Tutkintonimike: Apuvälineteknikko / Bioanalyytikko / Ensihoitaja / Fysioterapeutti / Geronomi / Jalkaterapeutti / Kätilö / Optometristi / Osteopaatti / Röntgenhoitaja / Sairaanhoitaja / Sosionomi / Suuhygienisti / Terveydenhoitaja / Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Kesto:  1,5 - 2 vuotta

Laajuus: 90 opintopistettä

Aloituspaikat: 26

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 2020

 

Terveyden edistäminen YAMK-tutkinnon suorittaminen antaa valmiuden toimia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijuutta edellyttävissä kehittämis- ja johtamistehtävissä yhteisö- ja organisaatio- sekä kunta- ja maakuntatasoilla.

Tulevaisuudessa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien ja sote-alueiden yhteinen tehtävä. Ennaltaehkäisevän terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä edistävän toiminnan kehittäminen ja johtaminen toteutuu hallintoalat ylittävänä monialaisena yhteistyönä.

Kenelle?

Terveyden edistäminen YAMK -tutkinnon opinnot on tarkoitettu sinulle, jos:

  • olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon
  • sinulla on vähintään kolmen vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta
  • olet kiinnostunut terveyden edistämisestä ja haluat syventää ja laajentaa erikoisosaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti.

Tavoitteet

Koulutuksessa saat valmiudet terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijatehtäviin, kuten näyttöön perustuvaan terveyden edistämisen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen, monialaiseen verkostoyhteistyöhön sekä terveyden edistämisen koordinointiin ja johtamiseen. Omaat kriittisen, kehittämisorientoituneen asiantuntijuuden toimiessasi erilaisissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävissä julkisissa, yksityisissä tai kolmannen sektorin organisaatioissa. Voit toimia myös yrittäjänä.

Sisältö

Opinnot sisältävät terveyden edistämisen asiantuntijuuteen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan ja johtamiseen liittyviä opintoja. Opinnoissa painottuu salutogeeninen lähestymistapa terveyteen ja terveyden edistämiseen.

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja se sisältää seuraavat opintokokonaisuudet:

  • Terveyden edistämisen syventävät asiantuntijuusopinnot 40 op
  • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (sisältää opinnäytetyön) 40 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 10 op.

Opintojen kokonaiskesto on 1,5 - 2 vuotta.

Toteutustapa

Opetus toteutetaan yhdistelmäopetuksena, johon sisältyy mm. lähi- ja verkko-opetusta sekä oppimista palvelevia tehtäviä. Läsnäoloa vaativaa lähiopetusta on 3-6 päivää kuukaudessa lukuvuoden aikana. Tarkemmat syksyn 2018 opetuspäivämäärät ja ajat lähetetään valituiksi tulleille kesäkuussa.

Opiskelet moniammatillisissa ryhmissä, joissa voit verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa ja kehittää omaa työyhteisöäsi.

Yhteystiedot

Arja Liinamo
Tutkintovastaava
Lähetä sähköpostia

 

Anna-Maria Tiainen
Opinto-ohjaaja
Puh. 050 563 3611
Lähetä sähköpostia

Ennakkotehtävät

Huomaathan, että yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi teet ennakkotehtävät. Palauta tehtävät hakuaikana. Katso ennakkotehtäväohjeet

Myllypuron kampukselle 2019

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2019 uudelle Myllypuron kampukselle

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää