Vauvan koliikki koskettaa -tutkimushanke on edelleen käynnissä Metropolian HyMy-kylän tiloissa. Metropolia toteuttaa yhteistyössä neljän korkeakoulun kanssa verrokkiryhmätutkimuksen, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, voidaanko kosketukseen perustuvilla hoidoilla lievittää vauvojen koliikkioireita.

Vastasyntyneistä jopa kaksikymmentä prosenttia kärsii koliikista. Tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa koliikkioireisten vauvojen vanhempien kokemuksista ja kosketukseen perustuvien hoitojen vaikutuksista vauvan koliikkioireisiin, kuten itkuun ja uneen sekä vanhempien kokemaan stressiin. Saadun tiedon avulla voidaan kehittää koliikkioireista kärsivien vauvojen hoitoa. Tutkimukseen otetaan koliikkioireisia, muuten terveeksi todettuja korkeintaan 10 viikon ikäisiä vauvoja, joiden vanhemmat haluavat osallistua tutkimukseen.

Koliikkia epäillään

  • jos vauva iältään kolmesta viikosta neljään kuukauteen itkee lohduttomasti
  • vähintään kolme tuntia päivässä vähintään kolmena päivänä viikossa
  • vähintään kolmen viikon ajan

Mikäli epäilette vauvallanne koliikkia ja olette kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen, voitte ottaa yhteyttä omaan neuvolaanne Helsingissä. Koliikin toteamisarviointi tehdään neuvolassa vastaanottokäynnin yhteydessä. Mikäli neuvolassa vauvallanne todetaan koliikkia, saatte sieltä lisätietoa ja yhteystiedot tutkimusta koordinoivaan henkilöön.

Tutkimukseen osallistuvat vauvat satunnaistetaan (arvotaan) hoitoryhmiin.

Hoitoryhmät ovat

  1. osteopatia
  2. vyöhyketerapia
  3. silittelyhoito
  4. neuvolahoito (verrokkiryhmä)

Osteopaatti on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Metropoliassa on koulutettu osteopaatteja jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Vyöhyketerapia kuuluu täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin. Sosiaalisella ja lempeällä kosketuksella on osoitettu vaikutusta kipuun ja hyvinvointiin. Erityisesti C-tuntohermoja optimaalisesti virittävän silittämisen (affective touch) on todettu mm. vaimentavan vastasyntyneiden kipuvastetta kantapääverinäytteen oton yhteydessä ja madaltavan keskosten fysiologista vireystilaa.

Aiemmissa tutkimuksissa manuaalisista tai kosketukseen perustuvista hoidoista on todettu olevan hyötyä vauvan koliikkioireisiin. Hoidosta aiheutuvat haitat ja riskit on arvioitu hyvin alhaisiksi manuaalisen terapioita arvioivassa tutkimuksissa.

Kosketushoidot toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksen tiloissa. Tutkimuksessa hoitoja antavat terveydenhuollon ammattilaiset. Hoitoja annetaan yhteensä kolme kertaa ja ne ovat perheille maksuttomia, matkakuluja ei korvata. Tutkimusta rahoittaa Lapsi ja Luonto Säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Tutkimuksella on sekä Helsingin kaupungin tutkimuslupa että HUS:n eettisen toimikunnan puoltava lausunto.

Julkaisut

Varaa päivämäärä kalenteriin! 

Vauvan koliikki koskettaa –hankkeen julkistamisseminaari perjantaina 11.11.2022 klo 13.00 - 16.00
Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, Metropolia-sali 

Lisätietoja tulossa syksyn aikana!

 

Lisätietoja

Leena Hannula
TtT esh-kätilö, lehtori
Tutkimuksesta vastaava henkilö
Metropolia Ammattikorkeakoulu
p. +358 403341685
leena.hannula [at] metropolia.fi

Vauvan koliikki koskettaa-tutkimushankkeen tietosuojaseloste.