Perustiedot

Kesto / Ajankohta
Aloitus 26.1.2022 / 30 op
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • Seuraavan toteutuksen aloitus ei ole vielä tiedossa
Hinta
3200 € + alv 24 % (3968 €)

Sonograaferi tekee itsenäisesti ultraäänitutkimuksia ja antaa niistä ns. kuvailevan lausunnon konsultoiden tarvittaessa lääkäriä. Tässä koulutuksessa keskitytään vatsan alueen, kaulaverisuonten ja valtimoiden ultraäänitutkimuksiin.

Koulutus järjestetään Metropolia Ammattikorkeakoulun ja HUS Kuvantamisen yhteistyönä.

Kenelle

Terveydenhuollon laillistetuille ammattihenkilöille, jotka tulevat tekemään työssään vatsan, sydämen tai valtimoiden ultraäänitutkimuksia.

Edellytykset osallistumiselle

Koulutus on työelämälähtöistä ja koulutukseen osallistuva tarvitsee työpaikan tuen, koulutukseen nimetyn ohjaajan työpaikaltaan ja tehdessään tutkimuksia hänellä tulee olla mahdollisuus konsultoida lääkäriä. Opiskelijalla on oltava koulutuksen aikana mahdollisuus käyttää työpaikkansa ultraäänilaitteistoa ja tehdä ultraäänitutkimuksia ohjatusti. Opiskelijan näytön vastaanottajana tulee olla lääkäri, jolla on riittävä asiantuntemus näyttökokeessa suoritettavista ultraäänitutkimuksista ja organisaation ultraäänitoiminnasta.

Sisältö

Koulutuksessa opiskelija laajentaa osaamistaan ultraäänitutkimusten suorittamiseen. Hän oppii ammatin tietoperustan, laitetekniikan ja työssä tarvittavat kädentaidot.

 Koulutuksen teemat:

 • Potilasturvallisuus, etiikka ja ergonomia sonograaferin työssä.
 • Ultraäänifysiikka, laiteoppi ja laadunvarmistus.
 • Patofysiologia, anatomia ja elinkohtaiset tutkimukset.
 • Sonograaferin työn kehittäminen omassa työympäristössä.

Opiskelusta pääosa toteutetaan työssä oppimisena, käytännön työtehtävissä ultraääniyksikössä. Koulutus sisältää lähiopetusjaksoja, verkko-opiskelua ja hands on -työpajoja sekä ohjattua työssäoppimista. Opiskelu toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Osaaminen todennetaan näytöillä.

Aika ja paikka

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki ja etäopetus.

 • 26 - 27.1.2022 (lähiopetus Myllypuron kampuksella)
 • 2 - 3.2.2022
 • 9 -10.2.2022
 • 16 -17.2.2022
 • 9 -10.3.2022
 • 16 -17.3.2022
 • 30 -31.3.2022 (lähiopetus Myllypuron kampuksella)

Syksyllä 2022 koulutuspäiviä on 6-7, joista 2-3 päivänä on lähiopetusta Myllypuron kampuksella. Syksyn aikataulut varmistuvat 2022 kevään aikana.
 

Kouluttajat

Lehtori Heli Patanen.
Asiantuntijaluennoitsijoita Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

3200 € + alv 24 % (3968 €)

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Sonograaferi 30 op -koulutukseen tällä lomakkeella Lyyti-palvelussa 10.1.2021 mennessä. 

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä.  Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista. 

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.