Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä

Toimintamalli rakennettiin yhdessä opiskelijoiden ja kohderyhmien kanssa

Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä -hankkeessa (2021-2023) yhteiskehiteltiin digiosallisuuden toimintamallia hankesuunnitelman mukaisesti. Toiminnan muotoja pilotointiin hankeaikana ja toimintamalli viedään nyt käytäntöön Metropolia Amk:n Myllypuron kampuksen Digi- &Duunikulman toimintana osana kampuksen HyMy-Kylän palveluvalikoimaa sekä Sosped -säätiön kulttuuripajatoiminnassa. Sote-alan opiskelijoita tarvitaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden digiosallisuuden vahvistamisessa ja Metropolia ammattikorkeakoulun innovatiiviset oppimisympäristöt tarjoavat tähän oivallisen toimintaympäristön.

Tervetuloa Digi- & Duunikulmaan, jossa avaamme ovia osallisuuteen, oppimiseen ja työllistymiseen

HyMy-kylän matalan kynnyksen Digi- ja Duunikulman toiminta rakentuu asiakkaiden tarpeiden mukaan. Digiosallisuus on ilmiönä monitahoinen ja vahvistaminen edellyttää henkilön nykytilan kartoitusta. Henkilön osallisuuden ja työllistymispotentiaalin tarkastelussa osaamisen, motivaation sekä ympäristötekijöiden vaikutusten tunnistaminen korostuvat.

Palvelutarjonnassamme tällä hetkellä:

 • Heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille suunnatut räätälöidyt ryhmämuotoiset osallisuutta ja työllistymistä vahvistavat ryhmät ja työpajat
 • Digirohkeusryhmät osallisuuden ja työllistymisen vahvistamisessa: Ryhmän tavoitteena voi olla esim. omien vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden löytäminen ja sanottaminen kirjallisesti ja sanallisesti. Varmuuden lisääminen työnhaussa ja omien kykyjen esille tuominen vuorovaikutustaitoja harjoittelemalla tai esim. työn saamisen mahdollisuuksien vahvistaminen esim. simuloitujen työhaastattelu-pajojen muodossa. Hyödynnämme myös luovia ratkaisuja toiminnassa asiakkaiden toiveita ja tarpeita kuunnellen.
 • Räätälöidyt tapahtumat digiosallisuuden ja työllistymisen edistämiseksi

Tutustu tarkemmin Digi -& Duunikulman toimintaan HyMy-Kylän verkkosivuilla:

www: Digi - & Duunikulma

Tutustu hankkeen loppujulkaisuun ThingLink -alustalla

Ratkaisuja digiosallisuuden ja työllistymisen vahvistamiseksi

Digiosallisuus digitaalisessa työnhaussa -raportti nyt luettavissa!

*

Uudet digitalisoituneet työnhakutavat ja digitalisoitunut työelämä asettavat moninaisia haasteita työnhakijan digitaidoille, vuorovaikutukselle sekä tiedonkäsittelylle. Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Sosped-säätiön yhteisessä Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä -hankkeessa tartuttiin haasteeseen tunnistaa ja analysoida digiosallisuuteen vaikuttavia tekijöitä digitaalisessa työnhaussa. Analyysi toteutettiin toimintaterapian viitekehyksessä. Analyysiaineistoa on hyödynnetty hankkeen kehittämistyössä yhtenä tietolähteenä tarkoituksenmukaisten digiosallisuutta mahdollistavien tuen muotojen suunnittelussa. Tässä julkaisussa raportoidaan selvitystyön tulokset.

Lue Digiosallisuus digitaalisessa työnhaussa -raportti Theseuksessa

Hankkeen blogipostaukset

Avaimia digitaaliseen osallisuuteen ja työelämään

Siirry lukemaan artikkeli Uudistuva sosiaalialan osaaminen -blogiin

Eläydy ja tunnista – Työllistymisen tiedonhakupalvelu tukee työ(hön) valmennusta

Siirry lukemaan artikkeli Uudistuva sosiaalialan osaaminen -blogiin

Oppimistoiminta yhdistyy hanketoimintaan pedagogisella ymmärryksellä

Siirry lukemaan artikkeli Hiiltä ja timanttia blogissa

Mitä digiosallisuus on ja kuinka digitalisaatio haastaa työllistymistä?

Siirry lukemaan artikkeli Tikissä-blogiin

Kyselytutkimusten raportit

Toteutimme vuoden 2022 alussa kyselytutkimuksen, johon sisältyivät kaksi e-lomakkeella toteutettua kyselyä. Ensimmäinen kysely ”Digiosallisuus yhteiskunnassa toimimisessa ja työllistymisessä” suunnattiin heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille ja sillä kartoitettiin vastaajien digivalmiuksia ja -taitoja, sekä digipalveluiden käyttökokemuksia. Vastauksia tähän kyselyyn saimme yhteensä 44. Toisella kyselyllä ”Digiosaaminen työllisyyttä edistävässä työssä” kartoitettiin työllistymistä edistävien järjestöjen työntekijöiden työkäytössä olevia digilaitteita, heidän digitaitojaan sekä työhön liittyviä digitaalisten ratkaisujen käyttökokemuksiaan. Kyselyyn vastasi yhteensä 41 työntekijää. Kyselyt toimivat paitsi kohderyhmien digiosaamisen, digimahdollisuuksien ja digiosallisuuden nykytilanteen kartoittajina, myös yhtenä digituen tarpeiden määrittelyn keinona hankkeen kehittämistyötä ajatellen.

Tutustu alkukartoituksen raporttiin

Hankkeen loppukartoituskysely toteutettiin elokuussa 2023. Tavoitteena oli saada tietoa kohderyhmien digiosallisuudesta ja digitaitojen tasosta hankkeen päättyessä. Loppukartoitus toteutettiin e-lomakekyselynä ja kyselytutkimuksen toteutuksesta vastasi Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kysely toteutettiin yhdellä kyselylomakkeella hankkeen kohderyhmille ja vastaajia oli 31.

Tutustu loppukartoituksen raporttiin

Hanke somessa

Seuraa meitä Facebookissa ja Linkedinissä niin tiedät ensimmäisenä mitä hankkeessa tapahtuu!

Kiitos!

Hankkeen käynnistyessä lähdettiin digimatkalle, tavoitteena vahvistaa kohderyhmien digiosallisuutta ja tunnistaa konkreettisia ratkaisuja osallisuuden ja työllistymisen tueksi. Hanke päättyy 31.8.2023, mutta osallisuutta ja työllistymistä edistävä toiminta jatkuu Metropolia Amk:n Digi-&Duunikulman toimintana sekä Sosped-säätiön kulttuuripajoilla Digivertsikkatoiminnan muodossa. Lämmin kiitos teille kaikille osallistumisestanne toimintaamme monin eri tavoin: Te teitte matkastamme ikimuistoisen ja erittäin onnistuneen!

Janett Halonen, projektipäällikkö

Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä- hankkeen tunnus

Kuva: Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä- hankkeen tunnus

Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä -hanke

Hankkeella haetaan ratkaisua heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden digisyrjäytymiseen ja sen uhkaan heikkojen digitaitojen, digitaalisten välineiden ja tuen puutteen vuoksi. Tarve digitaitojen ja digiosallisuuden vahvistamiselle nousee nykyisestä yhteiskunnallisesta ja globaalista tilanteesta sekä kohderyhmien kokemuksista. Digitaidot ovat osa tämän päivän ja tulevaisuuden työelämätaitoja sekä yhteiskunnassa toimimisen edellytys. Työllistyminen ja yhteiskunnassa toimiminen edellyttävät erilaisten verkossa ja digitaalisessa muodossa olevien työllisyys- ja muiden palveluiden käyttöä. Sen vuoksi heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden digitaitojen tunnistaminen ja tarkoituksenmukainen vahvistaminen on tärkeää. Palveluiden, prosessien ja toimintatapojen kehittäminen on olennainen osa digitalisaatiota.

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa, kehittää, soveltaa ja hyödyntää olemassa olevia digiratkaisuja digiosallisuuden vahvistamiseksi.

Tavoitteet

 • vahvistaa kohderyhmään lukeutuvien heikommassa työmarkkina-asemassa olevien digivalmiuksia, digitaitoja ja digiosallisuutta
 • vahvistaa kohderyhmänä olevien työllistymistä edistävien järjestöjen työntekijöiden digivalmiuksia ja digiosaamista
 • löytää konkreettisia keinoja työllisyyttä edistävien työntekijöiden käyttöön
 • rakentaa yhteistoiminnassa digiosallisuutta vahvistava toimintamalli osaksi Myllypuron kampuksen HyMy-kylän hyvinvointi- ja terveyspalveluja
 • tuottaa tietoa digiosallisuutta lisäävistä tekijöistä

Toteutusaika: 1.10.2021- 31.8.2023

Hankkeen toimijat ja kohderyhmät

Toteuttajat: Metropolia Amk & Sosped-säätiö

Yhteistyökumppanit: Eskot ry, Vates-säätiö

Kohderyhmät:

 • heikommassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, muun muassa päihde- ja mielenterveyskuntoutujat
 • ja heidän kanssaan toimivat kolmannen sektorin työllisyyttä edistävät työntekijät.

Kohderyhmän osallistaminen kehittämisprosessin jokaiseen vaiheeseen on erityisen tärkeää palvelun osuvuuden varmistamiseksi. Tekemällä aktiivista yhteistyötä osatoteuttaja Sosped-säätiön kanssa, sekä yhteistyökumppaneiden (Eskot ry ja Vates-säätiö sr) varmistamme moniäänisen toteuttamisen.

Lisätietoja

Janett Halonen,
projektipäällikkö
janett.halonen [at] metropolia.fi (janett[dot]halonen[at]metropolia[dot]fi)

Hanke mediassa

Metropolian järjestämät tapahtumat

 • 1.6.2023 Digisti duuniin, Myllypuron kampus, Zoom
 • 17.3.2023 Rohkeutta digimörön selättämiseen -koulutus OSA 2, Zoom
 • 3.3.2023 Rohkeutta digimörön selättämiseen -koulutus OSA 1, Zoom
 • 23.11.2022 Digimörköjen Selätysseminaari, Myllypuron kampus, Zoom
 • 2.11.2022 Verkostokahvit, Myllypuron kampus
 • 5.10.2022 Mahdollisuuksien maisemia, Myllypuron Kampus
 • 29.9.2022 Millaista on hyvä digituki, yhteiskehittelytilaisuus, Myllypuron kampus
 • 28.4.2022 Työllistymisen digimatka pelillisyyden keinoin, Myllypuron kampus
 • 14.3.2022 Digimatka työllisyyteen-tilaisuus, Myllypuron kampus
 • 27.1.2022 Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä Kick off-tapahtuma, Zoom