Ajankohtaista

Pelittääkö digimatka työllisyyteen?

Metropolian Myllypuron kampuksella 28.4 järjestetty Työllistymisen digimatka pelillisyyden keinoin - tilaisuus (28.4) tuotti tärkeää tietoa pelillisyyden mahdollisuuksista työllisyyden edistämisen työkaluna.

Lämmin kiitos osallistujille!

Hanketiimi kokoaa ja analysoi nyt pelin tuotoksia, ja ennen kesää jalkaudumme vielä Seppo-pelin kanssa mm. Lohjan kulttuuripajalle. Tarkoituksena pelata Digimatka työllisyyteen-peliä kohderyhmien kanssa ja näin vahvistaa asiakaymmärrystä ja työllistymiseen liittyvien digipalveluiden osaamisvaatimuksia.

Lisätietoja antaa: 

Janett Halonen, janett.halonen [at] metropolia.fi

Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä- hankkeen tunnus

Kuva: Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä- hankkeen tunnus

Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä -hanke

Hankkeella haetaan ratkaisua heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden digisyrjäytymiseen ja sen uhkaan heikkojen digitaitojen, digitaalisten välineiden ja tuen puutteen vuoksi. Tarve digitaitojen ja digiosallisuuden vahvistamiselle nousee nykyisestä yhteiskunnallisesta ja globaalista tilanteesta sekä kohderyhmien kokemuksista. Digitaidot ovat osa tämän päivän ja tulevaisuuden työelämätaitoja sekä yhteiskunnassa toimimisen edellytys. Työllistyminen ja yhteiskunnassa toimiminen edellyttävät erilaisten verkossa ja digitaalisessa muodossa olevien työllisyys- ja muiden palveluiden käyttöä. Sen vuoksi heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden digitaitojen tunnistaminen ja tarkoituksenmukainen vahvistaminen on tärkeää. Palveluiden, prosessien ja toimintatapojen kehittäminen on olennainen osa digitalisaatiota.

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa, kehittää, soveltaa ja hyödyntää olemassa olevia digiratkaisuja digiosallisuuden vahvistamiseksi.

Tavoitteet

  • vahvistaa kohderyhmään lukeutuvien heikommassa työmarkkina-asemassa olevien digivalmiuksia, digitaitoja ja digiosallisuutta
  • vahvistaa kohderyhmänä olevien työllistymistä edistävien järjestöjen työntekijöiden digivalmiuksia ja digiosaamista
  • löytää konkreettisia keinoja työllisyyttä edistävien työntekijöiden käyttöön
  • rakentaa yhteistoiminnassa digiosallisuutta vahvistava toimintamalli osaksi Myllypuron kampuksen HyMy-kylän hyvinvointi- ja terveyspalveluja
  • tuottaa tietoa digiosallisuutta lisäävistä tekijöistä

Toteutusaika: 1.10.2021- 31.8.2023

Hankkeen toimijat ja kohderyhmät

Toteuttajat: Metropolia Amk & Sosped-säätiö

Yhteistyökumppanit: Eskot ry, Vates-säätiö

Kohderyhmät:

  • heikommassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, muun muassa päihde- ja mielenterveyskuntoutujat
  • ja heidän kanssaan toimivat kolmannen sektorin työllisyyttä edistävät työntekijät.

Kohderyhmän osallistaminen kehittämisprosessin jokaiseen vaiheeseen on erityisen tärkeää palvelun osuvuuden varmistamiseksi. Tekemällä aktiivista yhteistyötä osatoteuttaja Sosped-säätiön kanssa, sekä yhteistyökumppaneiden (Eskot ry ja Vates-säätiö sr) varmistamme moniäänisen toteuttamisen.

Lisätietoja

Janett Halonen,
projektipäällikkö
janett.halonen [at] metropolia.fi

 

Metropolian järjestämät tapahtumat 2022

To 28.4 klo 9-12 Työllistymisen digimatka pelillisyyden keinoin, Myllypuron kampus

Ma 14.3 klo 9-12 Digimatka työllisyyteen-tilaisuus, Myllypuron kampus

To 27.1 klo 10-12:30 Digiosallisuus työllisyyden editämisessä Kick off-tapahtuma, Zoom