Perustiedot

Kesto / Ajankohta
14.1. - 3.6.2022
Laajuus
6 op
Opetuspaikka
Hinta
1146 € + alv 24% (1421,04 €)

Koulutuksen käytyään osallistuja ymmärtää systemaattisen tiedonkeruun merkityksen sensorisen integraation ongelmien arvioinnissa sekä miten sensorisen integraation ongelmat vaikuttavat lapsen toimintakykyyn.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lasten kanssa työskenteleville toimintaterapeuteille ja fysioterapeuteille, jotka ovat jo suorittaneet koulutuksen A-osan (Sensorisen integraation perusteet -johdanto, 1 op).

Sisältö

  • Neuroanatomian ja -fysiologian perusteiden yhteys aistitiedon käsittelyyn
  • Sensorisen integraation teoria osana lapsen toimintakykyä (mm. aistisäätelyn ongelmat ja aistipohjaiset motoriset vaikeudet.)
  • Aistitiedon käsittely sensomotoristen perusvalmiuksien kehityksen perustana ja normitettujen ja strukturoitujen menetelmien käyttö arvioinnissa.
  • Aistitiedon käsittelyn merkitys lapsen toimintakykyyn osallistumisen ja suoritusten tasolla.

Koulutus sisältää yhdeksän (9) koulutuspäivää, joista kolme (3) toteutuu etäyhteydellä (ZOOM).

Koulutus sisältää itsenäistä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä (Moodle) mm. neuroanatomian ja -fysiologian opinnot kokonaan verkossa. Lisäksi osallistuja perehtyy kirjallisuuteen ja tekee kirjalliset raportit liittyen omaan asiakastapaukseensa. Koulutuksen opetuskieli on suomi, mutta koulutusmateriaali on osittain englanninkielistä. 

Koulutuksen suorittaminen edellyttää osallistumista kaikkiin koulutuspäiviin sekä tehtävien toteuttamista hyväksytysti.

Koulutus sisältää SPM- ja SPM-P (Sensory Processing Measure/ Pre-school) - arviointimenetelmän käytön ja tulkinnan. Osallistujalla tulee olla koulutuksen aikana käytössään SPM ja SPM-P- käsikirjat sekä arviointimenetelmään liittyvät kyselylomakkeet.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Sensorisen Integraation Terapian Yhdistys ry:n (Sity ry) kanssa.

Mikäli tavoitteenasi on opiskella SI-terapeutiksi, johdantotaso koostuu A- ja B-osista. Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky, 6 op on koulutuksen B-osa.

Kouluttajat

Mira Lönnqvist Metropolia AMK ja Heta Salmenperä Helsingin Toimintaterapia Oy

Aika ja paikka

14.1. - 3.6.2022

Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Ohjelma:

14.1. kello 8.30 - 16.00 Orientaatio ja johdanto koulutukseen ETÄ

14.1.- 4.2. Neuroanatomian ja - fysiologian opinnot 1 op (itsenäinen opiskelu verkossa)

**

9.2. - 11.2. kello 8.30 - 16.00 Myllypuron kampus

**

31.3. - 1.4. kello 8.30 - 16.00 ETÄ

**

25. 4. - 26.4. kello 8.30 - 16.00 Myllypuron kampus

**

3.6. kello 8.30 - 16.00 Myllypuron kampus

 

Mikäli COVID 19- pandemiaan liittyvä vallitseva tilanne edellyttää, koulutus toteutetaan etämuotoisesti ZOOM-yhteydellä.

Hinta

1146 € + alv 24% (1 421,04 €)

Koulutus on mahdollista maksaa yhdessä tai kahdessa erässä, voidaan myös neuvotella kolmeen erään.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky- koulutukseen tästä linkistä 14.12.2021 mennessä.

Koulutuksen maksimiosallistujamäärä on 25 henkilöä. Paikat koulutukseen täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä edellyttäen, että henkilöllä on A-osa (Sensorisen integraation perusteet -johdanto, 1 op) suoritettuna. A-osan todistukset tullaan pyytämään ja tarkistamaan ilmoittautumisajan päätyttyä. Todistuksia ei näin toimiteta vielä ilmoittautumisaikana.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua, viimeistään 31.12.2021 mennessä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa, kuitenkin ennen koulutuksen alkua.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista. 

Lisätietoja 

Sisältöön liittyvät kysymykset:

Metropolia Ammattikorkeakoulun toimintaterapian lehtori, Mira Lönnqvist 
Puh. 040 334 1582 
mira.lonnqvist [at] metropolia.fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:

Nora Savolainen, suunnittelija
Puh. 040 630 7773
nora.savolainen [at] metropolia.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.