Perustiedot

Kesto / Ajankohta
30 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin
Hinta
3200 € + alv 24 % (3968 €)

Sonograaferi tekee itsenäisesti ultraäänitutkimuksia ja antaa niistä ns. kuvailevan lausunnon konsultoiden tarvittaessa lääkäriä. Tässä koulutuksessa keskitytään vatsan alueen ja alaraajalaskimoiden ultraäänitutkimuksiin.

Koulutus järjestetään Metropolia Ammattikorkeakoulun ja HUS Kuvantamisen yhteistyönä.

Kenelle

Terveydenhuollon laillistetuille ammattihenkilöille, jotka tulevat tekemään työssään vatsan tai kaulaverisuonten ultraäänitutkimuksia.

Edellytykset osallistumiselle

Koulutus on työelämälähtöistä ja koulutukseen osallistuva tarvitsee työpaikan tuen, koulutukseen nimetyn ohjaajan työpaikaltaan ja tehdessään tutkimuksia hänellä tulee olla mahdollisuus konsultoida lääkäriä. Opiskelijalla on oltava koulutuksen aikana mahdollisuus käyttää työpaikkansa ultraäänilaitteistoa ja tehdä ultraäänitutkimuksia ohjatusti. Opiskelijan näytön vastaanottajana tulee olla lääkäri, jolla on riittävä asiantuntemus näyttökokeessa suoritettavista ultraäänitutkimuksista ja organisaation ultraäänitoiminnasta.

Sisältö

Koulutuksessa opiskelija laajentaa osaamistaan ultraäänitutkimusten suorittamiseen. Hän oppii ammatin tietoperustan, laitetekniikan ja työssä tarvittavat kädentaidot.

 Koulutuksen teemat:

  • Potilasturvallisuus, etiikka ja ergonomia sonograaferin työssä.
  • Ultraäänifysiikka, laiteoppi ja laadunvarmistus.
  • Patofysiologia, anatomia ja elinkohtaiset tutkimukset.
  • Sonograaferin työn kehittäminen omassa työympäristössä.

Opiskelusta pääosa toteutetaan työssä oppimisena, käytännön työtehtävissä ultraääniyksikössä. Koulutus sisältää lähiopetusjaksoja, hands on -työpajoja sekä ohjattua työssäoppimista. Opiskelu toteutetaan monimuoto-opiskeluna verkko-oppimisympäristössä. Osaaminen todennetaan näytöillä.

Aika ja paikka

Seuraavan koulutuksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

Kouluttajat

Lehtori Heli Patanen.
Asiantuntijaluennoitsijoita Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

3200 € + alv 24 % (3968 €)

Ilmoittautuminen

Koulutuksen ilmoittautuminen avataan myöhemmin.

 

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista. 

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.