YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: Hyvä koulutus Metropoliassa

25.1.2023 - 14:00

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat työtämme Metropoliassa ja monialaisena korkeakouluna vaikutamme toiminnallamme kaikkiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Olemme tunnistaneet strategiamme kannalta kahdeksan olennaisinta YK:n kestävän kehityksen tavoitetta ja rakentaneet näiden pohjalta vuodelle 2030 ulottuvan kestävän kehityksen tiekarttamme.

Tässä juttusarjassa kerromme valitsemistamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. Ensimmäisessä osassa kerromme mitä tavoite “Hyvä koulutus” merkitsee Metropoliassa ja miten olemme edistäneet tavoitetta omassa toiminnassamme.

Hyvä koulutus

Koulutus on toimintamme ytimessä. Varmistamme, että jokainen Metropoliasta valmistunut ja jokainen henkilöstömme jäsen osaa edistää kestävää kehitystä työelämässä ja yhteiskunnassa. Rakennamme yksilöllisiä ja joustavia oppimisratkaisuja elämän eri tilanteisiin ja varmistamme koulutuksen saavutettavuuden ja joustavuuden muun muassa digitalisaation avulla.

Kestävää kehitystä opetetaan Metropoliassa osana tutkinto-ohjelmia, sekä valinnaisina kursseina. Teemme parhaillaan nykytila-arviointia siitä, miten kestävä kehitys tällä hetkellä näkyy tutkinto-ohjelmissamme, jotta voimme viedä kestävää kehitystä entistä vahvemmin läpileikkaavasti kaikkeen opetukseemme.

Yhteisen ymmärryksen kasvattaminen kestävästä kehityksestä tunnistettiin tärkeäksi teemaksi vuodelle 2022. Rakensimme peruskurssin henkilöstölle kestävästä kehityksestä ja lähes 700 työntekijää noin tuhannesta suoritti kurssin vuoden 2022 aikana.

Hyvä koulutus

Vestonomitutkinnon tarjoamat opit – alumnin näkökulma

Metropolian tavoitteena on, että jokainen Metropoliasta valmistunut osaa edistää kestävää kehitystä työelämässä ja yhteiskunnassa. Kysyimme Metropolian alumnilta ja vastuullisen muotibrändin Revoelin perustajalta Anna Jokiselta, miten kestävä kehitys näkyi hänen opinnoissaan.

Anna Jokinen valmistui vestonomiksi Metropoliasta vuonna 2021. Vestonomiopinnot antoivat hyvän yleiskatsauksen vaatetusalaan. Anna jäi kuitenkin kaipaamaan enemmän konkreettisia oppeja esimerkiksi siitä, miten eri tavoin voi luoda mallistoja kestävän kehityksen pohjalta. Anna olisi toivonut mahdollisuuksia vierailla yrityksissä ja nähdä, kuinka yritykset ratkovat kestävän kehityksen haasteita käytännössä. Parhaimmat opit Anna kokee saaneensa vaatteiden valmistuksesta ja suunnittelusta sekä tuotannon prosesseista. Logistiikan kursseilla pääsi konkreettisesti kokeilemaan tehtaan pyörittämistä.

Vestonomi (ylempi AMK) -tutkintoa uudistettiin vuonna 2021, ja kestävä kehitys nostettiin keskeiseksi sisällöksi. Jatkossa ohjelmassa käsitellään myös kiertotalousliiketoiminnan kehittämistä, vastuullisuuden arviointia ja mittaamista sekä vastuullisuudesta viestimistä. Uudistuneen opetussuunnitelman mukainen vestonomi (ylempi AMK) -koulutus käynnistyi syksyllä 2022.

Revoel Oy

Kuva: Oona Silvennoinen, Revoel Oy.

----

Lue myös:

Uutinen: Metropolia edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Tutustu kestävän kehityksen työhömme vastuullisuussivustollamme.
Lue viimeisin vastuullisuusraporttimme.

Lisätietoja:

Elli Ojala
Katso Elli Ojalan People Finder profiili