Opiskelijat

Opiskelijamäärä: AMK-, YAMK- ja erikoistumisopintojen opiskelijat sekä läsnä- ja poissaolevat.

Opiskelijamäärät koulutusaloittain.

Syyslukukaudella 2021 Metropoliassa oli kirjoilla yhteensä 16 836 opiskelijaa (vastaava luku vuonna 2020: 16 709) Perustutkinto-opiskelijoita päivätoteutuksessa oli 12 378 ja perustutkintoon johtavaan monimuotototeutukseen osallistuvia opiskelijoita 2 284. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavia opiskelijoita oli 2 074 ja erikoistumiskoulutuksissa 100 opiskelijaa.

Avaa kuvan sisältö tekstimuodossa

Opiskelijamäärät koulutusaloittain

Kulttuuri

2021: 1958
2020: 1923

Liiketalous

2021: 1851
2020: 1775

Tekniikka
2021: 7745
2020: 7762

Sosiaali- ja terveysala
2021: 5282
2020: 5249

Hakijat

Hakijat koulutusaloittain

Metropoliaan oli kevään 2021 yhteishaussa eniten ensisijaisia hakijoita kaikista ammattikorkeakouluista. Metropoliaan oli vuonna 2020 ensisijaisia hakijoita 16 323 (2020: 16 015) ja aloituspaikkoja koulutuksiin oli 3990 (2020: 4037). Kevään 2020 yhteishaussa (hakukelpoisia ensisijaisia hakijoita/aloituspaikka) mitattuna Metropolia oli viidenneksi vetovoimaisin ammattikorkeakoulu. Vuonna 2021 Metropolian vetovoimaluku (hakukelpoiset ensisijaiset hakijat/aloituspaikat) oli 4,09 (2020: 3,97).

Avaa kuvan sisältö tekstimuodossa

Hakijat, aloituspaikat ja vetovoima koulutusaloittain:

 • Kulttuuri
  2021: hakijat 2338, aloituspaikat 465, vetovoima 5,03
  2020: hakijat 2071, aloituspaikat 472, vetovoima 4,39
 • Liiketalous
  2021: hakijat 1038, aloituspaikat 470, vetovoima 2,21
  2020: hakijat 1109, aloituspaikat 455, vetovoima 2,44
 • Tekniikka
  2021: hakijat 4229, aloituspaikat 1593, vetovoima 2,65
  2020: hakijat 4045, aloituspaikat 1705, vetovoima 2,37
 • Sosiaali- ja terveysala
  2021: hakijat 8718, aloituspaikat 1462, vetovoima 5,96
  2020: hakijat 8790, aloituspaikat 1405, vetovoima 6,26

Kaikki yhteensä

 • 2021: hakijat 16323, aloituspaikat 3990, vetovoima 4,09
 • 2020: hakijat 16015, aloituspaikat 4037, vetovoima 3,97

Valmistuneet koulutusaloittain, AMK-tutkinnot

Valmistuneet koulutusaloittain, AMK-tutkinnot.

Vuonna 2021 Metropoliassa suoritettiin 2 711 ammattikorkeakoulututkintoa eli 31 tutkintoa enemmän kuin edellisvuonna (2020: 2680). Edellisvuoteen verrattuna eniten lisäystä oli tekniikan alalla (56 tutkintoa) ja eniten vähennystä kulttuurialalla (35 tutkintoa).

Avaa kuvan sisältö tekstimuodossa

Valmistuneet koulutusaloittain, AMK-tutkinnot:

Kulttuuri

2021: 268
2020: 303

Liiketalous

2021: 281
2020: 292

Tekniikka

2021: 1113
2020: 1057

Sosiaali- ja terveysala

2021: 1049
2020: 1028

Valmistuneet koulutusaloittain, YAMK-tutkinnot

Valmistuneet koulutusaloittain, YAMK-tutkinnot.

Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa tehtiin ennätys 516 tutkinnolla (2020: 485). Lisäystä oli kulttuurialalla sekä sosiaali- ja terveysalalla.

Avaa kuvan sisältö tekstimuodossa

Valmistuneet koulutusaloittain, ylemmät AMK-tutkinnot

Kulttuuri

2021: 95
2020: 79

Liiketalous

2021: 61
2020: 65

Tekniikka

2021: 181
2020: 188

Sosiaali- ja terveysala

2021: 179
2020: 153

Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto

Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto.

Vuonna 2020 kansainvälisessä opiskelija- ja harjoitteluvaihdossa (yli 3kk pituinen vaihto) oli yhteensä 404 opiskelijaa. Vuonna 2019 vastaava luku oli 745.

Koronapandemia vaikutti merkittävästi kansainväliseen opiskelija- harjoittelija- ja henkilökuntavaihtoon kaikkialla maailmassa. Poikkeustilanteesta huolimatta Metropoliassa pidettiin tärkeänä, että opiskelijoillemme tarjotaan viranomais- ja matkustusrajoitusten sallimissa puitteissa kansainvälisen liikkuvuuden kokemuksia. Pitkäkestoiset opiskelijaliikkuvuudet mahdollistettiin myös poikkeusvuonna 2020 ja vaihtoon lähti noin puolet normaalista määrästä. Pitkälle vaihtojaksolle Metropoliaan saapuvien määrä laski noin viidenneksen.

Henkilöstön julkaisut

Henkilöstön julkaisujen määrä.

Julkaisutoiminta on Metropolian vaikuttamistyötä ja sen kohderyhmiä ovat eri alojen ammattilaiset, päättäjät sekä suuri yleisö. Vuoden 2021 aikana Metropolia tuotti 827 julkaisua (2020: 826). Näkyvyyttä saaneet julkaisut ovat herättäneet yhteiskunnallista keskustelua sekä tuoneet yhteistyöavauksia ja työkaluja ammattilaisille.