Strategia 2030: Digitalisaatio

Digitaalisella kyvykkyydellä ketteryyttä ja tehokkuutta toimintaan

Vahvistamme digitaalista kyvykkyyttämme vastaamalla digitalisoituneen työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin kaikessa toiminnassamme.

Kampustemme modernit työ- ja oppimisympäristöt mahdollistavat joustavat ja vuorovaikutteiset toimintatavat. Hyödynnämme teknologioiden kuten tekoälyn ja robotisaation luomia uusia mahdollisuuksia.

Meidät tunnetaan luovia avauksia tekevänä kehittäjänä.

Digitalisaatio: verkko-oppiminen, modernit työ- ja oppimisympäristöt, uusien digiratkaisujen rakentaminen, tekoäly ja analytiikka.

Digiaskeleitamme

Korkeakoulutuksen Digivisio 2030

Digivisio 2030 on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön. Hanketta koordinoivat vastuukorkeakouluina Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopisto.

Digitaalinen AMK-valintakoe

Metropolia koordinoi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanketta vuosina 2017-2020. Osana hanketta kehitettiin ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen AMK-valintakoe, jota myös yliopistot ovat hyödyntäneet.

Digiklinikalta tukea etäopetukseen

Metropolian Digiklinikalla jaetaan verkkopedagogiikan parhaita käytänteitä ja löydetään yhteistyössä ratkaisuja digiajan pulmiin. Klinikan digimentorit opastavat henkilöstöä verkkoympäristöjen ja -työkalujen tehokkaaseen käyttöön - yhteisöllisesti ja osaavasti.

Strategian 2030 muut teemat

Jatkuva oppiminen

Tulevaisuuden osaamista ja yksilöllisiä oppimisratkaisuja elämän eri tilanteisiin.

Ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät

Innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuteen - yhdessä tehden.

Kestävä kehitys ja kasvu

Kestävä kehitys on strategiamme läpileikkaava teema. Se merkitsee meille vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä.

Ihmiset ja kulttuuri

Ihmislähtöisellä kulttuurilla kestävää uudistumista.