Lämpöpumppulaitokset -täydennyskoulutus

Tarvitsetko työssäsi lisää osaamista lämpöpumppujen toiminnasta, lämpöpumppulaitosten suunnittelusta tai niiden hankinnasta? Lämpöpumppulaitosten onnistunut toteutus vaatii suunnittelijoilta ja niiden tilaajilta lämpöpumppujen erityispiirteiden tuntemusta sekä teknistä- ja taloudellista osaamista.

Koulutuksessa käydään läpi lämpöpumppulaitosten erityispiirteet, suunnitteluperiaatteet ja hankintaprosessi. Tule mukaan!

Kesto
Tulossa keväällä 2025
Laajuus
5 op
Sijainti
Hinta
2 095,00 € + alv 24,00 %
(2 597,80 € sis. alv)
Ilmoittautuminen
Ennakkoilmoittaudu mukaan: mari.ikonen@metropolia.fi

Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä.

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus soveltuu sinulle, joka työskentelet lämpöpumppuhankkeiden suunnittelun ja toteutuksen parissa. Koulutus sopii erinomaisesti suunnittelijoille, tilaajille ja valvojille tai kyseisiin tehtäviin tulevaisuudessa hakeutuville.

Koulutuksen tavoite

Koulutus antaa kattavan kuvan erityyppisissä lämpöpumpuissa sovellettavista tekniikoista, erilaisista lämmönlähteistä, lämpöpumppulaitosten ja energiakaivokenttien suunnittelusta sekä koko lämpöpumppulaitoksen hankintaprosessista.

Koulutuksen sisältö

  • Lämpöpumppujen toimintaperiaate, kylmätekninen kiertoprosessi ja laskelmat
  • Lämpöpumppujen lämmönlähteet ja erityispiirteet
  • Lämpöpumppulaitoksen suunnitteluperusteet ja periaatteet sekä peruskytkennät
  • Energiakaivokentän mitoitus ja simulointi
  • Lämpöpumppulaitoksen hankintaprosessi ja elinkaaritarkastelut

Opinnot voidaan hyväksi lukea osaksi Metropolian talotekniikan YAMK-opintoja LVI-tekniikan syventymisvaihtoehdossa.

Toteutustapa ja ajankohta

Koulutukseen sisältyy neljä koulutuspäivää. Lisäksi koulutukseen sisältyy tehtäviä, sekä tentti niille, jotka haluavat saada koulutuksesta opintopisteet.

Koulutuksen lähipäivät järjestetään Metropolian Myllypuron kampuksella.

Koulutuksen hyödyt

Saat kattavan kuvan

Erityyppisissä lämpöpumpuissa sovellettavista tekniikoista.

Erilaisista lämmönlähteistä.

Saat osaamista

Lämpöpumppulaitosten ja energiakaivokenttien suunnitteluun.

Tunnet

Koko lämpöpumppulaitoksen hankintaprosessin.

Kerrytät

Opintopisteitä Metropolian talotekniikan YAMK-opintoihin, LVI-tekniikan syventymisvaihtoehtoon.

Kokemuksia Lämpöpumppulaitokset -koulutuksesta

"Oppimistilat uudella kampuksella olivat upeat! Meillä oli yhteensä neljä lähiopetuskertaa, joiden opetuksesta vastasivat eri alojen asiantuntijat. Esimerkiksi geologian tutkimuskeskuksesta oli pari eri opettajaa. Oli hienoa, että pääsimme tutkimaan teemaa eri näkökulmista. Palkitsevinta olivat kuitenkin ryhmäkeskustelut eri yrityksistä tulevien kurssikaverien kanssa. Vuorovaikutuksellisissa keskusteluissa juteltiin tapauksista omalta työpaikalta, ja millaisia ongelmia oli ehkä tullut vastaaan."
Markku Luolakari
Rakennusinsinööri, projektipäällikkö, Peab
Rakennusinsinööri, projektipäällikkö Markku Luolakari.
Opettajat olivat erittäin ammattitaitoisia ja asiantuntevia, kokemusta selkeästi löytyi erilaisista lämpöpumppulaitoksista.
Ajankohtainen hyvä kurssi, jossa sai hyvän käsityksen lämpöpumpuista ja geolämpöratkaisuista. Hyödyllinen.
Käytännönläheisyys ilahdutti koulutuksessa.

Kouluttajat

Koulutuksessa on paljon vierailevia huippuasiantuntijoita.

Koulutuksen vastuuopettajana toimii Aki Valkeapää, Yliopettaja, Kiinteistö- ja talotekniikka, Metropolia AMK

Ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittaudu mukaan: mari.ikonen@metropolia.fi
2 095,00 € + alv 24,00 %
(2 597,80 € sis. alv)

Lisätietoja

Toimitus- ja peruutusehdot