Perustiedot

Kesto / Ajankohta
23.11.2022 - 5.10.2023
Laajuus
15 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 9.11.2022 mennessä
Hinta
5 590€ + alv 24%

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka toimivat tai haluavat toimia tulevaisuudessa rakennusautomaation parissa (suunnittelu, urakointi, ylläpito) ja haluavat lisätietoa tämän päivän rakennusautomaatio- ja kiinteistöjen hallintajärjestelmistä, sekä energiatehokkuudesta. Soveltuva pohjakoulutus on esimerkiksi talotekniikan, automaatiotekniikan tai sähkötekniikan insinööritutkinto tai vastaava.

Hyöty osallistujalle

Rakennusautomaatiojärjestelmät ovat keskeisessä roolissa parannettaessa rakennusten olosuhteiden hallintaa ja energiatehokkuutta. Uusiutuvaa energiaa hyödyntävät lämmityksen hybridijärjestelmät ja sähkön kysyntäjousto tuovat uusia haasteita LVIS-prosessien ja automaation yhteispelille. Automaation väyläratkaisut kehittyvät ja IoT tulee kenttälaitteisiin. Myös tele- ja turvajärjestelmiä integroidaan toimimaan yhdessä automaatiojärjestelmien kanssa, mikä edellyttää aukotonta tietoturvasta huolehtimista.

Koulutus antaa ymmärryksen nykyaikaisista kiinteistöjen hallintajärjestelmistä ja mahdollistaa toimimisen alan suunnittelu-, toteutus- tai käyttöpalveluiden parissa. Koulutus antaa valmiuden toimia myös järjestelmäintegraattorina rakennusautomaatiojärjestelmien suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä.

Sisältö

Rakennusautomaatiojärjestelmien toimintaperiaatteet ja rakenne

 • Rakennusautomaatiojärjestelmän toimintaperiaatteet ja rakenne
 • Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen rakennusautomaation avulla
 • Järjestelmäintegraatio
 • Suunnitteluasiakirjat ja projektidokumentaatio
 • Rakennusautomaatiojärjestelmien ohjelmoinnin perusteet
 • Rakennusautomaatiojärjestelmien tietoturvallisuus

Väylätekniikka

 • Verkottunut valaistuksen automaatio
 • Väylätekniikkaa käyttävän automaatiojärjestelmän rakenne ja toimintaperiaatteet
 • Järjestelmäintegraatio
 • Järjestelmän suunnittelu, toteutus, käyttöönotto ja dokumentaatio
 • Ohjelmointityökalut

Rakennusautomaation energiatehokkuus ja elinkaarilaskenta

 • Rakennusautomaation energiatehokkuutta koskevat standardit
 • Elinkaarilaskennan menetelmät
 • Rakennusautomaation energiatehokkuusvaikutusten simulointi
 • Etäkäyttö ja sen toteutusmahdollisuudet
 • Energian kulutuksen jousto

IoT ja uudet mahdollisuudet

 • IoT:n perusteet ja sen soveltamismahdollisuudet
 • Big Datan ja pilvipalveluiden käyttö rakennusautomaatiojärjestelmän toiminnan analysoinnissa
 • Ennakoivat sovellukset

Toteutustapa

Koulutukseen sisältyy 15 koulutuspäivää, joista osa on jaettu puolikkaiksi etäpäiviksi. Lisäksi koulutus sisältää oppimistehtäviä sekä omaan työhön liittyvän kehittämistehtävän. Koulutus on YAMK-tasoinen.

Ajankohta ja paikka

Koulutus toteutetetaan lukuvuosien 2022-2023 aikana seuraavasti:

Syksy 2022:

 • Ke 23.11.2022 klo 8-15 (lähi, etämahdollisuus)
 • Ke 7.12.2022 klo 8.30-16.00 (etä)

Kevät 2023:

 • Ke 18.1.2023 klo 8.30-16.00 (lähi, etämahdollisuus)
 • To 19.1.2023 klo 9-16 (lähi)
 • Ke 15.2.2023 klo 9-16 (lähi)
 • Ke 15.3.2023 klo 9-16 (lähi)
 • To 16.3.2023 klo 9-16 (lähi)
 • To 30.3.2023 klo 8.30-10.45 (etä)
 • Ke 26.4.2023 klo 8.00-12.00 (etä)
 • Ke 10.5.2023 klo 9-16 (lähi)
 • To 11.5.2023 klo 9-16 (lähi, etämahdollisuus)
 • Ke 16.8.2023 klo 9-16 (lähi)
 • To 17.8.2023 klo 9-16 (lähi)
 • To 31.8.2023 klo 9.00-11.30 (etä)
 • To 14.9.2023 klo 8.30-12.00 (etä)
 • To 21.9.2023 klo 9-16 (lähi)
 • To 5.10.2023 klo 9-16 (lähi)

Koulutus toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella, osoitteessa Myllypurontie 1, 00920 Helsinki, sekä osin etäopetuksena. Myös yritysvierailut ovat mahdollisia.

Kouluttajat

Koulutuksen vastuuvetäjänä toimii lehtori Jarmo Tapio Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Koulutuksessa on paljon vierailevia luennoitsijoita elinkeinoelämästä.

Hinta

5 590 € + alv 24 %.  Mikäli osallistujia on samasta yrityksestä useampi kuin yksi, tarjoamme -10 % alennuksen toisesta osallistujasta eteenpäin.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Rakennusautomaatioasiantuntija -koulutukseen Lyyti-palvelussa 9.11.2022 mennessä.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut. Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.

Lisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset

Jarmo Tapio, lehtori
p. 040 680 5626
jarmo.tapio [at] metropolia.fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Suunnittelija Mari Ikonen
p. 040 672 5583
mari.ikonen [at] metropolia.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Opiskelijatarina Ville Siro: Täydennyskoulutuksesta uutta osaamista työpaikalle

Ville Siro rakennusautomaatioasiantuntijan koulutuksessaSuunnittelupäällikkö Ville Siro osallistui Metropolian rakennusautomaatioasiantuntijan koulutukseen lukuvuonna 2021–2022. Vuodesta 2017 rakennusautomaation sekä LVI-suunnittelun ja -ohjauksen parissa työskennellyt Ville on pohjakoulutukseltaan talotekniikan insinööri sekä putkiasentaja.

Ilmajoelta kotoisin olevan Villen työnantaja – LVISA-suunnittelua ja taloteknistä konsultointia tarjoava KnowTek Oy – suhtautui positiivisesti täydennyskoulutukseen, joten osallistuminen oli helppo perustella. Syyskuusta toukokuuhun kestäneeseen koulutukseen kuului lähi- ja etäpäiviä, joiden välissä oli myös esimerkiksi laskentaa ja suunnittelemista vaativia kotitehtäviä sekä omalle työpaikalle laadittava isompi kehittämistehtävä. 

”Opinnot lomittuivat joustavasti arjen tekemiseen. Sain tehdä opintoja työajalla, lisäksi itsenäinen opiskelu lohkaisi muutaman tunnin viikosta. Oli hienoa huomata, kuinka pääsin saman tien hyödyntämään oppeja omaan työhöni ja tuomaan työpaikalle uutta osaamista ja malleja rakennusautomaation saralla”, kiittelee Ville.

Verkostoitumisesta virtaa opiskeluun

Rakennusautomaatioasiantuntijaksi tähtäsi yhteensä 12 opiskelijaa eri toimialoilta ja paikkakunnilta. Ville nostaakin opinnoissa mielekkäimmäksi asiaksi verkostoitumisen: keskustelut kanssaopiskelijoiden kanssa olivat antoisia ja olennainen osa oppimiskokemusta. Vaikka koulutuksen toteutustapa oli hybridi, suosittelee Ville lämpimästi läsnäoloa. Kasvokkaisten kohtaamisten lisäksi Myllypuron hyvinvoinnin rakentajien moderni kampus tarjosi viihtyisän ja inspiroivan oppimisympäristön. 

”Rakennusautomaatioasiantuntijan koulutus oli erittäin hyvä ja hyödyllinen kokonaisuus. Virtuaalisesti verkostoituminen onnistuu melko huonosti, eikä keskittyminenkään ole välttämättä täysipainoista. Onneksi Metropoliaan oli helppo tulla kauempaakin Suomesta, ja metro toi kampuksen ovelle saakka. Lähipäivissä oli erityisen innostavaa vaihtaa mietteitä muiden kanssa ja laajentaa omaa ajattelua”, kuvailee Ville.

Rakennusautomaatiossa tietoturvallisuuden rooli kasvaa

15 opintopisteen laajuiseen koulutuksen päättyessä Ville on tyytyväinen opintojen sisältöön ja toteutukseen. Koulutuspäivät olivat eri teemoja kattavia kokonaisia tai puolikkaan päivän mittaisia toteutuksia. Vaihtelevuutta koulutuspäiviin toivat myös yritysmaailman asiantuntijoiden tuoreinta tietoa tarjoavat vierailijaluennot. Ville näkee tärkeänä, että opinnoissa käsiteltiin rakennusautomaatiojärjestelmien perinteisten teemojen lisäksi myös tietoturvallisuusasioita.

”Monipuolisen koulutuksen edetessä minulle kirkastui, että alalla on vielä paljon vanhaa ajattelua. Tekniikka menee eteenpäin, ja asiantuntijana on varmistettava, että tietoturvan taso vastaa tämän päivän vaatimuksia”, Ville kertoo.

Ville suosittelee koulutusta kaikille kiinteistöpuolen osaajille, rakennuttajille ja teknisille isännöitsijöille, jotka ovat järjestelmien kanssa tekemisissä. Koulutus on hyödyllinen myös erilaisissa LVISA-tehtävissä työskenteleville ja antaa halutessa valmiuksia jatko-opintoihin.

Ville näkee itsensä jatkossakin rakennusautomaatiotehtävissä ja haluaa syventää asiantuntemustaan entisestään. Tulevaisuuden tavoitteissa siintävätkin YAMK- tai DI-opinnot.