Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden käyttöönotto

Hanke on päättynyt.

Kaikki ammattikorkeakoulut, jotka kouluttavat terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, ensihoitajia ja kätilöitä, voivat hyödyntää Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuutta (RKK) ja sisällyttää koulutuksen tutkintoon johtaviin opetussuunnitelmiinsa. RKK on saatavilla myös ruotsin kielellä.

Tutustu Metropolian Rokotusosaamisen verkko-opintoina suoritettavaan koulutuskokonaisuuteen

Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus

Digitaalisen Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden (RKK) tarve on lähtenyt siitä, että rokottamiseen liittyvässä opetuksessa ei ole aiemmin ollut yhtenäisiä sisältöjä eikä arviointimenetelmiä. Tartuntatautilainsäädännön muutokset aiheuttavat myös muutoksia rokotustoiminnassa. Tämä koulutuskokonaisuus vastaa osaltaan lainsäädännön uudistamisen mukana tarkentuviin vaatimuksiin, jotka liittyvät rokotusten järjestämiseen ja rokottamiseen.

Koulutuskokonaisuus antaa opiskelijalle kattavat tiedot rokotteista, rokottamisesta ja rokotuksin ehkäistävistä taudeista. RKK sisältää Rokotusosaamisen perusteet (2 op) ja Rokotusosaamisen syventäminen (1 op) -opintojaksot. Ammattikorkeakoulut voivat järjestää rokotustekniikkaan tai muuta rokottamiseen liittyvää laboraatiota lähiopiskeluna verkko-opintojen oheen.

RKK:n hyväksytty suorittaminen antaa tuloksen teoreettisesta osaamisesta, mutta käytännön taidot on hankittava lähiopetuksessa koululla ja harjoittelupaikoissa rokottamalla eri-ikäisiä asiakkaita. Opiskelija saa osaamisen injektionantoon jo koulutuksensa perusopinnoissa, mutta rokotusten antamista ja asiakkaiden ohjausta tulee harjoitella riittävästi käytännössä.

RKK on sisällytetty opetussuunnitelmiin siten, että Rokotusosaamisen perusteet (2 op) opiskellaan terveydenhoitajien, sairaanhoitajien, ensihoitajien ja kätilöiden opetussuunnitelmissa. Terveydenhoitajaopiskelijoiden opetussuunnitelmiin suositellaan lisäksi Rokotusosaamisen syventämisen (1 op) opintojaksoa. Koulutuksella tavoitellaan terveydenhoitajien, sairaanhoitajien, ensihoitajien ja kätilöiden entistä parempaa rokotusosaamista sekä yhtenäisiä rokotuskäytäntöjä koko maassa.

"Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuteen olin oikein tyytyväinen. Se syvensi jo olemassa olevaa osaamistani ja antoi varmuutta kertoa tutkimuksiin perustuvaa tietoa rokotettaville ja vanhemmille rokotteiden väitetyistä haittavaikutuksista", Pia Elmaci, Kätilö/ sairaanhoitaja, Varkauden kaupunki, Joroisten äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola

RKK on saatavilla myös ruotsiksi

Ruotsinkielisen version vastuukouluna toimii Yrkeshögskolan Novia Vaasassa. Opintojaksot Grundkunskaper i vaccinationskunskap 2 studiepoäng (sp) underlag ja Fördjupad vaccinationskunskap 1 (sp) underlag) on pilotoitu Vaasan Noviassa loppuvuonna 2017. Muiden ruotsinkielisten ammattikorkeakoulujen: Arcada (Helsinki), Yrkeshögskolan Novia (Vaasa ja Turku) ja Högskolan på Åland (Maarianhamina) opiskelijat pääsevät suorittamaan opintoja vuoden 2018 aikana.

Täydennyskoulutus

Myös käytännön rokotustyössä toimivat rokottajat voivat vahvistaa osaamistaan RKK täydennyskoulutuksessa, jota tarjoavat Metropolia Amk, Diak Amk ja Turun Amk. Koulutusta on ollut tarjolla keväästä 2017 alkaen.

Lue lisää koulutuskokonaisuudesta

Koulutuskokonaisuuden rakenne

Opiskelusta

Opiskelu tapahtuu verkkoympäristössä, Moodle-oppimisalustalla. Koulutusmateriaaliin on liitetty tai linkitetty erilaisia oppimisprosessia tukevia osuuksia kuten tekstiä, videotallenteita, oppimistehtäviä, tapausesimerkkejä, kuvia sekä kirjallisuutta ja muuta lähdemateriaalia.

Oppimistehtävät suoritetaan yksilötehtävinä. Oppimistehtävät kootaan henkilökohtaiseen portfolioon. Portfolion palauttamisen jälkeen osoitat osaamisesi sähköisellä tentillä.

Olet suorittanut opintojakson hyväksytysti, kun portfoliosi on hyväksytty ja olet läpäissyt tentin.

”Koulutuksessa oli parasta se, että oma asenteeni rokottamiseen muuttui selkeästi. Aihe oli erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä, koska rokottaminen on mielestäni yksi merkittävimmistä tartuntatautien ehkäisyn ja terveyden edistämisen toimista”, kertoo pilotissa mukana ollut Helena Sillanpää Diakonia-ammattikorkeakoulusta.

ROKOKO-hanke

Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden ensimmäinen versio on kehitetty 2013-15 Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoimassa ROKOKO -hankkeessa, jossa olivat mukana Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Koulutuskokonaisuus pilotoitiin yhdeksässä ammattikorkeakoulussa. Hanke sai rahoitusta Sosiaali- ja terveysministeriöltä. RKK:ta on kehitetty useita kertoja opiskelijoilta ja opettajilta saatujen palautteiden perusteella, ja sitä päivitetään edelleen kaksi kertaa vuodessa.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).Turun ammattikorkeakoulu – Turku University of Applied Sciences.Metropolia Ammattikorkeakoulu.Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak.