VOIMAA maahanmuuttajien urakehitykseen

VOIMAA edistää maahanmuuttajataustaisten joustavaa urakehitystä opintojen aloittamisesta esimies- ja asiantuntijatehtäviin.

Hanke on päättynyt vuonna 2011.

AMK-opintoihin valmentavan koulutuksen lisääminen, osaamisen tunnustaminen ja osaamisen täydentämismahdollisuuksien kehittäminen ovat olleet ajankohtaisia haasteita korkeakoulutukselle jo 2010-luvun taitteessa.

VOIMAA etsi vuosina 2008-2011 maahanmuuttajataustaisille joustavaa väylää koulutuksesta työelämän asiantuntija- ja esimiestehtäviin ja ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaan koulutukseen. Korkeakoulujen opettajille hanke puolestaan antoi erityistaitoja maahanmuuttajataustaisten ohjaukseen ja opettamiseen.

Monikulttuurisuudesta syntyviä ongelmia pyrittiin VOIMAA-hankkeessa ehkäisemään luomalla AMK-opintoihin valmentavaa koulutusta, muun muassa parantamalla

  • korkeakoulujen opettajien erityistaitoja maahanmuuttajataustaisten ohjaamiseen ja opettamiseen
  • opetussuunnitelmien joustavuutta ja henkilökohtaistamista
  • lisä- ja täydennyskoulutukseen ohjaamista
  • opiskeltavaan alaan ja opiskelukulttuuriin valmentavia koulutuksia järjestämällä
  • opintojen aikaisen verkostoitumisen tukemista

EU:n ulkopuolelta tulevien maahanmuuttajien tutkintojen täydentämiseen ja rinnastamiseen tarvitaan edelleen kehittyviä toimintamalleja, samaten kuin korkeakoulujen opettajat tarvitsevat erityistaitoja maahanmuuttajataustaisia ohjatessaan ja opettaessaan - opetussuunnitelmien on oltava joustavia ja mahdollistettava henkilökohtaisten polkujen rakentamisen.

VOIMAA-hankkeen tulokset ovat juurtuneet siten, että työ jatkuu Metropolia Ammattikorkeakoulussa Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut ja osaamisen tunnistaminen eli SIMHE-toiminnan muodossa.

Metropolian hallinnoima hanke VOIMAA – Voimavaroja maahanmuuttajista oli EU:n sosiaalirahaston tukema kolmivuotinen projekti, jonka osatoteuttajia olivat Hämeen ammattikorkeakoulu ja Fakiirimedia Oy.

Hankkeen julkaisut

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)
VOIMAA-wiki