Oodi mahdollistaa tilapäistä suojelua saaville Suomessa oleskellessaan tarpeen mukaan sellaisten korkeakoulututkinnon osien suorittaminen, jotka ovat mahdollisesti hyväksi luettavissa Ukrainassa suoritettavaan tutkintoon.

Tarkoituksena on, että kehitettävä ja laajennettava tarjonta on jatkossa hyödynnettävissä pysyvämmin osana vieraskielisen koulutuksen tarjontaa sekä maahanmuuttajienvalmentavaa koulutusta, tukien samalla hallituksen tavoitetta kansainvälisten
korkeakouluopiskelijoiden lisäämisestä sekä osaajapulaan vastaamisesta.

Yhteystiedot