Perustiedot

Kesto / Ajankohta
24.5.2022 alkaen
Laajuus
6 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • Ilmoittaudu 9.5.2022 mennessä
Hinta
1 650 € (sisältäen kaikki 4 moduulia ja osaamisen näyttökoe) + alv 24 %

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet lääketieteellisestä altistuksesta vastuussa olevan lääkärin ohjeistuksen mukaiseen potilaan KKTT-kuvauksen suorittamiseen. Opiskelija osaa keskeisen leukojen ja hampaiston alueen KKTT-toimintaa ohjaavan säteilysuojelulainsäädännön ja ohjeistuksen. Opiskelija pystyy hyödyntämään teoreettista tietoa ja toimimaan oikeutus-, optimointi-ja yksilönsuojaperiaatteiden mukaisesti käytännön työtilanteissa.

Kohderyhmä

Täydennyskoulutus on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilölle, joka on saanut ammatillisen koulutuksen hammasröntgenkuvauksiin

  • suuhygienisti
  • lähihoitaja (suun terveydenhoidon koulutusohjelma/osaamisala)

Edellytykset osallistumiselle

Koulutus on työelämälähtöistä ja koulutukseen osallistuva tarvitsee työpaikan tuen ja koulutukseen nimetyn ohjaajan työpaikaltaan. Opiskelijalla on oltava koulutuksen aikana mahdollisuus käyttää työpaikkansa KKTT-laitteistoa ja tehdä tutkimuksia ohjatusti KKTT toimenpidevastuussa olevan hammaslääkärin-/lääkärin valvonnassa. Opiskelijan näytön vastaanottajana tulee olla hammaslääkäri-/lääkäri, jolla on asiantuntemus näyttökokeessa suoritettavasta leukojen ja hampaiston alueen KKTT-tutkimuksesta ja organisaation KKTT-toiminnasta.

 

Sisältö ja toteutus

Koulutuksen sisältö:

  • Moduuli I: Kliininen fysiikka ja KKTT-laiteoppi 
  • Moduuli II: KKTT-tutkimukset 
  • Moduuli III: Säteilyturvallisuus KKTT-kuvauksissa
  • Moduuli IV: Kirjallinen raportointi ja osaamisen näyttökoe

Koulutus sisältää lopputentin, ennakkotehtäviä, asiantuntijaluentoja, harjoittelua ja osaamisen näyttökokeen.

Aika ja paikka 24.- 25.5. 2022, 27.5.2022, 3.6.2022: 

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Hinta

1 650 € (sisältäen kaikki 4 moduulia ja näyttökoe) + alv 24 %.

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Leukojen ja hampaiston alueen kartiokeilatomografiakuvaus -koulutukseen Lyyti-palvelun kautta.

Koulutukseen otetaan 16 osallistujaa.

Lisätietoja

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Suunnittelija Nora Savolainen
p. 040 630 7773
nora.savolainen [at] metropolia.fi

Sisältöön liittyvät kysymykset

Lehtori Pia-Marja Vähäkangas
p. 040 630 2825
pia-marja.vahakangas [at] metropolia.fi

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.   

Pidätämme oikeuden muutoksiin.