Valmentavasta valmiiksi -kehittämishanke

Maahanmuuttajien valmentavien opintojen kehittämishanke korkeakoulutuksessa

Ammattikorkeakoulujen tehtävä on järjestää maahanmuuttajille suunnattuja korkeakouluopintoihin valmentavia koulutuksia. Niiden tarjonta, hakuprosessit, sisällöt ja laajuus vaihtelevat oppilaitoksittain. Tarvitaan yhteisten toimintatapojen selkeyttämistä ja määrittelemistä, jos halutaan lisätä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden mahdollisuuksia edetä tutkinto-opiskelijaksi ja huomioida S2-opetuksen kehittämistarpeet korkeakouluyhteisössä. 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on korkeakouluopintoihin valmentavien koulutusten kehittäminen yhtenäistämällä koulutusten hakuprosessia ja -periaatteita sekä laatimalla valmentavalle koulutukselle kansalliset suositukset. Lisäksi tavoitteena on osallistavaa integraatiota edistävän toimintakulttuurin luominen korkeakouluissa. Hankkeessa kehitetään sekä koulutuksen alueellisia toteutuksia että korkeakoulujen yhteistoteutusta digitaalisten menetelmien avulla.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka hyötyvät oppimisvalmiuksien ja kielitaidon kehittämisestä hakeutuessaan korkeakouluopintoihin. 

Tulokset

Hankkeen tuloksena maahanmuuttajille suunnattujen valmentavien koulutusten saatavuus, joustavuus, valinnaisuus ja vaikuttavuus lisääntyvät. Koulutuksen ansiosta yhä useammalla maahanmuuttajalla on valmiudet edetä korkeakouluopintoihin. Yhteisten käytäntöjen ja suositusten ansiosta valmentava koulutus on jatkossa yhdenmukaista ja korkeakouluilla on yhteiset toimintatavat koulutuksen järjestämisessä.

Yhteystiedot

Heidi Stenberg, projektijohtaja
heidi.stenberg metropolia fi
040 535 3388

Outi Lemettinen, projektisuunnittelija
outi.lemettinen metropolia fi
050 370 8120

Seminaariesitykset ja -videot

Valmentavasta valmiiksi -hankkeen seminaari
4.6.2018

 

Valmentavasta valmiiksi -hankkeen käynnistysseminaarin videot:

Maahanmuuttajat korkeakouluihin – näkökulmia maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen kehittämiseen

Karvin selvitys ammattikorkeakoulujen järjestämistä valmentavista koulutuksista