Perustiedot

Kesto / Ajankohta
17.3.-4.12.2020
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 18.2.2020 mennessä
Hinta
990 € + alv 24 % (1 227,60 €)

Koulutuksen käytyään osallistuja ymmärtää systemaattisen tiedonkeruun merkityksen SI-ongelmien arvioinnissa ja pystyy perustelemaan SI-terapian tarpeen.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lasten kanssa työskenteleville toimintaterapeuteille ja fysioterapeuteille, jotka ovat jo suorittaneet koulutuksen A-osan (Sensorisen integraation perusteet -johdanto, 1 op).

Sisältö

  • Sensorisen integraation teoria (mm. aistisäätely ja aistipohjaiset motoriset haasteet) osana lapsen toimintakykyä
  • Neuroanatomian ja fysiologian perusteiden yhteys aistitiedon käsittelyyn
  • Strukturoitujen havainnointimenetelmien käyttö sensomotoristen perusvalmiuksien arvioinnissa ja yhteys aistitiedon käsittelyyn
  • Osallistumisen ja suoritusten tasolla aistitiedon käsittelyn merkitys lapsen arkeen (oppiminen, liikkuminen, itsestä huolehtiminen, ikäodotuksen mukaiset toiminnot, vuorovaikutus ja leikki)

Koulutukseen sisältyy seitsemän lähiopetuspäivää, itsenäistä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä, kirjallisuuteen perehtymistä ja raportoitavaa asiakastyöskentelyä. Neuroanatomian ja fysiologian osuus (1 op) toteutetaan täysin verkossa yhteistyössä Turun AMK:n kanssa. Koulutuksen opetuskieli on suomi, mutta koulutusmateriaali on osittain englanninkielistä. 

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Sensorisen Integraation Terapian Yhdistys ry:n (Sity ry) kanssa.

Mikäli tavoitteenasi on opiskella SI-terapeutiksi, johdantotaso koostuu A- ja B-osista. Sensorisen integraation häiriöt ja lapsen toimintakyky, 5 op on koulutuksen B-osa.

Kouluttajat

Mira Lönnqvist Metropolia AMK ja Heta Salmenperä Helsingin Toimintaterapia Oy

Pirjo Pennanen Turku AMK (neuroanatomia ja -fysiologia)

Aika ja paikka

Verkkototeutus

  • 17.3.-15.5.2020

Lähipäivät

  • 28.-30.9.2020 klo 8.30-16.00 
  • 9.-10.11.2020 klo 8.30-16.00 
  • 3.-4.12.2020 klo 8.30-16.00 

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Hinta

990 € + alv 24 % (1 227,60 €)

Hinta sisältää aloitus- ja päätöskahvit

Ilmoittautuminen

Koulutus on valitettavasti täynnä.

E-lomakkeella voit ilmoittautua varapaikoille 18.2.2020 mennessä.

Koulutuksen maksimiosallistujamäärä on 25 henkilöä. Paikat koulutukseen täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä edellyttäen, että henkilöllä on A-osa (Sensorisen integraation perusteet -johdanto, 1 op) suoritettuna. A-osan todistukset tullaan pyytämään ja tarkistamaan ilmoittautumisajan päätyttyä. Todistuksia ei näin toimiteta vielä ilmoittautumisaikana.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään neljä viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista. 

Lisätietoja 

Sisältöön liittyvät kysymykset:

Metropolia Ammattikorkeakoulun toimintaterapian lehtori, Mira Lönnqvist 
Puh. 040 334 1582 
mira.lonnqvist [at] metropolia.fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:

Kati Mailander, suunnittelija
Puh. 050 573 6282
kati.mailander [at] metropolia.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.