Opiskelijat

Opiskelijamäärä: AMK-, YAMK- ja erikoistumisopintojen opiskelijat sekä läsnä- ja poissaolevat.

Opiskelijat koulutusaloittain

 

Avaa kuvan sisältö tekstimuodossa

Opiskelijamäärät koulutusaloittain

 • Kulttuuri
  2020: 1923
  2019: 1860
   
 • Liiketalous
  2020: 1771
  2019: 1704
   
 • Tekniikka
  2020: 7762
  2019: 7664
   
 • Sosiaali- ja terveysala
  2020: 5249
  2019: 5018

Syyslukukaudella 2020 Metropoliassa oli kirjoilla yhteensä 16 709 opiskelijaa. Perustutkinto-opiskelijoita päivätoteutuksessa oli 12 554 ja perustutkintoon johtavaan monimuotototeutukseen osallistuvia opiskelijoita 2 190. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavia opiskelijoita oli 1 835 ja erikoistumiskoulutuksissa 130 opiskelijaa. Syyslukukaudella 2019 Metropoliassa oli kirjoilla 16 246 opiskelijaa.

Hakijat

Hakijat koulutusaloittain

Metropoliaan oli kevään 2020 yhteishaussa eniten ensisijaisia hakijoita kaikista ammattikorkeakouluista. Metropoliaan oli vuonna 2020 ensisijaisia hakijoita 16015 (2019: 15806) ja aloituspaikkoja koulutuksiin oli yhteensä 4037 (2019: 4053).
Kevään 2020 yhteishaussa Metropolia oli vetovoimalla (hakukelpoisia ensisijaisia hakijoita/aloituspaikka) mitattuna viidenneksi vetovoimaisin ammattikorkeakoulu. Vuonna 2020 Metropolian vetovoimaluku (hakukelpoiset ensisijaiset hakijat/aloituspaikat) oli 3,97 (2019: 3,72).

Avaa kuvan sisältö tekstimuodossa

Hakijat, aloituspaikat ja vetovoima koulutusaloittain:

 • Kulttuuri
  2020: hakijat 2071, aloituspaikat 472, vetovoima 4,39
  2019: hakijat 1892, aloituspaikat 496, vetovoima 3,81
  2018: hakijat 2194, aloituspaikat 481, vetovoima 4,56
   
 • Liiketalous
  2020: hakijat 1109, aloituspaikat 455, vetovoima 2,44
  2019: hakijat 1073, aloituspaikat 450, vetovoima 2,38
  2018: hakijat 1421, aloituspaikat 445, vetovoima 3,19
   
 • Tekniikka
  2020: hakijat 4045, aloituspaikat 1705, vetovoima 2,37
  2019: hakijat 3585, aloituspaikat 1695, vetovoima 2,12
  2018: hakijat 4096, aloituspaikat 1680, vetovoima 2,44
   
 • Sosiaali- ja terveysala
  2020: hakijat 8790, aloituspaikat 1405, vetovoima 6,26
  2019: hakijat 8536, aloituspaikat 1412, vetovoima 6,05
  2018: hakijat 8820, aloituspaikat 1425, vetovoima 6,19

Valmistuneet koulutusaloittain, AMK-tutkinnot

Valmistuneet koulutusaloittain

Vuonna 2020 Metropoliassa suoritettiin 2 680 ammattikorkeakoulututkintoa eli 114 tutkintoa vähemmän kuin edellisvuonna (2019: 2794). Eniten vähennystä oli tekniikan alalla (128 tutkintoa). Lisäystä edellisvuoteen verrattuna oli kulttuurialalla 40 tutkintoa. Suoritettujen tutkintojen määrän laskuun on vaikuttanut koronaviruspandemia.

Avaa kuvan sisältö tekstimuodossa

Valmistuneet koulutusaloittain, AMK-tutkinnot:

 • Kulttuuri
  • 2019: 263
  • 2018: 285
 • Liiketalous
  • 2019: 310
  • 2018: 273
 • Tekniikka
  • 2019: 1185
  • 2018: 1170
 • Sosiaali- ja terveysala
  • 2019: 1036
  • 2018: 1110

Valmistuneet koulutusaloittain, YAMK-tutkinnot

Valmistuneet koulutusaloittain, YAMK-tutkinnot

Vuonna 2020 Metropoliassa ylempien ammattikorkeakoulututkinnoissa tehtiin ennätys 485 tutkinnolla (2019: 447). Lisäystä oli kaikissa koulutuksissa lukuun ottamatta sosiaali- ja terveysalaa, jossa valmistuneita oli lähes saman verran kuin edellisvuonna.

Avaa kuvan sisältö tekstimuodossa

Valmistuneet koulutusaloittain, YAMK-tutkinnot:

 • Kulttuuri
  2020: 79
  2019: 69
   
 • Liiketalous
  2020: 65
  2019: 56
   
 • Tekniikka
  2020: 188
  2019: 168
   
 • Sosiaali- ja terveysala
  2020: 153
  2019: 154

Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto

Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto

Vuonna 2020 kansainvälisessä opiskelija- ja harjoitteluvaihdossa (yli 3kk pituinen vaihto) oli yhteensä 404 opiskelijaa. Vuonna 2019 vastaava luku oli 745.

Koronapandemia vaikutti merkittävästi kansainväliseen opiskelija- harjoittelija- ja henkilökuntavaihtoon kaikkialla maailmassa. Poikkeustilanteesta huolimatta Metropoliassa pidettiin tärkeänä, että opiskelijoillemme tarjotaan viranomais- ja matkustusrajoitusten sallimissa puitteissa kansainvälisen liikkuvuuden kokemuksia. Pitkäkestoiset opiskelijaliikkuvuudet mahdollistettiin myös poikkeusvuonna 2020 ja vaihtoon lähti noin puolet normaalista määrästä. Pitkälle vaihtojaksolle Metropoliaan saapuvien määrä laski noin viidenneksen.

Henkilöstön julkaisut

Julkaisut

Julkaisutoiminta on Metropolian vaikuttamistyötä ja sen kohderyhmiä ovat eri alojen ammattilaiset, päättäjät sekä suuri yleisö. Julkaisutoiminta on kasvanut vuosittain 2016-2020 välisenä aikana. Vuoden 2020 aikana Metropolia on tuottanut 826 julkaisua ja kustantanut 50 teosta. Vuonna 2019 julkaisuja oli 820 ja vastaava luku vuonna 2018 oli 766. Näkyvyyttä saaneet julkaisut ovat herättäneet yhteiskunnallista keskustelua sekä tuoneet yhteistyöavauksia ja työkaluja ammattilaisille.