Maksuton koulutus

ETTE-turvallisuuskoulutus - kouluttajien koulutus, 5 op

Kuvaus

Metropolia Ammattikorkeakoulun SafeOnStage-hankkeessa toteutetaan ETTE-turvallisuuskoulutuksen
työelämäkouluttajaksi valmistava viiden opintopisteen laajuinen pilotoiva koulutus alkaen elokuussa 2021.

Kuvaus

Koulutus on tarkoitettu esitys-, teatteri, ja tapahtuma-alalla oleville asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää
työturvallisuusosaamistaan ja toimia kouluttajina. Koulutus on valtakunnallinen ja on suunniteltu
suoritettavaksi työn ohessa. Koulutus toteutetaan monimuotona, jonka pääpaino etätoteutuksessa.
Opintojakson suorittaneita voidaan kutsua kouluttajiksi SafeOnStage-hankkeen sekä Metropolian esitysja
teatteritekniikan tutkinto-ohjelman järjestämiin koulutuksiin.

ETTE

ETTE (European Theatre Technicians Education) on esitysteknisen alan työturvallisuuden perusteet
kattava koulutus, joka käy läpi kymmenen esitys- ja tapahtuma-alan esitysympäristön turvallisuuden
kannalta olennaisinta taitoa:
1. Työskentele turvallisesti
2. Luo turvallinen ja ympäristöystävällinen työpaikka
3. Työskentele ergonomisesti
4. Käytä henkilösuojaimia
5. Varmista paloturvallisuus esitysympäristössä
6. Työskentele korkealla turvallisesti
7. Käytä tilapäistä pienjänniteverkkoa turvallisesti
8. Käytä työkaluja turvallisesti
9. Työskentele turvallisesti kemikaalien kanssa
10. Pystytä ja ripusta esitystekniikkaa turvallisesti

ETTE-turvallisuuskoulutuksen johtava ajatus on, että jokaisen esitysympäristössä työskentelevän
henkilön on tärkeää osata toimia turvallisesti, ymmärtää turvallisen työskentelyn periaatteet ja suhtautua
turvallisuuteen kriittisesti.

Sisällön idea on, että turvallisuus on peruslähtökohta ja tapa toimia, ei toteutuksen osa tai lisäarvo.
Kaikkien stagella työskentelevien, teknikoista johtajiin, tulee toimia esitysalueella turvallisesti. Kaikkien
tulee ymmärtää turvallisen työskentelyn periaatteet ja omaksua turvallisuutta ylläpitävä asenne.

ETTE on kehitetty alun perin kansainvälisessä Erasmus+-rahoitteisessa hankkeessa vuosina 2014-2017.
Yhteiseurooppalaiseksi turvallisuuden perusopetuspaketiksi kehitetty ETTE tarjoaa pohjan sille, että
esitys- ja tapahtuma-alan tekniset ammattilaiset voivat työskennellä turvallisesti kaikkialla Euroopassa
riippumatta siitä, mistä he ovat kotoisin ja minkä tasoinen pohjakoulutus heillä on. ETTE on lyhenne
sanoista European Theatre Technicians Education, lisätietoa https://stage-tech-edu.eu/

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää turvallisen työskentelyn merkityksen osana esitys- ja teatteriteknistä
ammattitaitoaan ja osaa välittää osaamistaan edelleen osana omaa työyhteisöään. Opiskelija osaa tuottaa
turvallisuusaiheista koulutusmateriaalia ja osaa soveltaa tietoa omaan työskentelysektoriinsa ja
työyhteisöönsä.

Hän osallistuu turvallisen ja kestävän työympäristön ylläpitämiseen. Opiskelija tuntee ergonomiseen
työskentelyyn vaikuttavat tekijät ja työskentelee ergonomisesti. Hän tuntee esitys- ja teatteriteknisessä
työssä tarvittavat henkilösuojaimet ja käyttää niitä tarvittaessa. Opiskelija osaa ehkäistä tulipaloja
esitystiloissa. Opiskelija työskentelee turvallisesti putoamisvaarallisella alueella. Opiskelija työskentelee
turvallisesti esitys- ja teatteriteknisten sähköjärjestelmien kanssa. Hän osaa työskennellä turvallisesti
yleisimpien työkalujen kanssa sekä osaa käyttää esitystoiminnassa yleisiä kemikaaleja turvallisesti.
Opiskelija osaa käsitellä ja ripustaa esitysteknistä kalustoa turvallisesti.

Lisäksi opiskelija hahmottaa työturvallisuuden kokonaisuutta ja määräyspohjaa työnantajan ja esimiehen
näkökulmista esitystoiminnassa. Hän tuntee työturvallisuuden ja työsuojelun vastuut ja roolit. Opiskelija
on tutustunut riskien arvioinnin ja hallinnan prosessiin ja työtapoihin. Opiskelija kehittää oman
työskentelynsä ja/tai työyhteisönsä turvallisuuskulttuuria ja riskien arviointia sekä riskien hallintaa.

Opintojakson teemat

✓ turvallisuus esitys- ja teatteriteknisessä työssä
✓ ergonominen työskentely
✓ henkilösuojaimet
✓ paloturvallisuus esitystiloissa
✓ esitysteknisten järjestelmien sähköturvallisuus
✓ putoamisvaarallisella alueella työskentely
✓ työkalujen ja kemikaalien turvallinen käyttö
✓ ripustusturvallisuus

Edeltävä osaaminen

Esitystoiminnan turvallisuus -opintojakson suoritus tai vastaava osaaminen ja riittävä kokemus alalta.
Lisäksi opintojaksolle osallistuja tuntee esitys- ja teatteritekniikan käyttöä esitysympäristöissä ja omaa
perustiedot ja -taidot esitysteknisten järjestelmien käytöstä ja työtavoista.

Toteutus

Aikataulu

Elokuu 2021 - tammikuu 2022

Kohderyhmä

Esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alalla työskentelevät henkilöt, jotka toimivat
turvallisuusvastuutehtävissä tai joiden työnkuva tai osa siitä liittyy ammattimaisten esitysympäristöjen
turvalliseen toteuttamiseen.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotona, jonka pääpaino on etätyöskentelyssä. Koulutus sisältää
luentoja, itseopiskelua ja ryhmätehtäviä. Opiskelijasta riippuen koulutus voi sisältää vierailun esitys-,
teatteri- tai tapahtuma-alan organisaatioissa. Koulutuksessa tuotetaan opiskelumateriaalia osin
opiskelijalähtöisesti. Opintojakso päättyy simuloituun käytännön koetilanteeseen, jonka opiskelijan tulee
läpäistä hyväksytysti.

Laajuus ja sitovuus

Opintojakson laajuus on viisi opintopistettä. Koulutus sisältää itsenäisen
ennakkotehtävän. Osalla etätapaamiskerroista läsnäolo on välttämätön.

Etätapaaminen

✓ Etätapaaminen keskiviikko 4.8.2021 klo 13:30 - 16:30
✓ Etätapaaminen sunnuntai 15.8.2021 klo 13:30 - 16:30
✓ Etätapaaminen maanantai 6.9.2021 klo 13:30 - 16:30
✓ Etätapaaminen keskiviikko 6.10.2021 klo 13:30 - 16:30
✓ Etätapaaminen sunnuntai 24.10.2021 klo 13:30 - 16:30
✓ Etätapaaminen maanantai 15.11.2021 klo 13:30 - 16:30
✓ Etätapaaminen maanantai 29.11.2021 klo 13:30 - 16:30
✓ Etätapaaminen tiistai 14.12.2021 klo 13:30 - 16:30

Läsnäolovelvollisuus

✓ Lähitapaaminen maanantai 10.1.2022 klo 10:00 - 17:00

Opettaja

Vastuuopettajina Tero Aalto ja Essi Santala. Useita vierailevia luennoitsijoita.

Ilmoittautuminen päättyy 20.6.2021


Hinta

SafeOnStage-hankkeessa toteutettu koulutus on osallistujille ilmaista.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen e-lomakkeella: https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/31411/lomake.html


Paikkoja on rajoitetusti. Mahdollinen karsinta tehdään ansioluettelon perusteella. Koulutukseen valituille
ilmoitetaan valinnoista mahdollisimman pian ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, viimeistään neljä
viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Lisätiedot

Tero Aalto, tero.aalto2 [at] metropolia.fi, puh. 040 629 9435
Kiika Sarpola, kiika.sarpola [at] metropolia.fi, puh. 040 640 1978

Helsinki XR Center (HXRC)

Helsinki XR Center (HXRC) on ainutlaatuinen Metropolian luovien alojen kampuksen yhteydestä löytyvä keskus, jossa yhdistyy uudella tavalla design ja teknologia. HXRC on Euroopan suurin virtuaalitodellisuuteen keskittyvä keskus ja tähtää kansainväliseksi toimijaksi yhteistyökumppanien, lukuisten hankkeiden ja tapahtumien, sekä Metropolian XR-design muotoilun suuntautumisen kautta.

XR-teknologioihin keskittyvä keskus toimii tutkimus-, startup-, ja yritysyhteistyön keskiössä. XR Centerissä kohtautetaan luovia tiimejä, startup-yrityksiä sekä suurempia XR-toimijoita ja rahoittajia.

Tutustu XR-Centerin palveluihin

xr

Avoimen AMK:n opinnot 

Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden:avoin

  • hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen amk:n polkuopintojen kautta
  • etsiä omaa uravalintaa
  • vahvistaa ammatillista osaamista työelämässä
  • opiskella mitä tahansa uutta ja inspiroivaa

Voit tutustua avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaan ja hakuprosessiin täällä 

Avoimen opintoja

Avoimessa ammattikorkeakoulussa tarjotaan tutkintojen opetussuunnitelmien (amk/yamk) osia. Avoimessa ammattikorkeakoulussa ei voi suorittaa kokonaista tutkintoa eikä opinnäytetyötä. Joissain tutkinto-ohjelmissa on mahdollista suorittaa työharjoittelu, jolloin se sisältyy tutkinto-ohjelman polkuopintoihin.

Voit tutustua avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaan ja ilmoittautua täällä 

Avoimen väylä tutkinto-opintoihin

Suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän haussa ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa suoritettujen opintojensa perusteella, ilman valtakunnalliseen yhteishakuun osallistumista.

Avoimen korkeakoulun opinnoiksi katsotaan kaikki korkeakouluopinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Ulkomaisia opintoja ei huomioida.

Tutustu koulutustarjontaan ja hakuprosessiin 

Maksuton Avoimen AMK:n tarjonta työttömille ja lomautetuille

Haluamme tukea työttömiksi ja lomautetuiksi joutuneiden mahdollisuutta kehittää osaamistaan ja pyrkiä lievittämään koronaepidemian sosiaalisia vaikutuksia tarjoamalla maksutta avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Koko tarjonta on nyt avoin ja ilmainen työttömille ja lomautetuille. Tutustu tarjontaan ja ilmoittaudu mukaan!

Tieto- ja viestintätekniikan Avoin AMK:n verkko-opinnot

Muut joustavat oppimisratkaisut

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutukset soveltuvat työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamista.

Erikoistumiskoulutus on koulutusmuoto tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Koulutukset ovat laajuudeltaan vähintään 30 opintopistettä ja ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa.

Erikoistumiskoulutukset ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa koulutusta.

Tutustu tarjontaan täältä

Yrityksille räätälöidyt valmennukset

Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen on yrityksille ja yhteisöille toiminnan kehityksen ja menestyksen edellytys. Tarjoamme erilaisia ratkaisuja ammatillisen osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen työelämän vaatimusten mukaisesti sekä urakehityksen vauhdittamiseen.

Tutustu ajankohtaisiin täydennyskoulutuksiin täältä

Täydennyskoulutusta opettajille ja oppilaitosten johdolle