Terveysalan liiketoiminnan johtaminen - Health Business Management

Tutkinto: Master of Health Care and/or Social Services

Kesto 2 vuotta

Laajuus: 90 opintopistettä

Aloituspaikat: 25

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 2019 (vahvistamatta)

Siirtohaku: 1.–15.5.
1.–15.11.
Lue lisää

Terveysalan liiketoiminnan johtamiseen syventyvä Health Business Management on yhteisohjelma sosiaali- ja terveysalan sekä liiketalouden ja tekniikan asiantuntijoille. Koulutuksen aloituspaikoista 35 on varattu sosiaali- ja terveysalalle.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Terveydenhuollon liiketoiminta on globaali mahdollisuus ja haaste. Demografiset tekijät, julkisen ja yksityisen sektorin yhteispeli, palveluiden digitalisointi ja asiakaskeskeisyys ovat sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisia ja globaaleja ilmiöitä nyt tai viimeistään lähitulevaisuudessa. Näitä ilmiöitä tutkimaan, ratkaisemaan ja johtamaan tarvitaan alan syvällisesti tuntevia ammattilaisia.

Metropolian terveysalan liiketoiminnan johtamisen ylempi AMK -ohjelma, englanniksi ”Master’s Programme in Health Business Management”, on uniikki ja moderni maisteritason yhteisohjelma sosiaali- ja terveysalan, tekniikan ja liiketoiminnan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille. Kaikilta hakijoilta vaaditaan Bachelor-tason (esim. AMK-tutkinto) peruskoulutus ja vähintään kolmen vuoden peruskoulutuksen jälkeinen, oman alan työkokemus.

Ohjelma valmentaa monipuolisiin sote-alan liiketoiminnan tuntemusta vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin, sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.

Koulutuksen sisältö

Liiketoiminnan suunnittelu ja toteutus, innovatiiviset ratkaisut palveluiden tuotannossa, vahva henkilöstöjohtaminen ja tehokas markkinointiviestintä ovat menestystekijöitä myös sosiaali- ja terveysalalla.

Terveydenhuollon johtamisen koulutuksessa paneudutaankin kattavasti muun muassa

  • strategiseen johtamiseen
  • liiketoimintamalleihin
  • terveysalan talouden johtamiseen
  • asiakkuushallintaan ja digitaaliseen markkinointiin
  • palveluinnovaatioihin ja -muotoiluun
  • moninaisuuden johtamiseen muuttuvassa työympäristössä.

Opiskelija ratkoo koulutuksen aikana monia oman organisaationsa liiketoimintaongelmia ja ns. Harvard case -tyyppisiä projekteja, hyvin mietityn teoreettisen materiaalin ja keskustelevan, interaktiivisen opetuksen avulla.

Kaikille pakollisia kursseja ovat:

  • Health Business Economics and Business Models
  • Strategy, Management and Leadership
  • Service Innovations and Design
  • Quality and Safety Processes and Management in Social and Health Care.

TKI-opetusta annetaan heti koulutuksen alussa (Research Skills and Methods) ja opinnäytetyö aloitetaan tuolloin. 

Koulutuksen laajuus ja opetuskieli

Ohjelma on 90 opintopisteen (ECTS) kokonaisuus sote- tai liiketoiminta-alan taustan omaaville opiskelijoille ja 60 opintopisteen toteutus insinööreille. Molemmissa toteutuksissa laaditaan 30 opintopisteen opinnäytetyö, Master’s Thesis. Opiskelijan on mahdollista sisällyttää tutkintoon 10 opintopistettä omavalintaisia opintoja.

Lähipetusta on 3-6 päivää kuukaudessa lukuvuoden aikana. Ohjelman kesto on noin kaksi vuotta.
Kaikki opetus ja materiaali ovat tässä ohjelmassa englanniksi.

Tule mukaan johtamisen syventäviin opintoihin yhteiskunnallisesti tärkeällä toimialueella!

Yhteystiedot

Minna Elomaa-Krapu
Tutkintovastaava
Lähetä sähköpostia

Kimmo Seppänen
Tutoropettaja
Lähetä sähköpostia

Anna-Maria Tiainen
Opo
Lähetä sähköpostia

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää