ServBis – palveluosaamista pk-yrityksiin

Hanke on päättynyt 31.3.2012.

ServBis-projektissa kolme pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulua, Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia tutkivat, kehittivät ja levittivät konkreettisia menetelmiä ja toimintamalleja helpottamaan pk-yritysten palvelukeskeisen liiketoimintalogiikan omaksumista. Pk-yritysten lisäksi myös yrityskehittäjät hyötyvät monistettavista ja testatuista menetelmistä, jotka ovat saatavilla myös sähköisesti.

Projekti käynnistyi 1.1.2011 ja ammattikorkeakoulut olivat tiiviissä yhteistyössä Digibusiness-osaamiskeskusohjelman (OSKE) kanssa. Sen myötä myös kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö korkeakoulujen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa tiivistyi. Lähtölaukauksen projektille antoivat useat tutkimusraportit, joiden mukaan palveluliiketoiminnan liittyvien konkreettisten toimintamallien kehittäminen oli hyvin ajankohtaista. Tämä johtui ennen kaikkea siitä, että aikaisempi tutkimus oli tarkastellut palveluliiketoiminnan haasteita ja mahdollisuuksia yksinomaan isojen yritysten näkökulmasta, eikä läheskään kaikkia tutkimustuloksia ja malleja voitu siirtää suoraan pk-yritysten käyttöön.

Palvelukeskeinen liiketoimintalogiikka, lyhyemmin palvelulogiikka, yleistyi nopeaa tahtia ja se nähtiin menestyksen avaimena 2010-luvulla. Palvelulogiikassa pääpaino on kokonaisvaltaisten asiakasratkaisujen eli palvelutarjoomien luomisessa. Erityisesti b-to-b-palvelut luovat lisääntyvästi erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja ICT-ala on yksi suurimmista toimijoista b-to-b-palveluissa. Palveluista on nopeasti muodostunut myös teollisuusyrityksille merkittävä uusi kilpailukeino ja tuloksentekoväline. Palveluliiketoimintaan siirtymistä ja palvelulogiikan sisäistämistä on kuitenkin merkittävästi hidastanut palvelujen kehittämiseen ja muutosprosessiin liittyvän erityisosaamisen puute.

ServBis-projekti koostui kolmesta osasta (ns. work packages, WP), joiden toteuttamiseen osallistui kahdeksan tutkimukseen valittua yritystä eri toimialoilta:

  • Care IT Oy
  • Experiri Oy Ab
  • Finnair Flight Academy Oy
  • Oy Atlas Copco Kompressorit Ab
  • RapidBlue Solutions Oy
  • Tietomitta Oy
  • Atea Finland Oy
  • Oy Aussie Bar Ltd

Lisäksi Kone Oyj osallistui projektiin suuryritysroolissa eli sparraajana. Valitut yritykset palvelivat ensisijaisesti tutkimusta: he tarjosivat konkreettisia tutkimusongelmia yrityksen siirtyessä palveluliiketoimintaan. Projektia rahoitti Tekes ja se päättyi 31.3.2012.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Toteutamme Metropoliassa vuosittain noin sata tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohanketta yhdessä työelämän ja kumppaniverkostojemme kanssa. Tutustu hankekatalogiimme.

Panostamme poikkialaiseen ajatteluun, jossa ilmiöitä tarkastellaan monelta kantilta – ratkaisijakorkeakoulussamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan nykyiset ja tulevat osaajat yhdistävät voimansa.

Jotta voimme kiihdyttää uusien ratkaisujen syntymistä, meillä oivalluksesta kokeiluun siirrytään ripeästi. Kampuksemme tarjoavat modernit puitteet niin opiskelijoille, yrityksille kuin muille toimijoille pilotoida uutta.

Opiskelijamme ovat tiiviisti mukana oppimassa ja luomassa uutta. Vahvistamme jatkossakin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan integroitua oppimista. Lue lisää pedagogisista linjauksistamme.