Hankkeella haetaan ratkaisua heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden digisyrjäytymiseen ja sen uhkaan heikkojen digitaitojen, digitaalisten välineiden ja tuen puutteen vuoksi. Tarve digitaitojen ja digiosallisuuden vahvistamiselle nousee nykyisestä yhteiskunnallisesta ja globaalista tilanteesta sekä kohderyhmien kokemuksista. Digitaidot ovat osa tämän päivän ja tulevaisuuden työelämätaitoja sekä yhteiskunnassa toimimisen edellytys. Työllistyminen ja yhteiskunnassa toimiminen edellyttävät erilaisten verkossa ja digitaalisessa muodossa olevien työllisyys- ja muiden palveluiden käyttöä. Sen vuoksi heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden digitaitojen tunnistaminen ja tarkoituksenmukainen vahvistaminen on tärkeää. Palveluiden, prosessien ja toimintatapojen kehittäminen on olennainen osa digitalisaatiota.

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa, kehittää, soveltaa ja hyödyntää olemassa olevia digiratkaisuja digiosallisuuden vahvistamiseksi.

Tavoitteet

  • vahvistaa kohderyhmään lukeutuvien heikommassa työmarkkina-asemassa olevien digivalmiuksia, digitaitoja ja digiosallisuutta
  • vahvistaa kohderyhmänä olevien työllistymistä edistävien järjestöjen työntekijöiden digivalmiuksia ja digiosaamista
  • että kohderyhmänä olevat työntekijät saavat konkreettisia keinoja ja välineitä tunnistaa ja tukea digiosallisuutta
  • rakentaa yhdessä toimintamalli digiosallisuuden vahvistamiseksi kohderyhmässä. Toimintamalli juurrutetaan palveluksi osana Myllypuron kampuksen innovaatiokeskittymää
  • tuottaa tietoa digiosallisuutta lisäävistä tekijöistä

Toteutusaika: 1.10.2021- 31.8.2023

Hankkeen toimijat ja kohderyhmät

Toteuttajat: Metropolia Amk & Sosped-säätiö

Yhteistyökumppanit: Eskot ry, Vates-säätiö

Kohderyhmät:

  • heikommassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, muun muassa päihde- ja mielenterveyskuntoutujat
  • ja heidän kanssaan toimivat kolmannen sektorin työllisyyttä edistävät työntekijät.

Kohderyhmän osallistaminen kehittämisprosessin jokaiseen vaiheeseen on erityisen tärkeää palvelun osuvuuden varmistamiseksi. Tekemällä aktiivista yhteistyötä osatoteuttaja Sosped-säätiön kanssa, sekä yhteistyökumppaneiden (Eskot ry ja Vates-säätiö sr) varmistamme moniäänisen toteuttamisen.

Lisätietoja

Janett Halonen,
projektipäällikkö
janett.halonen [at] metropolia.fi