Perustiedot

Kesto / Ajankohta
1 vuosi
Laajuus
30 op
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 11.4. - 29.8.2022
Aloituspaikat
30
Hinta
1300 € (alv 0%)

Datakeskuksen kiinteistöasiantuntijan erikoistumiskoulutus, 30 op - osaamista kasvavaan liiketoimintaan

Tavoitteet ja sisältö

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa datakeskuskiinteistöjen suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon erikoisosaamista. Alan toimijoiden kanssa määritellyt sisällöt ovat:

  • datakeskusprosessi,
  • sähkönsyöttö,
  • jäähdytys,
  • ilmanvaihto ja lämmitys,
  • energiatalous sekä
  • datakeskuksen kiinteistö­liike­toiminta.

Tutustu erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelmaan Metropolian Opinto-oppaassa

Kenelle?

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työelämässä toimivat sähkö-, LVI- ja automaatioalan ammattilaiset. Osallistujilta edellytetään soveltuvaa ammatti­korkeakoulutasoista tutkintoa tai muutoin opintoja varten riittäviä tietoja ja valmiuksia. Koulutuksessa suoritettuja opintoja voidaan sisällyttää taloteknii­kan insinööri AMK ja YAMK-tutkintoihin.

Toteutus

Koulutuksen laajuus on 30 op ja se järjestetään pääosin etäopetuksena keskiviikko- ja torstai-illoissa klo 17-20. Lisäksi koulutukseen sisältyy oppimistehtäviä ja datakeskuskiinteistön kehittämis­projekti.

Tarkempi aloitusilta ja syksyn opetusillat ilmoitetaan opiskelijavalintaviestissä. Koulutuksen suorittaminen edellyttää opetukseen osallistumista. Koulutus päättyy toukokuussa 2023.

Hakuaika

Datakeskuksen kiinteistöasiantuntijan erikoistumiskoulutuksen hakuaika alkaa 11.4.2022 klo 8.00. Koulutukseen haetaan alla olevalla e-lomakkeella hakuaikana:
https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/34126/lomakkeet.html
Hakuaikaa jatkettu 29.8.2022 saakka.

Koulutus käynnistyy syyskuussa 2022.

Mahdollisessa valintatilanteessa sovelletaan seuraavaa periaatetta alla olevassa järjestyksessä:

1. Kokemus datakeskusalan tehtävistä
2. Kokemus sähkö-, LVI- ja automaatioalan tehtävistä
3. Kokemus muista rakennus- ja kiinteistöalan tehtävistä
4. Kokemus muun alan tehtävistä

Koulutusvalinnat suoritetaan kevään loppuun mennessä, jonka jälkeen valinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Hinta

1300 € (alv 0%).

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa.