Tutustu kyselytutkimuksen raporttiin!

Toteutimme vuoden 2022 alussa kyselytutkimuksen, johon sisältyivät kaksi e-lomakkeella toteutettua kyselyä. Ensimmäinen kysely ”Digiosallisuus yhteiskunnassa toimimisessa ja työllistymisessä” suunnattiin heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille ja sillä kartoitettiin vastaajien digivalmiuksia ja -taitoja, sekä digipalveluiden käyttökokemuksia.  Vastauksia tähän kyselyyn saimme yhteensä 44. Toisella kyselyllä ”Digiosaaminen työllisyyttä edistävässä työssä” kartoitettiin työllistymistä edistävien järjestöjen työntekijöiden työkäytössä olevia digilaitteita, heidän digitaitojaan sekä työhön liittyviä digitaalisten ratkaisujen käyttökokemuksiaan. Kyselyyn vastasi yhteensä 41 työntekijää. Kyselyt toimivat paitsi kohderyhmien digiosaamisen, digimahdollisuuksien ja digiosallisuuden nykytilanteen kartoittajina, myös yhtenä digituen tarpeiden määrittelyn keinona hankkeen kehittämistyötä ajatellen.

Tutustu kyselytutkimuksen raporttiin tästä!

Ajankohtaista

 • Yhteiskehittelyn toinen kierros käynnistyy 29.9.2022
 • Jalkautuva toimintaa jatkuu "Learning Life - Mysteeri 24/7" -virtuaalipelin kanssa
 • Luvassa myös paljon muuta ohjelmaa, josta tiedotamme Facebookissa ja Linkedinissä

Lisätietoja antaa:

Janett Halonen, janett.halonen [at] metropolia.fi

Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä- hankkeen tunnus

Kuva: Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä- hankkeen tunnus

Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä -hanke

Hankkeella haetaan ratkaisua heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden digisyrjäytymiseen ja sen uhkaan heikkojen digitaitojen, digitaalisten välineiden ja tuen puutteen vuoksi. Tarve digitaitojen ja digiosallisuuden vahvistamiselle nousee nykyisestä yhteiskunnallisesta ja globaalista tilanteesta sekä kohderyhmien kokemuksista. Digitaidot ovat osa tämän päivän ja tulevaisuuden työelämätaitoja sekä yhteiskunnassa toimimisen edellytys. Työllistyminen ja yhteiskunnassa toimiminen edellyttävät erilaisten verkossa ja digitaalisessa muodossa olevien työllisyys- ja muiden palveluiden käyttöä. Sen vuoksi heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden digitaitojen tunnistaminen ja tarkoituksenmukainen vahvistaminen on tärkeää. Palveluiden, prosessien ja toimintatapojen kehittäminen on olennainen osa digitalisaatiota.

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa, kehittää, soveltaa ja hyödyntää olemassa olevia digiratkaisuja digiosallisuuden vahvistamiseksi.

Tavoitteet

 • vahvistaa kohderyhmään lukeutuvien heikommassa työmarkkina-asemassa olevien digivalmiuksia, digitaitoja ja digiosallisuutta
 • vahvistaa kohderyhmänä olevien työllistymistä edistävien järjestöjen työntekijöiden digivalmiuksia ja digiosaamista
 • löytää konkreettisia keinoja työllisyyttä edistävien työntekijöiden käyttöön
 • rakentaa yhteistoiminnassa digiosallisuutta vahvistava toimintamalli osaksi Myllypuron kampuksen HyMy-kylän hyvinvointi- ja terveyspalveluja
 • tuottaa tietoa digiosallisuutta lisäävistä tekijöistä

Toteutusaika: 1.10.2021- 31.8.2023

Hankkeen toimijat ja kohderyhmät

Toteuttajat: Metropolia Amk & Sosped-säätiö

Yhteistyökumppanit: Eskot ry, Vates-säätiö

Kohderyhmät:

 • heikommassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, muun muassa päihde- ja mielenterveyskuntoutujat
 • ja heidän kanssaan toimivat kolmannen sektorin työllisyyttä edistävät työntekijät.

Kohderyhmän osallistaminen kehittämisprosessin jokaiseen vaiheeseen on erityisen tärkeää palvelun osuvuuden varmistamiseksi. Tekemällä aktiivista yhteistyötä osatoteuttaja Sosped-säätiön kanssa, sekä yhteistyökumppaneiden (Eskot ry ja Vates-säätiö sr) varmistamme moniäänisen toteuttamisen.

Lisätietoja

Janett Halonen,
projektipäällikkö
janett.halonen [at] metropolia.fi

Metropolian järjestämät tapahtumat keväällä 2022

 • To 28.4 klo 9-12 Työllistymisen digimatka pelillisyyden keinoin, Myllypuron kampus
 • Ma 14.3 klo 9-12 Digimatka työllisyyteen-tilaisuus, Myllypuron kampus
 • To 27.1 klo 10-12:30 Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä Kick off-tapahtuma, Zoom