Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (HEA)

Hanke on päättynyt 24.06.2014.

Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (HEA) -hanke on aloitettu kesällä 2011 ja on kestänyt 2,5 vuotta. Hanke on päättynyt virallisesti helmikuun 2014 lopussa.

HEA-hankkeessa on haettu kestävän kehityksen näkökulmasta ihmisten hyvinvointiin ja asumiseen käyttäjälähtöisiä innovatiivisia ratkaisuja. Ihmisten hyvinvointia, toimintakykyä sekä energiatehokasta asumista lisääviä sosiaalisia ja teknisiä ratkaisuja on haettu erityisesti ikääntyvien ihmisten asumiseen.

Hankkeen tiimoilta ja sen tuloksista on julkaistu ja tullaan julkaisemaan useita eri julkaisuja.
Tärkeimpänä hankkeen julkaisuna voidaan pitää parhaillaan työn alla olevaa yhteisjulkaisua, joka kokoaa laaja-alaisesti näkökulmia HEA-hankkeen työstä ja tuloksista. Julkaisussa pohditaan ihmisen ikääntymisen, asumisen ja palveluiden välisiä suhteita ja sen artikkelit avaavat ikäihmisten näkökulmasta sitä, millaisena ja miten heidän hyvä arkensa rakentuu erilaisissa asuin- ja toimintaympäristöissä.

Tämä HEA-hankkeen pääjulkaisu tullaan julkaisemaan kesän 2014 aikana Metropolian TAITO-julkaisusarjassa sähköisesti.

Hankkeessa tehdyn kehittämisen tavoitteena on ollut vahvistaa ikäihmisten yhteisöllisen ja yksilöllisen hyvinvoinnin sekä elämänkaariasumisen edellytyksiä siten, että ikäihmiset voisivat asua kotona tai kodinomaisesti mahdollisimman pitkään.

Hanketta rahoittaa Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö, Päijät-Hämeen liitto ja hallinnoi Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoitetaan EAKR-rahoituksella.

Muut yhteistyökumppanit ovat Aalto yliopiston CKIR-yksikkö, Green Net Finland ry, Arcada-ammattikorkeakoulu, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopiston tutkimusyksikkö Technology Business Research Center, Laurea-ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.

Lisätietoa