Vauvan koliikki koskettaa -tutkimushanke

Vauvan koliikki koskettaa -hanke on päättynyt 28.2.2023.

Metropolia Ammattikorkeakoulu on yhteistyössä neljän korkeakoulun kanssa toteuttanut verrokkiryhmätutkimuksen, jonka tarkoituksena oli tuottaa tietoa siitä, voidaanko kosketusta hyödyntävillä hoidoilla lievittää vauvojen koliikkioireita.

Vastasyntyneistä jopa kaksikymmentä prosenttia kärsii koliikista. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa koliikkioireisten vauvojen vanhempien kokemuksista ja kosketukseen perustuvien hoitojen vaikutuksista vauvan koliikkioireisiin, kuten itkuun ja uneen sekä vanhempien kokemaan stressiin. Saadun tiedon avulla voidaan kehittää koliikkioireista kärsivien vauvojen hoitoa.

Koliikkia epäillään

  • jos vauva iältään kolmesta viikosta neljään kuukauteen itkee lohduttomasti
  • vähintään kolme tuntia päivässä vähintään kolmena päivänä viikossa
  • vähintään kolmen viikon ajan

Tutkimuksen ryhmät

Hoitoryhmät olivat

  1. osteopatia
  2. vyöhyketerapia
  3. silittely/ affektiivinen kosketus
  4. neuvolahoito (verrokkiryhmä)

Osteopaatti on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Metropoliassa on koulutettu osteopaatteja jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Vyöhyketerapia kuuluu täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin. Sosiaalisella ja lempeällä kosketuksella on osoitettu vaikutusta kipuun ja hyvinvointiin. Erityisesti C-tuntohermoja optimaalisesti virittävän silittämisen (affective touch) on todettu mm. vaimentavan vastasyntyneiden kipuvastetta kantapääverinäytteen oton yhteydessä ja madaltavan keskosten fysiologista vireystilaa.

Aiemmissa tutkimuksissa manuaalisista tai kosketukseen perustuvista hoidoista on todettu olevan hyötyä vauvan koliikkioireisiin. Hoidosta aiheutuvat haitat ja riskit on arvioitu hyvin alhaisiksi manuaalisen terapioita arvioivassa tutkimuksissa.

Tutkimus on toteutettu Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksen tiloissa. Tutkimusta rahoittaa Lapsi ja Luonto Säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Julkaisut

Vauvan koliikki koskettaa -hankkeen julkistamisseminaari

Vauvan koliikki koskettaa –hankkeen julkistamisseminaari pidettiin perjantaina 11.11.2022 klo 13.00 - 16.00.
Paikka: Metropolian Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, Metropolia-sali.

Seminaarin ohjelma

13.00 Avaussanat
13.05 Kosketuksen merkitys, TkT, Tutkijatohtori, Juulia Suvilehto
13.30 Alustavia tuloksia kyselytutkimuksesta, TtT, Yliopettaja Leena Hannula
14.00 Kahvitauko
14.30 Perheiden kokemuksia haastattelujen pohjalta, TtM, Väitöskirjatutkija Tiina Väänänen
15.00 Keskustelua
15.30 Uusien toimintamallien kehittäminen, HyMy-kylän palvelutoiminnan vetäjä, väitöskirjatutkija Anita Ahlstrand
16.00 Tilaisuus päättyy

  • Tutkimushankkeen rahoittajina toimivat: Lapsi ja Luonto Säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.
  • Metropolia Ammattikorkeakoulun kumppaneina hankkeessa toimivat: LAB University of Applied Sciences, Helsingin yliopisto, Linköping University ja Tampereen yliopisto.

Lisätietoja

Leena Hannula
TtT esh-kätilö, lehtori
Tutkimuksesta vastaava henkilö
Metropolia Ammattikorkeakoulu
p. +358 403341685
leena.hannula [at] metropolia.fi

Vauvan koliikki koskettaa-tutkimushankkeen tietosuojaseloste.