Kesto
4.10.-10.11.2023
Haku / ilmoittautuminen
1.9.2023 mennessä
Hinta
780,00 € (+ alv 24 %)
967,20 € sisältäen alv:n.

BBAT I -koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä.

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus on tarkoitettu fysioterapeuteille.

Mitä BBAT on?

BBAT on näyttöön perustuva fysioterapeuttinen lähestymistapa, jonka avulla pyritään saamaan ihmisen terveyttä edistävät voimavarat käyttöön. BBAT-lähestymistapaa voidaan käyttää esim. kuntoutuksessa, stressinhallinnassa ja työterveyshuollossa ennaltaehkäisevinä harjoituksina. Sitä voidaan hyödyntää myös fysioterapeutin omassa arjessa. Se soveltuu sekä yksilötyöhön että ryhmien kanssa työskentelyyn.

BBAT I -koulutus on ensimmäinen osa isompaa koulutuskokonaisuutta, joka johtaa BBAT-terapeuttitutkintoon. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta BBAT:sta tai sitoutumista koko koulutuskokonaisuuteen.

Basic Body Awareness -terapeutti -koulutuskokonaisuuden (BBAT I-IV) voi suorittaa noin kolmessa – neljässä vuodessa.

Hyödyt

Saat tietoa

BBAT-menetelmästä sekä sen perusteista

liikkeen laadusta

Opit

BBAT-menetelmän perusharjoitukset ja niiden käyttäminen

Voit jatkaa

opintoja Basic Body Awareness -terapeutiksi

Opintojen toteutustapa

Osallistujat perehtyvät omakohtaisen kokemuksen kautta BBAT-lähestymistavan teoreettisiin lähtökohtiin ja käytännön sovellutusmahdollisuuksiin.

Kouluttaja

Kouluttaja Sirpa Aholan opetustyössä keskeisiä teemoja ovat voimavaralähtöinen toimintakyvyn ja liikkumisen edistäminen neurologisissa ja psykofyysisissä toimintakyvyn haasteissa. Hän on kiinnostunut kehollisuuden, kehotietoisuuteen liittyvän ymmärryksen edistämisessä ja huomioimisessa fysioterapiassa ja kuntoutumisen tukemisessa.

Ahola on täydennyskouluttautunut Norjassa Basic Body Awareness terapeutiksi ja BBAT-opettajaksi.

Aholan artikkeliväitöskirjan aihe Jyväskylän yliopistossa liittyy kehollisuuteen fysioterapiassa, johon liittyen kaksi julkaistua artikkelia:

  • Ahola S, Piirainen A, Skjaerven LH (2017) The phenomenon of movement quality: A phenomenographic study of physiotherapy students’ movement experiences. European Journal of Physiotherapy 19: 59–68. doi:10.1080/21679169.2016.1261366.
  • Ahola S, Skjaerven LH, Piirainen A (2021) Physiotherapists’ conceptions of movement awareness – A phenomenographic study, Physiotherapy Theory and Practice. DOI: 10.1080/09593985.2020.1868028

Ahola toimii kansainvälisessä International Association of Teachers in Basic Body Awareness Therapy -opettajaverkostossa. Hän toimii kansainvälisen BBAM, 60 opintopisteen koulutuksen opinnäytetöiden yhtenä ohjaajana (Master of Physiotherapy in BBAM, An International clinical post-graduate program of Physiotherapy in Mental Health, University of Almeria, Spain).

Ilmoittautuminen

1.9.2023 mennessä
Aloitus
4.10.2023 - 09:00
780,00 € (+ ALV 24 %)
967,20 € sisältäen alv:n.

Lisätietoja

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen aloitusta. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.