Perustiedot

Kesto / Ajankohta
26.1.-23.3.2021
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 12.1.2021 mennessä
Hinta
1 830€ + alv 24%

Rakennusfysiikka 5 op -koulutus on osa Rakennusterveysasiantuntijan, Kosteusvaurion kuntotukijan ja Sisäilma-asiantuntijan pätevyyteen vaadittua koulutuspakettia. Koulutus soveltuu myös suoritettavaksi erillisenä täydennyskoulutuksena.

Metropolia AMK on VTT Expert Services Oy:n hyväksymä rakennusterveysasiantuntijoiden ja sisäilma-asiantuntijoiden henkilösertifiointikoulutusta antava oppilaitos. Lisäksi Metropolialla FISE Oy:n hyväksyntä Kosteusvaurion kuntotutkijan koulutukselle.

Ohjelma

1. päivä

 • Johdanto
 • Rakennuksen vaipan osat, materiaalit ja vaippaan kohdistuvat rasitukset
 • Rakennusten energiatehokkuus
 • Ääneneristävyysvaatimukset
 • Lämmöneristysvaatimukset
 • Kosteudeneristyksen määräykset
 • Rakennustekniset ilmavirtaukset, Savupiippuilmiö, vapaa konvektio
 • Rakennuksen painesuhteet
 • Rakenteen paine-jakauma
 • Rakenteen läpäisemä ilmamäärä

2. päivä

 • Lämmönsiirtymistavat
 • Lämpöhäviöt
 • Kylmäsillat
 • U-arvon laskenta
 • Homogeenisen ja epähomogeenisen rakennusosan lämmönläpäisykerroin, seinämän lämpötilaprofiili
 • Lämpökuvauksen perusteita
 • Kosteus ilmassa ja rakennusmateriaaleissa
 • Vesihöyryn konvektio ja diffuusio
 • Veden kapillaarinen siirtyminen
 • Rakenteiden yhdistetyt lämpö- ja kosteusjakaumat

3. päivä

 • Lämpötila- ja kosteuslaskenta tietokoneella - Excel ja Wufi
 • Vaipan rakenteiden ääneneristävyyteen vaikuttavat tekijät
 • Rakenteiden ääneneristävyyden määrittäminen
 • Vaipan rakenteiden ääneneristävyyden suunnittelu

4. päivä

 • Vedeneristyksen suunnittelu

5. päivä

 • Kosteuden mittaus
 • Rakennusten energiatehokkuuteen liittyvät laskelmat
 • Tentti

Kouluttaja

Yliopettaja Hannu Hakkarainen, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Aika ja paikka

Koulutuspäivät: tiistait 26.1., 9.2., ke 17.2., ti 2.3. ja ti 23.3.2021 klo 8.00-16.00

Koulutuspäivät toteutetaan etäopetuksena verkossa.

Käytännön toteutus

Koulutukseen sisältyy 5 lähiopetuspäivää verkossa sekä itseopiskelua, oppimistehtäviä ja tentti.

Hinta

1 830€ + alv 24%

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Rakennusfysiikka-koulutukseen Lyyti-pavleussa 12.1.2021 mennessä. HUOM! Koulutus käynnistyy suunnitellusti, voit vielä ilmoittautua mukaan!

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut. Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.

Lisätietoja

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Suunnittelija Aija Saarinen
aija.saarinen [at] metropolia.fi
puh. 040 507 2831

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.