Kevään koulutukset ja tapahtumat

Rohkeutta Digimörön selättämiseen - Digiosallisuus Sote-ammattilaisen ja järjestötyöntekijän työssä

Kenelle: Sote-ammattilaiset ja järjestötyöntekijät
Toteuttajat: Digijuu Digime, Etelä-Suomen klubitalojen Digitys ja Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä -hankkeet
Koulutus järjestetään Teams tai Zoom-alustalla.

3.3.2023 klo 9-12 OSA 1: Eettiset ja turvalliset käytänteet digituessa ja ohjauksessa
17.3.2023 klo 9-12 OSA 2: Digitaalisen työnhaun ja työnteon mahdollisuudet
Järjestämisvastuu: Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä -hanke
* * * * *
31.3.2023 klo 9-12 OSA 3: Hyvät käytännöt digituessa
14.4.2023 klo 9-12 OSA 4: Digivertaistuen opit
Järjestämisvastuu: Digijuu Digime-hanke
* * * * *
28.4.2023 klo 9-12 OSA 5: Toiminnallisuutta etäohjaamiseen
12.5.2023 klo 9-12 OSA 6:Turvallisemman tilan käytäntöjä verkossa
Järjestämisvastuu: Digitys -hanke

Ilmoittaudu mukaan koulutuksiin >

2023

Jalkautuva toiminta kulttuuripajoille lisääntyy
Tiedotamme alkuvuodesta tarkemmin kevään kulttuuripajoille suuntaavasta toiminnasta

Kevät 2023

Digirohkeusryhmien pilotit
Metropolia Amk:n toimintaterapeuttiopiskelijat ohjaavat digirohkeusryhmäprosesseja (3x 1,5h) maaliskuussa ja toukokuussa. Olethan yhteydessä projektipäällikkö Haloseen janett.halonen [at] metropolia.fi, jos ryhmämuotoinen digirohkeuden vahvistaminen kiinnostaa.

Save the date 21.3.2023

Hyötypelaamisen mahdollisuudet - World of Recovery
Hanke järjestää World of Recovery pelitapahtuman, jossa tarkastellaan hyötypelaamisen mahdollisuuksia digituessa ja ohjauksessa. Tapahtuma on tarkoitettu järjestötyöntekijöille ja metropolia Amk:n opiskelijoille

Kyselytutkimuksen raportti

Toteutimme vuoden 2022 alussa kyselytutkimuksen, johon sisältyivät kaksi e-lomakkeella toteutettua kyselyä. Ensimmäinen kysely ”Digiosallisuus yhteiskunnassa toimimisessa ja työllistymisessä” suunnattiin heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille ja sillä kartoitettiin vastaajien digivalmiuksia ja -taitoja, sekä digipalveluiden käyttökokemuksia. Vastauksia tähän kyselyyn saimme yhteensä 44. Toisella kyselyllä ”Digiosaaminen työllisyyttä edistävässä työssä” kartoitettiin työllistymistä edistävien järjestöjen työntekijöiden työkäytössä olevia digilaitteita, heidän digitaitojaan sekä työhön liittyviä digitaalisten ratkaisujen käyttökokemuksiaan. Kyselyyn vastasi yhteensä 41 työntekijää. Kyselyt toimivat paitsi kohderyhmien digiosaamisen, digimahdollisuuksien ja digiosallisuuden nykytilanteen kartoittajina, myös yhtenä digituen tarpeiden määrittelyn keinona hankkeen kehittämistyötä ajatellen.

Tutustu kyselytutkimuksen raporttiin!

Lue hankkeessamme työskentelevien Katriinan ja Sannan uusi blogipostaus!

Mitä digiosallisuus on ja kuinka digitalisaatio haastaa työllistymistä?

Siirry lukemaan blogia >

Hanke somessa

Seuraa meitä Facebookissa ja Linkedinissä niin tiedät ensimmäisenä mitä hankkeessa tapahtuu!

Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä- hankkeen tunnus

Kuva: Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä- hankkeen tunnus

Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä -hanke

Hankkeella haetaan ratkaisua heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden digisyrjäytymiseen ja sen uhkaan heikkojen digitaitojen, digitaalisten välineiden ja tuen puutteen vuoksi. Tarve digitaitojen ja digiosallisuuden vahvistamiselle nousee nykyisestä yhteiskunnallisesta ja globaalista tilanteesta sekä kohderyhmien kokemuksista. Digitaidot ovat osa tämän päivän ja tulevaisuuden työelämätaitoja sekä yhteiskunnassa toimimisen edellytys. Työllistyminen ja yhteiskunnassa toimiminen edellyttävät erilaisten verkossa ja digitaalisessa muodossa olevien työllisyys- ja muiden palveluiden käyttöä. Sen vuoksi heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden digitaitojen tunnistaminen ja tarkoituksenmukainen vahvistaminen on tärkeää. Palveluiden, prosessien ja toimintatapojen kehittäminen on olennainen osa digitalisaatiota.

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa, kehittää, soveltaa ja hyödyntää olemassa olevia digiratkaisuja digiosallisuuden vahvistamiseksi.

Tavoitteet

 • vahvistaa kohderyhmään lukeutuvien heikommassa työmarkkina-asemassa olevien digivalmiuksia, digitaitoja ja digiosallisuutta
 • vahvistaa kohderyhmänä olevien työllistymistä edistävien järjestöjen työntekijöiden digivalmiuksia ja digiosaamista
 • löytää konkreettisia keinoja työllisyyttä edistävien työntekijöiden käyttöön
 • rakentaa yhteistoiminnassa digiosallisuutta vahvistava toimintamalli osaksi Myllypuron kampuksen HyMy-kylän hyvinvointi- ja terveyspalveluja
 • tuottaa tietoa digiosallisuutta lisäävistä tekijöistä

Toteutusaika: 1.10.2021- 31.8.2023

Hankkeen toimijat ja kohderyhmät

Toteuttajat: Metropolia Amk & Sosped-säätiö

Yhteistyökumppanit: Eskot ry, Vates-säätiö

Kohderyhmät:

 • heikommassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, muun muassa päihde- ja mielenterveyskuntoutujat
 • ja heidän kanssaan toimivat kolmannen sektorin työllisyyttä edistävät työntekijät.

Kohderyhmän osallistaminen kehittämisprosessin jokaiseen vaiheeseen on erityisen tärkeää palvelun osuvuuden varmistamiseksi. Tekemällä aktiivista yhteistyötä osatoteuttaja Sosped-säätiön kanssa, sekä yhteistyökumppaneiden (Eskot ry ja Vates-säätiö sr) varmistamme moniäänisen toteuttamisen.

Lisätietoja

Janett Halonen,
projektipäällikkö
janett.halonen [at] metropolia.fi

Hanke mediassa

Metropolian järjestämät tapahtumat 2022

 • 23.11. Digimörköjen Selätysseminaari, Myllypuron kampus, Zoom
 • 2.11. Verkostokahvit, Myllypuron kampus
 • 5.10. Mahdollisuuksien maisemia, Myllypuron Kampus
 • 29.9. Millaista on hyvä digituki, yhteiskehittelytilaisuus, Myllypuron kampus
 • 28.4. Työllistymisen digimatka pelillisyyden keinoin, Myllypuron kampus
 • 14.3. Digimatka työllisyyteen-tilaisuus, Myllypuron kampus
 • 27.1. Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä Kick off-tapahtuma, Zoom