Tilinpäätös 2021: toiminnallisesti ja taloudellisesti tuloksekas vuosi

31.3.2022 - 14:00

Metropoliassa vuosi 2021 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti tuloksekas. Vuoden alussa astui voimaan uusi strategia, joka ohjaa Metropoliaa rohkeasti ottamaan vastuuta ja vaikuttamaan alueellisesti, yhteiskunnallisesti ja globaalisti.

Tilinpäätös 2021

  • Liikevaihto oli 110,7 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta 7,3 %.
  • Liiketoiminnan liikevaihto oli 5,1 miljoonaa euroa ja kasvoi 10 % edellisvuoteen verrattuna.
  • Toimintakulut olivat yhteensä 103,8 miljoonaa euroa ja kasvoivat edellisestä vuodesta 5,8 %.
  • Henkilöstökulut 68,8 miljoonaa euroa ja olivat 62,2 % liikevaihdosta.
  • Poistot olivat 8,2 miljoonaa euroa.
  • Tilikauden tulos oli 7,2 miljoonaa euroa voitollinen. Tilikauden voitto kasvoi 2,1 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Tilikauden tulos sisältää opetus- ja kulttuuriministeriön liikaa maksaman erän (2,4 M€), ja tilikauden oikaistu tulos oli 4,8 miljoonaa euroa.
  • Omavaraisuusaste oli 74,3 % ja vakavaraisuus säilyi hyvänä.

Kokonaisuudessaan taloudellinen tilanne Metropoliassa oli vuoden 2021 lopussa hyvä. Maksuvalmius ja vakavaraisuus säilyivät hyvänä, ja omavaraisuusaste oli 74,3 %.

Myllypuron kampus

Suoritettujen tutkintojen määrä kasvoi

Vuonna 2021 Metropoliassa suoritettujen tutkintojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta. Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 2 711 (2020:2 680) ja ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa tehtiin ennätys 516 tutkinnolla (2020:485).

Avoimessa ammattikorkeakoulussa, korkeakoulujen yhteistyössä, maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa sekä erikoistumiskoulutuksessa suoritettujen opintopisteiden määrä (79 905) kasvoi edellisvuodesta voimakkaasti (23 %).

Innovatiivisia ratkaisuja yhteiskunnan parhaaksi

Vuoden aikana Metropoliassa tehtiin laajasti yhteistyötä kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.

”Haluamme Metropoliassa olla ratkaisemassa yhteiskunnan haasteita ja vauhdittaa muutosta kohti kestävää tulevaisuutta. Ratkaisut syntyvät poikkialaisesta osaamisesta ja laajasta yhteistyötä kumppaneidemme kanssa. Kiitän lämpimästi kaikkia sidosryhmiämme ja korkeakouluyhteisöämme hyvästä yhteistyöstä vuonna 2021”, sanoo toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola.

Metropolian viisi ilmiölähtöistä innovaatiokeskittymää mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä koko yhteiskunnan parhaaksi. Innovaatiokeskittymissä toimitaan ekosysteemiperiaatteella; ratkaisut syntyvät eri toimijoiden kanssa rohkealla ajattelulla, yhdessä tekemällä ja oppien.

Vuonna 2021 innovaatiokeskittymissä panostettiin laadukkaan TKI-hanketoiminnan ohella kampusten avoimiin yhteistyöalustoihin, ekosysteemikumppanuuksiin sekä opiskelijoiden innovaatio- ja yrittäjyysosaamisen vahvistamiseen. Yksi vuoden kohokohdista oli, kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Metropolian HyMy-kylälle (Hyvinvointia Myllypurossa) luvan tuottaa yksityisen terveydenhuollon palveluja 26.3.2021 alkaen.

Tuloslaskelma ja tase

Lisätietoja:

Riitta Konkola
toimitusjohtaja-rehtori
etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi