TETRAsim-simulaattoreita käytetään eri tarkoituksiin:

  • Koulutukseen: VIRVE-käyttäjät, käyttöpaikka- ja hätäkeskuspäivystäjät sekä kenttäjohtajat
  • Suunnitteluun ja testaukseen: järjestelmä- ja päätelaiteparametrit, viestiohjeet ja toimintasuunnitelmat
  • Tuotekehitykseen: hätäkeskus-, käyttöpaikka, kenttäjohto- ja datasovellusten kehittäminen
  • Testaus ja integrointi API- ja PEI-rajapintoihin

TETRAsim ONE

TETRAsim ONE on VIRVE-käyttäjiä varten kehitetty oppimisjärjestelmä, jossa päätelaitteen käyttö opitaan. Verkkokurssien avulla koulutetaan suurikin organisaatio nopeasti ja tehokkaasti. Järjestelmä mahdollistaa oppimistavoitteiden määrittelyn ja tulosten mittaamisen. Oppilaat etenevät kurssissa kukin omalla vauhdilla silloin, kun heillä on aikaa. VIRVE-simulaattorit parametroidaan oikeaa päätelaitetta vastaavaksi, ja siten ne näyttävät juuri sellaiselta kuin oikeat päätelaitteetkin oikeine puheryhmineen, kansioineen ja muine asetuksineen. Oppilaat saavat palautetta oppimisestaan ja todistuksen kurssin läpipääsystä. Järjestelmä mahdollistaa käyttäjien vuosittaisen testauksen ja läpäistyä testiä voidaan käyttää edellytyksenä SAR- tai muihin kenttäharjoituksiin osallistumiselle. TETRAsim ONE on oppimisjärjestelmä ja sitä voidaan käyttää miltä tahansa PC:ltä, kannettavalta tai tabletilta eikä se vaadi erillistä asennusta käyttäjän laitteelle – selain riittää.

TETRAsim TEAM

TETRAsim TEAM on virtuaalinen luokkahuone, jonka simulaattorit muodostavat VIRVE-verkon. Mukana ovat simuloidut päätelaitteet, käyttöpaikat, hätäkeskus, kenttäjohtojärjestelmä ja datasovellukset. Oikean verkon ja päätelaitteen toiminnallisuudet, organisaatiot, puheryhmät, kansiot tekevät järjestelmästä oikean VIRVEn näköisen. TETRAsim TEAM varmistaa oppimisen ympäristössä, joka on realistinen, mutta jossa ei voi tapahtua mitään korjaamatonta esim. puheluiden purkua tai resurssien turhaa varaamista. Virtuaalinen luokkahuone mahdollistaa opettajan ohjaaman koulutuksen etänä. Koulutus ei vaadi matkustamista vaan siihen voi osallistua omalta työpaikalta tai vaikka kotoa. Yksilöharjoitusten lisäksi voidaan harjoitella ryhmän viestintää, tilanteiden johtamista ja eri skenaarioita. Harjoitusten aikana kouluttaja seuraa tilannetta ja jokaisen yksilön edistymistä.

Lisätiedot

jukka.lehtimaki [at] metropolia.fi

Hinta

8 hlö 1149€ + alv 24 %