Kehollisuutta maahanmuuttajatyöhön

Hanke on päättynyt 31.03.2014.

Kehollisuutta maahanmuuttajatyöhön -hanke edistää ja kehittää työtapoja, joissa ihmisen keho on keskeisessä asemassa tunteiden kokemisessa ja säätelyssä sekä merkitysten luomisessa ja vahvistaa kehollista kokemusta kohti kehon taloudellisempaa käyttöä. Työskentelyssä hyödynnetään sensorimotorinen psykoterapian, fysioterapian Basic Body Awareness -terapian (B BAT) sekä bodyflow'n lähestymistapoja.

Tavoitteena on, että osallistujat omakohtaisen kokemuksen kautta perehtyvät kehokeskeisiin lähtökohtiin ja tutustuvat lähestymistapojen perusteisiin ja kehoryhmän ohjaamiseen ja vetämiseen.

Hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan väkivallasta kärsineille naisille suunnattu kehotyöskentelyryhmä, perehdytään kehollisen työskentelyn lähtökohtiin ja ryhmän ohjaamiseen sekä ohjataan koulutettavia kehotyöskentelyryhmien vetämisessä työpaikalla.

Hanke tukee kolmansista maista Suomeen muuttaneiden, ei pakolaistaustaisten ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttajien kotoutumista. Euroopan unionin kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen. Toteutusaika on 1.1.2013-31.3.2014.

Hankkeen päätösseminaari järjestettiin 16.1.2014. Seminaarin diat:

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Kotouttamisrahasto - Tukea kotoutumiseen - Euroopan unioni.