Time
16.1.-5.6.2023
Laajuus
6 op
Hinta
1 260,00 € + alv 24 %
(1 562,40 € sis. alv)

Ilmoittautuminen
23.12.2022 mennessä

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Sensorisen Integraation Terapian Yhdistys ry:n (Sity ry) kanssa.

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus on tarkoitettu lasten kanssa työskenteleville toimintaterapeuteille ja fysioterapeuteille, jotka ovat jo suorittaneet koulutuksen A-osan, Sensorisen integraation perusteet -johdanto.

Koulutuksen maksimiosallistujamäärä on 25 henkilöä. Paikat koulutukseen täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä edellyttäen, että henkilöllä on A-osa (Sensorisen integraation perusteet -johdanto, 1 op) suoritettuna. A-osan todistukset tullaan pyytämään ja tarkistamaan ilmoittautumisajan päätyttyä. Todistuksia ei näin toimiteta vielä ilmoittautumisaikana.

Johdantotaso SI-terapeutin opintoihin

Mikäli tavoitteenasi on opiskella SI-terapeutiksi, johdantotaso koostuu A- ja B-osista. 6 opintopisteen laajuinen Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky on koulutuksen B-osa. A-osa on Sensorisen integraation perusteet.

Koulutuksen sisältö ja toteutustapa

Sisältö

  • Neuroanatomian ja -fysiologian perusteiden yhteys aistitiedon käsittelyyn
  • Sensorisen integraation teoria osana lapsen toimintakykyä (mm. aistisäätelyn ongelmat ja aistipohjaiset motoriset vaikeudet.)
  • Aistitiedon käsittely sensomotoristen perusvalmiuksien kehityksen perustana ja normitettujen ja strukturoitujen menetelmien käyttö arvioinnissa.
  • Aistitiedon käsittelyn merkitys lapsen toimintakykyyn osallistumisen ja suoritusten tasolla.

Koulutus sisältää SPM- ja SPM-P (Sensory Processing Measure/ Pre-school) -arviointimenetelmän käytön ja tulkinnan. Osallistujalla tulee olla koulutuksen aikana käytössään

  • SPM-käsikirja
  • SPM-P-käsikirja
  • arviointimenetelmään liittyvät kyselylomakkeet.

Koulutuksen opetuskieli on suomi, mutta koulutusmateriaali on osittain englanninkielistä.

Koulutuksen suorittaminen edellyttää osallistumista kaikkiin koulutuspäiviin sekä tehtävien toteuttamista hyväksytysti.

Osallistujien kokemuksia koulutuksesta

"Huolellisesti suunniteltu kokonaisuus, strukturoitu, jäsennelty eteneminen, oppimisen prosessin sanoittaminen, kouluttajien ammattitaito ja omistautuneisuus asialle, palautteen saaminen oppimistehtävistä, koulutus sytytti uudelleen hieman kadoksissa olleen kipinän terapiatyötä kohtaan, kiitos!"
"Mukava ja keskusteleva ilmapiiri ilahdutti, samoin se että asioita kerrattiin riittävästi ihan pyytämättäkin."
"Järjestelmien toimivuus. Materiaalit olivat hyvissä ajoin saatavilla ja selkeitä."
"Erittäin asiantuntevat kouluttajat, hyvä ilmapiiri, yllättävän hyvä tekninen toteutus ja tietenkin mielenkiintoinen aihe."
"Loistavat kouluttajat; kannustavat, ammattitaitoiset ja kärsivälliset! Etäkoulutus mahdollisti osallistumisen kauempaa ja tekniikka toimi hyvin."
"Opettajien kiinnostus ja osaaminen aihealueesta, monipuolinen ja vuorovaikutteinen kokonaisuus."

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Metropolian Mira Lönnqvist ja Anou Londesborough sekä Heta Salmenperä Helsingin Toimintaterapia Oy:sta.

Ilmoittautuminen

23.12.2022 mennessä
Aloitus 16.1.2023
1 260,00 € + alv 24 %
(1 562,40 € sis. alv)

Lisätietoja

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua, viimeistään 2.1.2023 mennessä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa, kuitenkin ennen koulutuksen alkua.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.