Perustiedot

Kesto / Ajankohta
01.02.2023 - 31.03.2023
Laajuus
5 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 04.11.2022 - 26.01.2023
Hinta
75 €

Kenelle?

KokonaisturvallisuusKoulutuksen kohreryhmää ovat:

 • asiantuntijat ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilaiset
 • yrittäjät
 • julkisen sektorin toimijat

Koulutus sopii sinulle, jos haluat oppia:

 • tunnistamaan yrityksen toimintaan vaikuttavia, ei-konventionaalisia riskitekijöitä
 • ennakoimaan turvallisuusriskejä ja varautumaan niiden vaikutuksiin
 • ymmärtämään kokonaisturvallisuusajattelumallia yritystoiminnan kannalta.
 • Koulutuksen sisällön kannalta on hyvä, jos pystyt osallistumaan luennoille Metropolian Myyrmäen kampuksella, mutta myös opiskelemaan itsenäisesti

Opintojakso on YAMK-tasoinen. Esitiedoksi soveltuu mikä tahansa AMK-tutkinto tai vastaava.

Koulutuksen kuvaus

Kokonaisturvallisuus käsitteenä tarkoittaa laaja-alaista turvallisuusnäkemystä, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyöllä. Kokonaisturvallisuus nivoo yhteen maanpuolustuksen, yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen sekä sisäisen turvallisuuden.


2020-luvun alun kansainvälisen poliittisen ja sotilaallisen kehityksen myötä myös puhtaasti sotilaalliseen toimintaan liittyvät aspektit ovat siirtyneet lähemmäksi yritystoimintaa ja yritysten riskienhallinnasta vastaavien tahojen työkuvaa. Riskienhallintaan ja yritysten strategisen johtamisen kenttään on työntynyt entistä vahvemmin politiikan ja kansainvälisten suhteiden merkitys, ja näiden myötä myös sotilaallisen toiminnan aiheuttamat riskit. Myös liike-elämän ja julkishallinnon tiiviimpi linkittyminen, muun muassa teknologisen kehityksen, ulkoistamisen ja palveluiden hankkimisen ulkopuolelta vuoksi yritysten ja elinkeinoelämän merkitys kokonaisturvallisuudelle on huomattava. Lisäksi yritysten tuotantoketjut ja omistus on usein hajautettu globaalisti, mikä lisää sekä yritysten että myös suomalaisen yhteiskunnan riskialttiutta.


Liike-elämän riskienhallinnan toimintaympäristön ja uhkakuvien muuttuessa fokusta on siirrettävä laaja-alaisiin, systeemisiin ilmiöihin. Tällä kurssilla käsitellään yritystoimintaa ja liikkeenjohtoa toimintakentässä, jossa turvallisuusajattelu perustuu laajoihin kansainvälisiin haasteisiin ja joustaviin, kokonaisturvallisuuden konseptiin nojaaviin ratkaisumalleihin.

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen:

 • ymmärrät kokonaisturvallisuuden merkityksen osansa organisaation strategisen johtamisen kokonaisuutta
 • tunnet kokonaisturvallisuuden ydinkohtiin liittyviä toimintamalleja ja rakenteita sekä ymmärrät yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen merkityksen liike-elämälle (johtaminen, kansainvälinen toiminta, puolustuskyky, sisäinen turvallisuus, talous, infrastruktuuri, huoltovarmuus, väestön toimintakyky ja palvelut, henkinen kriisinkestävyys)
 • osaat rakentaa työrooliisi sopivan näkemyksen kokonaisturvallisuudesta ja sen merkityksestä oman organisaationsa toiminnan kehittämiselle ja riskienhallinnalle

Sisältö

 • Kokonaisturvallisuuden viitekehys ja toimijat
 • Julkishallinnon ja liike-elämän suhteet
 • Institutionaalinen johtaminen (tainiolainen koulukunta)
 • Sotilaallinen maanpuolustus
 • Riskienhallinta
 • Kansainvälisen politiikan kehityssuunnat
 • Turvallisuusajattelun organisointi, johtaminen ja benchmarking

Aika ja paikka

Opintojaksoon sisältyy kaksi lähiopetuskertaa torstaisin 2.2. ja 16.2. klo 14-17 sekä seminaari ke 8.3.2023 klo 14-18 (luentoja ei tallenneta tai striimata). Lisäksi opintojaksoon liittyy ryhmätöitä sekä itsenäisesti suoritettavia harjoitustehtäviä. Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista 8.3. järjestettävään seminaariin.

Opintojakson lähiopetus toteutetaan Myyrmäen kampuksella, osoitteessa Leiritie 1, Vantaa.

Hinta

Opintojakson hinta on 75 €.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Kokonaisturvallisuus ja liiketoimintariskien hallinta -opintojaksolle ilmoittautumisjärjestelmässä 26.1.2023 mennessä

Tutustu ennen ilmoittautumista avoimen AMK:n opiskeluohjeisiin ja avoimen AMK:n maksu- ja peruutusehtoihin. Lisätietoa yleisistä ennakkovaatimuksista (kielitaito, opiskeluvalmiudet) löydät avoimen AMK:n sivuilta Kielitaito ja muut vaatimukset.

Lisätiedot

Lehtori Jukka Mattila
jukka.mattila [at] metropolia.fi, puh. 050 442 9203