Liiketalouden mentorointiohjelma

Ensimmäinen kaikille Metropolian liiketalouden alan opiskelijoille ja alumneille tarkoitettu mentorointiohjelma alkoi marraskuussa 2020. Mentorointiohjelman tavoitteena on tukea osallistujan ammatillista kasvua ja kehitystä. Osallistujat saavat Metropolia Business Schoolin mentorointiverkoston jäsenyyden ja osallistumistodistuksen.

Tutustu ohjelmaan

Haluatko jakaa osaamistasi ja saada uusia ajatuksia ja näkökulmia urallesi?

Mentorointi on luottamuksellinen ja avoin keskustelusuhde, jossa jo pidempään opiskellut tai työelämässä ollut mentori (valmentaja) antaa aktorille (valmennettavalle) ammatillista tukea ja vinkkejä. Mentori saa mahdollisuuden jakaa osaamistaan ja pääsee oman uratarinansa kautta peilaamaan valintojaan sekä suunnittelemaan tulevaisuuttaan.

Luottamuksellisissa mentorointitapaamisissa keskustellaan esimerkiksi omista vahvuuksista, tavoitteista, unelmista ja työnhausta. Keskeistä prosessissa on molempien osapuolien aktiivisuus ja sitoutuminen ohjelmaan.

Ohjelman myötä mentori saa uusien ihmisiä verkostoonsa ja ohjattuja keskusteluita uran alkuvaiheessa olevan opiskelijan kanssa. Mentoreiden valmennus- ja sparraustaidot kehittyvät ja he saavat omaan uraansa liittyvää uravalmennusta opinto-ohjaajilta.

Lisätietoa ohjelmasta ja lukuvuoden 20-21 aikataulu

 

Avoimen AMK:n opinnot 

Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden:avoin

  • hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen amk:n polkuopintojen kautta
  • etsiä omaa uravalintaa
  • vahvistaa ammatillista osaamista työelämässä
  • opiskella mitä tahansa uutta ja inspiroivaa

Voit tutustua avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaan ja hakuprosessiin täällä 

Avoimen opintoja

Avoimessa ammattikorkeakoulussa tarjotaan tutkintojen opetussuunnitelmien (amk/yamk) osia. Avoimessa ammattikorkeakoulussa ei voi suorittaa kokonaista tutkintoa eikä opinnäytetyötä. Joissain tutkinto-ohjelmissa on mahdollista suorittaa työharjoittelu, jolloin se sisältyy tutkinto-ohjelman polkuopintoihin.

Voit tutustua avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaan ja ilmoittautua täällä 

Avoimen väylä tutkinto-opintoihin

Suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän haussa ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa suoritettujen opintojensa perusteella, ilman valtakunnalliseen yhteishakuun osallistumista.

Avoimen korkeakoulun opinnoiksi katsotaan kaikki korkeakouluopinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Ulkomaisia opintoja ei huomioida.

Tutustu koulutustarjontaan ja hakuprosessiin 

Maksuton Avoimen AMK:n tarjonta työttömille ja lomautetuille

Haluamme tukea työttömiksi ja lomautetuiksi joutuneiden mahdollisuutta kehittää osaamistaan ja pyrkiä lievittämään koronaepidemian sosiaalisia vaikutuksia tarjoamalla maksutta avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. 

Koko tarjonta on nyt avoin ja ilmainen työttömille ja lomautetuille.Tutustu tarjontaan ja ilmoittaudu mukaan!

Tieto- ja viestintätekniikan Avoin AMK:n verkko-opinnot

Muut joustavat oppimisratkaisut

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutukset soveltuvat työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamista.

Erikoistumiskoulutus on koulutusmuoto tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Koulutukset ovat laajuudeltaan vähintään 30 opintopistettä ja ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa.

Erikoistumiskoulutukset ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa koulutusta.

Tutustu tarjontaan täältä

Yrityksille räätälöidyt valmennukset

Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen on yrityksille ja yhteisöille toiminnan kehityksen ja menestyksen edellytys. Tarjoamme erilaisia ratkaisuja ammatillisen osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen työelämän vaatimusten mukaisesti sekä urakehityksen vauhdittamiseen.

Tutustu ajankohtaisiin täydennyskoulutuksiin täältä

Täydennyskoulutusta opettajille ja oppilaitosten johdolle