Tunnusluvut 2019

Opiskelijat

Syyslukukaudella 2019 Metropoliassa oli kirjoilla yhteensä 16 246 opiskelijaa. Perustutkinto-opiskelijoita päivätoteutuksessa oli 12 505 ja perustutkintoon johtavaan monimuotototeutukseen osallistuvia opiskelijoita 1991. Syyslukukaudella 2018 Metropoliassa oli kirjoilla 16408 opiskelijaa.

Opiskelijamäärät koulutusaloittain:

 • Kulttuuri
  • 2019: 1860
  • 2018: 1779
 • Liiketalous
  • 2019: 1704
  • 2018: 1732
 • Tekniikka
  • 2019: 7664
  • 2018: 7987
 • Sosiaali- ja terveysala
  • 2019: 5018
  • 2018: 4910

Hakijat

Metropoliaan oli vuonna 2019 ensisijaisia hakijoita 15086 (2018: 16531) ja aloituspaikkoja koulutuksiin oli yhteensä 4053 (2018: 4031). Vuonna 2019 Metropolian vetovoimaluku (hakukelpoiset ensisijaiset hakijat/aloituspaikat) oli 3,72 (2018: 4,10).

Hakijat, aloituspaikat ja vetovoima koulutusaloittain:

 • Kulttuuri
  • 2019: hakijat 1892, aloituspaikat 496, vetovoima 3,81
  • 2018: hakijat 2194, aloituspaikat 481, vetovoima 4,56
 • Liiketalous
  • 2019: hakijat 1073, aloituspaikat 450, vetovoima 2,38
  • 2018: hakijat 1421, aloituspaikat 445, vetovoima 3,19
 • Tekniikka
  • 2019: hakijat 3585, aloituspaikat 1695, vetovoima 2,12
  • 2018: hakijat 4096, aloituspaikat 1680, vetovoima 2,44
 • Sosiaali- ja terveysala
  • 2019: hakijat 8536, aloituspaikat 1412, vetovoima 6,05
  • 2018: hakijat 8820, aloituspaikat 1425, vetovoima 6,19

Valmistuneet koulutusaloittain
AMK-tutkinnot

Vuonna 2019 Metropoliassa suoritettiin 2 794 ammattikorkeakoulututkintoa, joka oli 44 tutkintoa vähemmän kuin edellisvuonna (2018: 2838). Vähennystä oli kulttuurialan sekä sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa. Lisäystä edellisvuoteen verrattuna oli liiketaloudessa ja tekniikassa, joissa tehtiin tutkintoennätykset.

Valmistuneet koulutusaloittain:

 • Kulttuuri
  • 2019: 263
  • 2018: 285
 • Liiketalous
  • 2019: 310
  • 2018: 273
 • Tekniikka
  • 2019: 1185
  • 2018: 1170
 • Sosiaali- ja terveysala
  • 2019: 1036
  • 2018: 1110

Valmistuneet koulutusaloittain
YAMK-tutkinnot

Vuonna 2019 Metropoliassa ylempien ammattikorkeakoulututkinnoissa tehtiin ennätys 447 tutkinnolla (2018: 424). Lisäystä oli kaikissa koulutuksissa lukuun ottamatta liiketaloutta, jossa valmistuneita oli saman verran kuin edellisvuonna.

Valmistuneet koulutusaloittain:

 • Kulttuuri
  • 2019: 69
  • 2018: 61
 • Liiketalous
  • 2019: 56
  • 2018: 56
 • Tekniikka
  • 2019: 168
  • 2018: 176
 • Sosiaali- ja terveysala
  • 2019: 154
  • 2018: 131

Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto

Vuonna 2019 kansainvälisessä opiskelija- ja harjoitteluvaihdossa (yli 3kk pituinen vaihto) oli yhteensä 745 opiskelijaa. Vuonna 2018 vastaava luku oli 813.