Terveysalan liiketoiminnan johtaminen insinööreille, Health Business Management

Perustiedot

Tutkintonimike
Master of Engineering / Insinööri (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
1,5 vuotta
Laajuus
60 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 3. – 17.1.2024
Hinta
Maksuton EU- ja ETA-maiden kansalaisille, muille vuosittainen lukukausimaksu on 12 000 - 12 500 €

Terveysalan liiketoiminnan johtamiseen syventyvä Health Business Management on yhteisohjelma tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan ja liiketalouden asiantuntijoille.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Terveydenhuollon liiketoiminta on globaali mahdollisuus ja haaste. Demografiset tekijät, julkisen ja yksityisen sektorin yhteispeli, palveluiden digitalisointi ja asiakaskeskeisyys ovat sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisia ja globaaleja ilmiöitä nyt tai viimeistään lähitulevaisuudessa. Näitä ilmiöitä tutkimaan, ratkaisemaan ja johtamaan tarvitaan alan syvällisesti tuntevia ammattilaisia.

Metropolian terveysalan liiketoiminnan johtamisen ylempi AMK -ohjelma, englanniksi ”Master’s Programme in Health Business Management”, on uniikki ja moderni maisteritason yhteisohjelma sosiaali- ja terveysalan, tekniikan ja liiketoiminnan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille. Kaikilta hakijoilta vaaditaan Bachelor-tason (esim. AMK-tutkinto) peruskoulutus ja vähintään kahden vuoden peruskoulutuksen jälkeinen, oman alan työkokemus.

Ohjelma valmentaa monipuolisiin sote-alan liiketoiminnan tuntemusta vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin, sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.

Koulutuksen sisältö

Liiketoiminnan suunnittelu ja toteutus, innovatiiviset ratkaisut palveluiden tuotannossa, vahva henkilöstöjohtaminen ja tehokas markkinointiviestintä ovat menestystekijöitä myös sosiaali- ja terveysalalla.

Terveydenhuollon johtamisen koulutuksessa paneudutaan kattavasti muun muassa

  • strategiseen johtamiseen
  • liiketoimintamalleihin
  • terveysalan talouden johtamiseen
  • terveysteknologian arviointiin
  • palveluinnovaatioihin ja -muotoiluun
  • moninaisuuden johtamiseen muuttuvassa työympäristössä.

Opiskelija ratkoo koulutuksen aikana monia oman organisaationsa liiketoimintaongelmia ja ns. Harvard case -tyyppisiä projekteja, hyvin mietityn teoreettisen materiaalin ja keskustelevan, interaktiivisen opetuksen avulla.

Kaikille pakollisia kursseja ovat

  • Strategy, Management and Leadership
  • Service Innovations and Design
  • Assessing Health Care Services and Technologies
  • Quality and Safety Processes and Management in Social and Health Care.

TKI-opetusta annetaan heti koulutuksen alussa (Research Skills and Methods) ja opinnäytetyö aloitetaan tuolloin.

Koulutuksen laajuus ja opetuskieli

Ohjelma on 90 opintopisteen (ECTS) kokonaisuus sote- tai liiketoiminta-alan taustan omaaville opiskelijoille ja 60 opintopisteen toteutus insinööreille. Molemmissa toteutuksissa laaditaan 30 opintopisteen opinnäytetyö, Master’s Thesis. Opiskelijan on mahdollista sisällyttää tutkintoon 10 opintopistettä omavalintaisia opintoja.

Opiskelu on verkossa. Ohjelman kesto on noin kaksi vuotta.
Kaikki opetus ja materiaali ovat tässä ohjelmassa englanniksi.

Tule mukaan johtamisen syventäviin opintoihin yhteiskunnallisesti tärkeällä toimialueella!

Lue lisää ohjelman englanninkieliseltä sivulta

Health Business Management on aktiivinen kansainvälinen hanketoimija. Tutustu tähän Singpore Institute of Technologyn ja singaporelaisten ja suomalaisten yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön 3DL Health tech -hankkeessa

Yhteistyötä Singapore Instute of Technologyn kanssa