vuotta myöhemmin hän syvensi osaamistaan rakennusterveysasiantuntijan koulutuksella ja sertifikaatilla.

”Alassa kiehtoo se, että pääsen käyttämään jokaista osaamiseni muruakin ja haastamaan itseäni joka päivä. Tuoreista opinnoista sain myös uusia ajattelumalleja ja käytännön työkaluja työelämään”, hymyilee Riikka tyytyväisenä.

Vuonna 2021 saavutetun rakennusterveysasiantuntijan sertifioinnin myötä Riikalle avautui uusi unelmien ura Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kiinteistöpäällikkönä. Hän on ilmeisen mielissään päästessään hyödyntämään vankkaa osaamistaan esimerkiksi koordinoidessa eri vuosikymmeniä edustavien sote-puolen kiinteistöjen ja pelastuslaitosten peruskorjauksia.

Rakennuksen rakenteita tarkistamassa

Työn ja opintojen yhdistäminen vaatii kalenteria ja kurinalaisuutta

Koko lukuvuoden kestäneen koulutuksen ohella Riikka hoiti omaa kiinteistöalan yritystään ja sai perheenlisäystä. Kovasta motivaatiosta kertoo se, että todellisista ruuhkavuosista huolimatta hän sai koulutuksen ansiokkaasti päätökseen aikataulun mukaisesti, insinöörin tutkinto-opintojen rinnalla.

Riikka arvioi RTA-opintojen vieneen häneltä keskimäärin noin 30–40 tuntia kuukaudessa. Opintoihin kuului lähi- ja etätapaamisten ohella itseopiskelua, oppimistehtäviä, käytännön harjoituksia ja tenttejä. Varsinaisten opintojaksojen lisäksi kokonaisuuteen kuului laaja opinnäytetyö, jolla osoitetaan eri osa-alueiden merkityksen ymmärtäminen. Riikan projektin lopputuloksena syntyi sisäilmaston tutkimussuunnitelma ja raportointimalli, jotka ovat konkreettisia työkaluja ammattilaisen käyttöön.

Riikan vinkki tuleville opiskelijoille on yksinkertainen: suunnitelmallinen ajankäyttö ja kurinalainen tekeminen varmistavat, että tehtävät valmistuvat ajallaan eikä viimeinen palautuspäivä pääse yllättämään.

Sisäilman ammattilaiselta edellytetään sekä teknistä osaamista että ihmissuhdetaitoja

Asunnon rakenteita tutkimassaRiikka suosittelee opintoja henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita rakennuksista ja terveellisestä sisäilmastosta sekä ihmisten kanssa toimimisesta. Hän näkee, että opintoihin pystyy hakeutumaan myös muulla kuin rakennusalan pohjakoulutuksella. Lähialasta on kuitenkin suotavaa olla käytännön kokemusta pidemmältä ajalta, esimerkiksi korjausrakentamisesta.

”Rakennusalalle tarvitaan lisää rakennusterveyteen perehtyneitä ammattilaisia. Sertifioitu RTA-asiantuntija voi viedä osaamisensa niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille. Opiskelukaverit työskentelevät esimerkiksi terveystarkastajina tai kuntotutkijana, taikka sitten yrittäjänä. Muista ominaisuuksista sanoisin, että pitää olla hyvä fysiikka ja kyky löytää yhteinen sävel muiden kanssa toimiessa myös haastavissa tilanteissa. Oman kodin sisäilma-asiat herättävät tunteita, joten yhteydenpidossa tulee olla ripeä, rauhallinen ja selkeä viestijä”, Riikka kertoo.

Opintojaksojen teemat vaihtelivat kuntokartoitusmenetelmistä sisäilmakemiaan ja juridiikasta rakennusfysiikkaan. Mielekkäintä opinnoissa oli Riikan mukaan tiedon lisääntymisen myötä monipuolistunut ajattelu sekä asiantuntijuuden soveltaminen eri tilanteissa. ”Esimerkiksi asuntokaupassa puhutaan mikrobeista ja bakteereista, mutta pitää ymmärtää, ettei mikään elinympäristö ole steriili. Mikä sitten on haitallinen taso ja miksi jotkut sairastuvat? Tällekään ei aina ole lainsäädännössä selkeää ohjeistusta. Mukana on paljon tunteita ja perustelujen tueksi tarvitaan faktaa”, pohtii Riikka.

Kun Riikalta tiedustelee innokkuutta jatko-opintoihin, hän vastaa vienosti hymyillen: ”Olen itse asiassa katsonut lisäopintoja ja pohtinut, miten aika riittäisi DI-opintoihin. Sisäilmastoon ja ihmisten terveyteen liittyen on vielä niin paljon tutkimatonta kenttää”.

Opiskele sisäilma-asioiden ammattilaiseksi Metropoliassa

Rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifiointi ja siihen valmentava RTA-koulutus on suunniteltu tuottamaan alalle sisäilma-asioihin ja terveelliseen sisäympäristöön kouluttautuneita erityisasiantuntijoita rakennusalalle. Metropolia Ammattikorkeakoulun RTA-koulutus vastaa sisällöltään Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen mukaisia vaatimuksia.

Hybriditoteutuksena järjestettävä koulutus toteutetaan verkossa sekä pääkaupunkiseudulla sijaitsevilla Myllypuron ja Myyrmäen kampuksilla. Lue lisää suositusta rakennusterveysasiantuntijan täydennyskoulutuksesta ja hae mukaan.