Leukojen ja hampaiston alueen kartiokeilatomografiakuvaus -koulutus

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet lääketieteellisestä altistuksesta vastuussa olevan lääkärin ohjeistuksen mukaiseen potilaan KKTT-kuvauksen suorittamiseen.

Kesto
Ilmoitetaan myöhemmin
Laajuus
6 op
Hinta
1 690,00 € + alv 24 %
(2 095,60 € sis. alv)
Ilmoittautuminen
Ilmoitetaan myöhemmin

Kenelle koulutus soveltuu?

Täydennyskoulutus on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilölle, joka on saanut ammatillisen koulutuksen hammasröntgenkuvauksiin

  • suuhygienisti
  • lähihoitaja (suun terveydenhoidon koulutusohjelma/osaamisala)

Edellytykset osallistumiselle

Koulutus on työelämälähtöistä ja koulutukseen osallistuva tarvitsee työpaikan tuen ja koulutukseen nimetyn ohjaajan työpaikaltaan. Opiskelijalla on oltava koulutuksen aikana mahdollisuus käyttää työpaikkansa KKTT-laitteistoa ja tehdä tutkimuksia ohjatusti KKTT toimenpidevastuussa olevan hammaslääkärin-/lääkärin valvonnassa.

Opiskelijan näytön vastaanottajana tulee olla hammaslääkäri-/lääkäri, jolla on asiantuntemus näyttökokeessa suoritettavasta leukojen ja hampaiston alueen KKTT-tutkimuksesta ja organisaation KKTT-toiminnasta.

Hyödyt

Saat valmiudet

lääketieteellisestä altistuksesta vastuussa olevan lääkärin ohjeistuksen mukaiseen potilaan KKTT-kuvauksen suorittamiseen

Osaat

keskeisen leukojen ja hampaiston alueen KKTT-toimintaa ohjaavan säteilysuojelulainsäädännön ja ohjeistuksen

Pystyt hyödyntämään

teoreettista tietoa ja toimimaan oikeutus-, optimointi-ja yksilönsuojaperiaatteiden mukaisesti käytännön työtilanteissa

Koulutuksen sisältö ja toteutustapa

Koulutus sisältää ennakkotehtäviä, asiantuntijaluentoja, lopputentin, harjoittelua ja osaamisen näyttökokeen.

Koulutuksen laajuus on 6 opintopistettä.

Kouluttajat

Ilmoittautuminen

Ilmoitetaan myöhemmin
1 690,00 € + alv 24,00 %
(2 095,60 € sis. alv)

Lisätietoja

Toimitus- ja peruutusehdot