Metropolian ensimmäinen vuosineljännes oli tapahtumantäyteinen: Uusia avauksia ja ratkaisuja

9.5.2022 - 11:00

Helmikuussa alkanut sota Ukrainassa heijastuu korkeakoulujen toimintaan Suomessa ja luo yleistä turvattomuuden oloa korkeakouluyhteisössä.

”Sota Ukrainassa on koskettanut syvästi meitä kaikkia. Korkeakouluna meillä on erityinen vastuu huolehtia korkeakouluyhteisömme jäsenten tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden kunnioittamisesta”, sanoo toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola.

Metropoliassa kiinnitettiin haastavassa tilanteessa erityistä huomiota opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen. Opiskelijoille ja henkilöstölle on järjestetty aiheeseen liittyviä keskustelutilaisuuksia ja asiaa on käsitelty johdon tiedotustilaisuudessa.

Ratkaisujen hakemista haastavissakin tilanteissa

Metropoliassa katse on suunnattu tulevaan ja halutaan tarjota ratkaisuja hankalissakin tilanteissa.

Ammattikorkeakoulut valmistelevat opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa toimenpiteitä, joilla tuetaan Ukrainasta sotaa pakenevien henkilöiden mahdollisuuksia opiskella korkeakouluissa Suomessa.

Metropolian SIMHE-palvelut tarjoaa korkeakoulutetuille sekä korkeakoulutuksesta kiinnostuneille maahan muuttaneille uraohjaus- ja neuvontapalveluja sopivien koulutus- ja urapolkujen löytymiseksi Suomessa. Palvelu on maksuton ja avoinna myös Ukrainasta Suomeen tulleille henkilöille. Metropolian avoin AMK tarjoaa maksuttomasti opintojaksoja, moduuleja ja polkuopintoja Ukrainasta pakeneville henkilöille. Metropolia tekee myös yhteistyötä tukikeräyksien muodossa Ukrainalaisten yhdistys Suomessa Ry:n kanssa.

Uudet pedagogiset linjaukset

Alkuvuodesta valmisteltiin Metropolian uudet pedagogiset linjaukset varmistamaan yhteistä käsitystä laadukkaasta opetuksesta ja oppimisesta. Linjaukset määrittävät opetuksen ja oppimisen kehittämistyötä Metropolian nykyisen strategiakauden ajan vuoteen 2030 asti.

Pedagogiset linjaukset rakentuvat neljälle periaatteelle, jotka ovat oppijalähtöisyys, ilmiölähtöisyys, monimuotoisuus sekä avoimuus.

Suomen historian suurin tilaustutkintojen kauppa

Koulutusviennin puolella tehtiin tammikuussa merkittävä avaus, kun Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean yhteinen koulutusvientiyhtiö EduExcellence Oy, Kenian valtio ja Skill Dove Ltd solmivat kauppasopimukset terveydenhoitoalan tilaustutkintokoulutuksista Laureaan ja Metropoliaan sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiaan. Kyseessä on Suomen historian suurin tilaustutkintojen kauppa käsittäen ensimmäisessä aallossa yhteensä lähes 450 tutkintokoulutettavaa. Kaupan ensimmäisen vaiheen kokoluokka on yli 10 miljoonaa euroa.

Eri alojen koulutustarve Keniassa on erittäin suuri.  Koulutusyhteistyön myötä valmistuneet voivat joko hyödyttää kotimaataan paikallista järjestelmää kehittämällä tai vaihtoehtoisesti työllistyä Suomeen. Näin voidaan osaltaan vastata myös osaaja- ja työvoimapulaan Suomessa.

Liikevaihto kasvoi

Metropolian ensimmäisen kvartaalin liikevaihto oli 27,6 miljoonaa euroa kasvaen 4,2 prosenttia vertailukaudesta (Q1/2021; 26,5 M€). Tilikauden liikevaihtoon ei sisälly vuodelle 2022 kuuluvaa osuutta opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2021 ennakkoon maksamasta erästä, jota vastaavat kulut syntyvät vuonna 2022.

Ensimmäisen kvartaalin tulos oli 0,8 miljoonaa euroa laskien 43,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta (Q1/2021; 1,4 M€). Merkittävimmät syyt tuloksen heikkenemiseen edellisvuoteen verrattuna olivat henkilöstökulujen suunnitelman mukainen kasvu sekä korkotason nousu, joka heijastui korkosijoitustuottojen heikkenemisenä. Tilikauden kumulatiivinen kolmen kuukauden oikaistu tulos on 1,0 miljoonaa euroa.

Lue vaikuttavuuskatsaus kokonaisuudessaan: vaikuttavuuskatsaus 1/2022.

Lisätietoja:

Riitta Konkola
toimitusjohtaja-rehtori