Oodi mahdollistaa tilapäistä suojelua saaville Suomessa oleskellessaan tarpeen mukaan sellaisten korkeakoulututkinnon osien suorittaminen, jotka ovat mahdollisesti hyväksi luettavissa Ukrainassa suoritettavaan tutkintoon.

Tarkoituksena on, että kehitettävä ja laajennettava tarjonta on jatkossa hyödynnettävissä pysyvämmin osana vieraskielisen koulutuksen tarjontaa sekä maahanmuuttajien valmentavaa koulutusta, tukien samalla hallituksen tavoitetta kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden lisäämisestä sekä osaajapulaan vastaamisesta.

Löydät venäjän ja ukrainankielisen version sivuston englanninkieliseltä puolelta.

Metropolian englanninkielinen kurssitarjonta

Ohjelmointi

 • Advanced Usage of Office Programs (NonStop), 6 ECTS
 • Basics of Information Security (NonStop), 6 ECTS
 • C - Programming (NonStop), 3 ECTS
 • Javascript-perusteet (NonStop), 5 ECTS
 • SQL ja relaatiotietokannat (NonStop), 5 ECTS
 • NodeJS (NonStop), 3 ECTS
 • ReactJS (NonStop), 3 ECTS
 • Introduction to Artificial Intelligence (NonStop), 3 ECTS
 • Introduction to Javascript (NonStop), 5 ECTS
 • React.js fundamentals (NonStop), 3 ECTS
 • Excel 365 Basics (NonStop), 3 ECTS

Digitaalinen markkinointi

 • Instagram as a marketing tool (NonStop), 5 ECTS

Kielikurssit

 • Finnish for Foreigners 1 (NonStop), 5 ECTS
 • Finnish for Foreigners 2 (NonStop), 5 ECTS
 • Finnish for Foreigners 3 (NonStop), 5 ECTS

Ilmoittautuminen opintoihin

Ilmoittaudu Metropolian englanninkielisille OODI non-stop -kursseille E-lomakkeella

Ukrainan sotaa pakenevat ja Suomessa tilapäiseen suojeluun oikeutetut henkilöt voidaan Migrin tilapäisen suojelun päätöksellä vapauttaa avoimesta AMK-maksusta ja siten he voivat opiskella näitä OODI-kursseja ilman maksua.

Lue lisää englanninkielisistä OODI-kursseista muissa ammattikorkeakouluissa:

Haaga-Helia / HAMK / Laurea /  Xamk