Perustiedot

Laajuus
60 op

Tieto-ja viestintätekniikan väyläopinnot (60 op) 

Hei, toisen asteen opiskelija!  Tähtäätkö ammattikorkeakouluun? Aloita opinnot ajoissa suorittamalla väyläopintoja! 

Tieto-ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma tarjoaa tietyissä toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville mahdollisuuden suorittaa väyläopintoja (60 op) samanaikaisesti toisen asteen opintojen kanssa. 

Tieto-ja viestintätekniikan väyläopinnot (60 op) voi tällä hetkellä suorittaa vain Omniassa, Helsinki Business Collegessa, Variassa ja Taitotalossa (entinen Amiedu).

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Kun suoritat väyläopinnot 60 op, saat hakukelpoisuuden Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella -hakuun Tieto-ja viestintätekniikan tutkinto-opiskelijaksi. Sinun ei tarvitse osallistua valtakunnalliseen yhteishakuun.

Tieto-ja viestintätekniikan väyläopinnot (60 op) suorittaneet voivat tällä hetkellä hakea vain suomenkieliseen Tieto-ja viestintätekniikan päivätoteutukseen.

Hakijan kannattaa tutustua ennen hakemista erityisesti eri hakuaikoina tarjolla oleviin pääainevaihtoehtoihin. Kevään 1.5. alkavassa Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella -haussa hyväksytyille opiskelijoille on tarjolla vain rajattu määrä pääainevaihtoehtoja.  

Väyläopintojen tavoitteet  

Väyläopintojen tavoitteena on kehittää ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavia valmiuksia, kannustaa toisen asteen tutkinnon suorittaneita jatkamaan opintojaan ammattikorkeakoulussa sekä mahdollistaa nopeampi valmistuminen ammattikorkeakoulusta ja työelämään siirtyminen.  

Kuka voi suorittaa väyläopintoja

Väyläopintoja voi tällä hetkellä suorittaa Omniassa, Helsinki Business Collegessa, Variassa ja Taitotalossa (entinen Amiedu).

Väyläopintoihin voi ilmoittautua tieto-ja viestintätekniikan perustutkinto-opiskelijat, jotka tekevät seuraavia tutkintoja:

  • Ohjelmistokehittäjä
  • IT tukihenkilö
  • Tietoverkkoasentaja
  • Elektroniikka-asentaja
  • Hyvinvointiteknologia-asentaja

Väyläopintoihin voi ilmoittautua tieto-ja viestintätekniikan ammattitutkintoa suorittavat opiskelijat.

Väyläopintoihin voi myös ilmoittautua datanomitutkintoa suorittavat opiskelijat, jos opiskelijan oma 2. asteen oppilaitos antaa luvan.

Ilmoittautuminen

Omnian, Helsinki Business Collegen, Varian tai Taitotalon opiskelija ilmoittautuu väyläopintoihin omassa oppilaitoksessaan pääsääntöisesti 2. asteen koulutuksen alussa.  

Väyläopintojen sisältö ja toteutus  

Opiskelija suorittaa 2. asteen koulutuksen aikana tietyt Metropolian tieto-ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelman määrittelemät avoimen AMK:n opinnot. Opiskelija saa lisätietoa sisällöistä ja toteutuksesta omasta oppilaitoksestaan. 

Lisätietoja  

Opintojen sisältö, toteutus ja ilmoittautuminen: 
Omnian, Helsinki Business Collegen, Varian ja Taitotalon koulutuspäälliköt ja opinto-ohjaajat.  

Metropolian tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sisältö, toteutus, opetussuunnitelma ja opinto-ohjaajan yhteystiedot löytyvät Tieto- ja viestintätekniikan nettisivulta.