Terveysalan liiketoiminnan johtaminen - Health Business Management, ylempi AMK

Tule mukaan johtamisen syventäviin opintoihin yhteiskunnallisesti tärkeällä toimialueella!

Tutkintonimike
Master of Health Care and/or Social Services / Master of Business Administration / Master of Engineering
Laajuus
60 - 90 opintopistettä
Kesto
1 - 1,5 vuotta
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Englanti
Hinta
Maksuton EU- ja ETA-maiden kansalaisille

Opiskelu

Terveysalan liiketoiminnan johtamiseen syventyvä Health Business Management on yhteisohjelma sosiaali- ja terveysalan sekä liiketalouden ja tekniikan asiantuntijoille.

Opiskelu tapahtuu verkossa. Ohjelman kesto on noin kaksi vuotta.

Kaikki opetus ja materiaali ovat tässä ohjelmassa englanniksi.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Terveydenhuollon liiketoiminta on globaali mahdollisuus ja haaste. Demografiset tekijät, julkisen ja yksityisen sektorin yhteispeli, palveluiden digitalisointi ja asiakaskeskeisyys ovat sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisia ja globaaleja ilmiöitä nyt tai viimeistään lähitulevaisuudessa. Näitä ilmiöitä tutkimaan, ratkaisemaan ja johtamaan tarvitaan alan syvällisesti tuntevia ammattilaisia.

Metropolian terveysalan liiketoiminnan johtamisen ylempi AMK -ohjelma, englanniksi ”Master’s Programme in Health Business Management”, on uniikki ja moderni maisteritason yhteisohjelma sosiaali- ja terveysalan, tekniikan ja liiketoiminnan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille. Kaikilta hakijoilta vaaditaan Bachelor-tason (esim. AMK-tutkinto) peruskoulutus ja vähintään kahden vuoden peruskoulutuksen jälkeinen, oman alan työkokemus.

Ohjelma valmentaa monipuolisiin sote-alan liiketoiminnan tuntemusta vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin, sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.

Koulutuksen sisältö

Liiketoiminnan suunnittelu ja toteutus, innovatiiviset ratkaisut palveluiden tuotannossa, vahva henkilöstöjohtaminen ja tehokas markkinointiviestintä ovat menestystekijöitä myös sosiaali- ja terveysalalla.

Terveydenhuollon johtamisen koulutuksessa paneudutaan kattavasti muun muassa

 • terveysteknologian arviointimenetelmiin
 • strategiseen johtamiseen
 • liiketoimintamalleihin
 • terveysalan talouden johtamiseen
 • terveysteknologian arviointiin
 • palveluinnovaatioihin ja -muotoiluun
 • moninaisuuden johtamiseen muuttuvassa työympäristössä.

Opiskelija ratkoo koulutuksen aikana monia oman organisaationsa liiketoimintaongelmia ja ns. Harvard case -tyyppisiä projekteja, hyvin mietityn teoreettisen materiaalin ja keskustelevan, interaktiivisen opetuksen avulla.

Kaikille pakollisia kursseja ovat

 • Assessing health care services and technologies
 • Strategy, Management and Leadership
 • Service Innovations and Design
 • Assessing Health Care Services and Technologies
 • Quality and Safety Processes and Management in Social and Health Care.

TKI-opetusta annetaan heti koulutuksen alussa (Research Skills and Methods) ja opinnäytetyö aloitetaan tuolloin.

Tutustu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Tutustu liiketalouden alan ammattilaisten opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Tutustu tekniikan alan ammattilaisten opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Koulutuksen laajuus

Liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilla ylempi ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä ja tekniikan alan opiskelijoilla 60 opintopistettä. Ero opintopisteiden määrässä johtuu edeltävän AMK-tutkinnon laajuudesta, joka on 240 opintopistettä insinööreillä ja 210 liiketalouden alalla.

Aktiivista hanketoimintaa

Health Business Management on aktiivinen kansainvälinen hanketoimija. Tutustu tähän Singapore Institute of Technologyn ja singaporelaisten ja suomalaisten yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön 3DL Health tech -hankkeessa.

Kysy HBM-opinnoista tutkintovastaavalta

Kysy HBM-opinnoista opinto-ohjaajalta

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.