Perustiedot

Kesto / Ajankohta
1.2. - 18.5.2021
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • ilmoittaudu 15.1.2021 mennessä
Hinta
990 € + alv 24% (1227,60 €)

Koulutuksen käytyään osallistuja ymmärtää systemaattisen tiedonkeruun merkityksen sensorisen integraation ongelmien arvioinnissa sekä miten sensorisen integraation ongelmat vaikuttavat lapsen toimintakykyyn.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lasten kanssa työskenteleville toimintaterapeuteille ja fysioterapeuteille, jotka ovat jo suorittaneet koulutuksen A-osan (Sensorisen integraation perusteet -johdanto, 1 op).

Sisältö

 • Neuroanatomian ja -fysiologian perusteiden yhteys aistitiedon käsittelyyn
 • Sensorisen integraation teoria osana lapsen toimintakykyä (mm. aistisäätelyn ongelmat ja aistipohjaiset motoriset haasteet)
 • Aistitiedon käsittely sensomotoristen perusvalmiuksien kehityksen perustana ja strukturoitujen havainnointimenetelmien käyttö arvioinnissa.
 • Aistitiedon käsittelyn merkitys lapsen toimintakykyyn osallistumisen ja suoritusten tasolla.

Koulutukseen sisältyy etänä toteutuvan orientaatio-osuuden lisäksi seitsemän (7) lähiopetuspäivää, joihin osallistuminen on edellytys koulutuksen hyväksytysti suorittamiselle. Lisäksi koulutus sisältää itsenäistä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä, kirjallisuuteen perehtymistä ja kirjallisesti raportoitavaa asiakastyöskentelyä. Koulutuksen opetuskieli on suomi, mutta koulutusmateriaali on osittain englanninkielistä. 

Neuroanatomian ja fysiologian osuus (1 op) toteutetaan kokonaan verkko-opiskeluna yhteistyössä Turun AMK:ssa ja osuus tulee olla suoritettuna ennen koulutuksen ensimmäistä 8.3. alkavaa lähiopetusjaksoa. Neuron osuudessa tarvitset alla olevia teoksia ja ne olisi hyvä olla käytössäsi heti koulutuksen alusta alkaen.

 • Pihko, Haataja, Tantala (toim.) 2014. Lasten neurologia: sivut 12-20, Osa I Normaali kehitys, Kappale 1 Aivojen kehityksestä ja kappale 2 Lapsen normaali neurologinen kehitys ja tutkimus, s. 21-30
 • Soinila, Kaste (toim.) 2015 (Tai vanhempi painos). Neurologia: Kappaleet Normaali hermosto - Kliininen neuroanatomia: Johdanto, Aivokuori, Tyvitumakkeet, Väliaivot, Pikkuaivot, Aivorunko ja selkäydin.
 • Bundy ym (2002 tai uudempi painos) Sensory Integration, Theory and Practice: kappale Structure and Function of the Sensory Systems TAI vaihtoehtoisesti Lundy-Ekman 2013 (tai uudempi painos). Neuroscience, Fundamentals for rehabilition. Kappaleet Somatosensory system ja Vestibular and visual systems.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Sensorisen Integraation Terapian Yhdistys ry:n (Sity ry) kanssa.

Mikäli tavoitteenasi on opiskella SI-terapeutiksi, johdantotaso koostuu A- ja B-osista. Sensorisen integraation häiriöt ja lapsen toimintakyky, 5 op on koulutuksen B-osa.

Kouluttajat

Mira Lönnqvist Metropolia AMK ja Heta Salmenperä Helsingin Toimintaterapia Oy

Pirjo Pennanen Turku AMK (neuroanatomia ja -fysiologia)

Aika ja paikka

1.2. - 18.5.2021

Verkkototeutus

1.2.2021 klo 8.30-12 Orientaatio ja johdanto koulutukseen

1.2. - 28.2.2021 Neuroanatomian ja -fysiologian opinnot 1 op, yhteistyössä Turku AMK

Lähipäivät -> järjestetään etäopetuksessa koko kevään osalta.

 • 8.-10.3.2021 klo 8.30-16.00 
 • 19.-20.4.2021 klo 8.30-16.00 
 • 17.-18.5.2021klo 8.30-16.00 

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Mikäli COVID 19- pandemiaan liittyvä vallitseva tilanne edellyttää, koulutus toteutetaan etämuotoisesti ZOOM-yhteydellä.

Hinta

990 € + alv 24% (1 227,60 €)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tästä linkistä alkaa 21.12.2020 kello 9:00 alkaen.

Koulutuksen maksimiosallistujamäärä on 25 henkilöä. Paikat koulutukseen täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä edellyttäen, että henkilöllä on A-osa (Sensorisen integraation perusteet -johdanto, 1 op) suoritettuna. A-osan todistukset tullaan pyytämään ja tarkistamaan ilmoittautumisajan päätyttyä. Todistuksia ei näin toimiteta vielä ilmoittautumisaikana.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista. 

Lisätietoja 

Sisältöön liittyvät kysymykset:

Metropolia Ammattikorkeakoulun toimintaterapian lehtori, Mira Lönnqvist 
Puh. 040 334 1582 
mira.lonnqvist [at] metropolia.fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:

Kati Mailander, suunnittelija
Puh. 050 573 6282
kati.mailander [at] metropolia.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.