Perustiedot

Tutkintonimike
Datakeskuksen kiinteistöasiantuntija
Laajuus
30 op
Hinta
1300 € (alv 0%)

Datakeskuksen kiinteistöasiantuntijan erikoistumiskoulutus, 30 op - osaamista kasvavaan liiketoimintaan

Tavoitteet ja sisältö

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa datakeskuskiinteistöjen suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon erikoisosaamista. Alan toimijoiden kanssa määritellyt sisällöt ovat:

  • datakeskusprosessi,
  • sähkönsyöttö,
  • jäähdytys,
  • ilmanvaihto ja lämmitys,
  • energiatalous sekä
  • datakeskuksen kiinteistö­liike­toiminta.

Tutustu tarkemmin opetussuunnitelmaan.

Kenelle?

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työelämässä toimivat sähkö-, LVI- ja automaatioalan ammattilaiset. Osallistujilta edellytetään soveltuvaa ammatti­korkeakoulutasoista tutkintoa tai muutoin opintoja varten riittäviä tietoja ja valmiuksia. Koulutuksessa suoritettuja opintoja voidaan sisällyttää taloteknii­kan insinööri (AMK) ja YAMK-tutkintoihin.

Toteutus

Koulutuksen laajuus on 30 op ja se järjestetään iltaopintoina (noin 30 iltaa). Lisäksi koulutukseen sisältyy oppimistehtäviä ja datakeskuskiinteistön kehittämis­projekti.

Hakuaika

Datakeskuksen kiinteistöasiantuntijan erikoistumiskoulutuksen seuraavaa hakuaikaa ei ole vielä päätetty. Koulutukseen haetaan hakuaikana tällä lomakkeella.

Mahdollisessa valintatilanteessa sovelletaan seuraavaa periaatetta alla olevassa järjestyksessä:

1. Kokemus datakeskusalan tehtävistä
2. Kokemus sähkö-, LVI- ja automaatioalan tehtävistä
3. Kokemus muista rakennus- ja kiinteistöalan tehtävistä
4. Kokemus muun alan tehtävistä

Koulutusvalinnat suoritetaan marraskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen valinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Hinta

1300 € (alv 0%).

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa.

Yhteyshenkilö

Sisällölliset kysymykset

Osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri
jorma.sateri [at] metropolia.fi
p. 040 548 5429

Käytännönasioihin liittyvät kysymykset

Koulutussuunnittelija Anna Hynninen
anna.hynninen [at] metropolia.fi
p. 040 662 0334