Julkaisut

Julkaisutoiminnallaan Metropolia tukee yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehittymistä. Monipuoliset julkaisusarjat sekä asiantuntijablogimme tuovat esille oivalluksia, tietoa ja osaamista, jotka syntyvät ammattikorkeakoulun toiminnassa sekä yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Metropolian julkaisusarjat

OIVA-sarja: Jatkuvaa oppimista tukemassa

OIVA-sarja tukee jatkuvaa oppimista. Sarjassa julkaistaan esimerkiksi käsikirjoja, oppaita ja työkirjoja. Se tarjoaa esimerkiksi koulutus- ja oppimateriaaleja ammatilliseen kehittymiseen ja työyhteisöjen osaamiseen. Sarjassa julkaistaan sekä sähköisiä että painettuja aineistoja.

TAITO-sarja: Tutkii, kehittää ja innovoi

TAITO-sarja tuo esille Metropolian monialaisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä oppimisen tuloksia. Sarjassa kuvataan innovaatioita, ratkaisuja, päätelmiä ja malleja, jotka hyödyttävät työelämän kehittämistä ja/tai tukevat eri alojen välistä yhteistoiminnallisuutta. Julkaisut ovat esimerkiksi artikkelikokoelmia, tutkimus- tai kehittämisraportteja, tapauskuvauksia ja verkkoaineistoja.

Mikrokirjat: Pistäytymisiä aiheiden äärelle

Metropolian julkaisemat mikrokirjat ovat mikroartikkeleista koottuja kokonaisuuksia. Lyhyissä mikroartikkeleissa kirjoittajat kiteyttävät ajatuksiaan eri ilmiöistä, havainnoista, meneillään olevasta kehitystyöstä tai aloittavat keskustelun uudesta aiheesta. Mikrokirjat ovat sekä sähköisiä kirjoja, että osa myös painettuja minikirjoja. Mikrokirja on aina kevyt kantaa ja kuluttaa!

Viimeisimmät julkaisut

Katariina Saarela, Päivi Tossavainen & Mikko Julin (toim.) 2023
Jussi Linkola & Sara Väisänen (toim.) 2023

Kaikki julkaisut

Yhteensä 325 julkaisua.
Valitse julkaisusarja(t)
Valitse ala(t)
Valitse ilmiö(t)
Julkaisun kieli
Julkaisuvuosi
Päivi Rahmel (toim.), 2023
Saija Heinonen & Merja Lahdenperä (toim.) 2023
Leena Unkari Virtanen & Hanna-Maija Aarnio, 2023
Saila Nevanen & Jasmi Lassila (toim.), 2022
Kaisa Hartikainen, Aino Vuorijärvi, Saila Pakarinen & Minna Elomaa-Krapu (toim.) 2022
Jukka I. Mattila (toim.), 2022
Anu Ihanus ja Jasmi Lassila (toim.), 2022
Pauliina Kahra, Elli Ojala & Marianne Vainikka, 2022
Salla Sipari, Nea Vänskä, Krista Lehtonen, Sari Helenius, Sara Väisänen & Toini Harra, 2022

Metropolian avoimen julkaisemisen politiikka

Metropolian avoimen julkaisemisen politiikkaan on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimeen julkaisemiseen liittyvät lupaukset, linjaukset ja toteutettavat periaatteet. Tämä politiikka on osa Metropolian avoimen tieteen politiikkaa ja täydentää sitä avoimen julkaisemisen osalta. Metropolian avoimen julkaisemisen politiikka on hyväksytty Metropolian johtoryhmän kokouksessa 13.6.2023.

Johdanto

Lähtökohtana on toimintamme yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Metropolian tavoitteena on, että TKI-toiminnan ja muun kehitystyön tulokset ovat mahdollisimman laajasti ja avoimesti hyödynnettävissä yhteiskunnassa. Taustalla on ajatus julkisesti rahoitetusta tutkimustiedosta yhteisenä hyödykkeenä.

Julkaisulla tarkoitetaan tässä politiikassa opetus- ja kulttuurinimisteriön ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin julkaisukriteerit täyttävää tieteellistä, ammatillista, yleistajuista tai taiteellista julkaisua. Julkaisu voi esimerkiksi olla artikkeli tai artikkelikokoelma, podcast-jakso tai näyttelyn kuratointi.

Metropolian avoimen julkaisemisen politiikka on linjassa seuraavien kansallisten linjausten ja periaatteiden kanssa:

Myös TKI-projektien rahoittajat edellyttävät tai suosittelevat avointa julkaisemista (esimerkiksi Euroopan sosiaalirahasto, Opetushallitus).

Yleiset avoimen julkaisemisen suositukset

Metropolia suosittelee julkaisemista siten, että sisällöt ovat kaikkien luettavissa välittömästi, kokonaisuudessaan ja maksutta aina kun se on mahdollista. Avoimen julkaisemisen periaatteet koskevat kaikkia Metropoliassa toimivia ja sitä kotiorganisaationaan käyttäviä tutkijoita, opettajia, TKI- ja muita asiantuntijoita sekä opiskelijoita.

Metropolia ohjeistaa huomioimaan avoimen julkaisemisen kustannukset jo tutkimuksen, hankkeen tai julkaisun suunnitteluvaiheessa sekä varautumaan kustannuksiin budjettia laadittaessa.

Avointa saatavuutta ja julkaisemista tukevat Metropoliassa TKI-yksikkö ja kirjasto yhdessä. Näissä yksiköissä on nimetyt asiantuntijat, jotka tukevat toimintaa ja seuraavat aiheeseen liittyvää koulutustarjontaa, osallistuvat koulutuksiin ja jakavat osaamistaan eteenpäin Metropoliassa. Asiantuntijat huolehtivat, että avoimesta julkaisemisesta ja saatavuudesta on helposti saatavilla neuvontaa, materiaalia ja koulutusta eri tarpeisiin. He varmistavat, että avointa julkaisemista suunnittelevalle on tarjolla selkeää tietoa rahoitusmahdollisuuksista.

Metropoliassa avoimen julkaisemisen käytännöistä viestitään sekä sisäisesti että ulkoisesti esimerkiksi verkkosivuilla. Jaamme tietoa omista käytänteistämme avoimesti. Metropolia seuraa avointen julkaisujen määrä ja saatavuuden kehittymistä esimerkiksi osallistumalla aktiivisesti AVOTT-seurantaan.

Metropolia julkaisijana

Kun Metropolia toimii julkaisijana, julkaisut ovat lähtökohtaisesti heti avoimesti saatavilla. Perustelluista syistä tästä voidaan poiketa.

Metropolian julkaisusarjoissa ilmestyvien kustanteiden ja muiden Metropolian julkaisukanavien julkaisujen avoimuus ja käyttöoikeudet määritellään Creative Commons (CC) -lisenssillä.

Metropoliassa suositellaan käytettävän Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssiä (CC BY-SA) tekstimuotoisissa teoksissa ja Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä (CC BY-ND) audiovisuaalisissa teoksissa. Perustelluista syistä voidaan käyttää myös jotain muuta CC-lisenssiä.

Metropoliassa huomioidaan projektin tai hankkeen rahoittajan kriteerit avoimelle julkaisemiselle, esimerkiksi suositus CC BY -lisenssin käytöstä tai vaatimus tulosten avoimesta saatavuudesta määräajaksi.

Julkaiseminen muiden organisaatioiden kanavissa

Kun julkaistaan muissa kuin Metropolian omissa kanavissa, suositaan julkaisemista kokonaan avoimissa ja avointa lisenssiä käyttävissä julkaisukanavissa.

Metropolia ottaa kuitenkin huomioon tieteenalakohtaiset erot julkaisemisessa, jolloin voi olla perusteltua julkaista kanavissa, jotka eivät lähtökohtaisesti ole avoimia. Tällöin suositellaan varmistamaan julkaisun avoin saatavuus rinnakkaistallennusluvalla. Metropoliassa huomioidaan avoimesta julkaisemisesta aiheutuvat kustannukset ja TKI-hankkeen rahoittajan kriteerit avoimelle julkaisemiselle.

Rinnakkaistallentaminen

Julkaisun tekijä pyrkii pitämään itsellään julkaisun rinnakkaistallennusoikeudet julkaisusopimusta tehdessään. Metropoliassa suositaan välitöntä avoimuutta ilman julkaisuviivettä. Ensisijaisesti rinnakkaistallennetaan joko kustantajan versio tai vertaisarvioinnin läpikäynyt viimeinen käsikirjoitusversio.

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut tekevät rinnakkaistallennusta keskitetysti ja tarjoavat siihen neuvontaa. Rinnakkaistallenteet arkistoidaan Theseus-palveluun.

APC-maksut

Metropoliassa avoimesta tieteellisestä julkaisemisesta aiheutuvat APC-maksut (Article Processing Charge) katetaan ensisijaisesti TKI-hankkeen budjetista. Tämän lisäksi Metropoliassa on keskitetty vuotuinen budjetti APC-maksujen kattamista varten.

Metropolia seuraa avoimesta julkaisemisesta syntyviä kustannuksia, muun muassa APC-maksuja, ja julkaisee tiedot siitä, miten paljon rahaa avoimeen julkaisemiseen on käytetty esimerkiksi osallistumalla OpenAPC-yhteistyöhön.

Ota yhteyttä

Julkaisuasiantuntija Riikka Wallin

Julkaisuasiantuntija Merja Hintsa

julkaisut [at] metropolia.fi (julkaisut[at]metropolia[dot]fi)

Julkaisuarkisto

Julkaisuja vuosilta 2003-2010.

Tietosuojaseloste

Metropolian julkaisutoiminnan henkilötietorekisterin tietosuojaseloste

Sivun yläosan (Header) kuvat ovat vapaaseen käyttöön lisensoituja kuvia Unsplash-kuvapankista.

Asiantuntijablogien ja podcastien ikoni on ladattu Flaticonista.