Perustiedot

Laajuus
40 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 24.11. - 12.1.2021
Aloituspaikat
18
Hinta
2000,00 € (0% alv)

Haluatko päivittää osaamistasi ja

 • toteuttaa uudenlaisia mediasisältöjä
 • hyödyntää digitaalista dataa mediapalveluissa
 • ymmärtää tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuuksia
 • ymmärtää algoritmisen ajattelun periaatteita
 • tuntea XR-teknologioita

Metropolia AMK tarjoaa 1,5 vuoden mittaista median erikoistumiskoulutusta alan ammattilaisille. 40 opintopisteen laajuisen koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet datalähtöisen tiedon hyödyntämiseen mediatuotteiden ja palvelujen toteuttamiseksi yhteistyössä moniammatillisessa tiimissä. Koulutus alkaa helmikuussa 2021 ja se on tarkoitus suorittaa työn ohessa. Tämä erikoistumiskoulutus on kehitetty yhteistyössä elinkeinoelämän sekä neljän yliopiston ja 11 ammattikorkeakoulun kanssa. *)

Koulutus tarjoaa kokeilualustaa uutta teknologiaa hyödyntäville projekteille, ja koulutuksen aikana tehdään erilaisia mediasisältöjä. Kouluttajina toimii asiantuntijoita työelämästä, eri yliopistoista ja korkeakouluista. 

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmän muodostavat jo työelämässä toimivat median ja journalismin ammattilaiset, joiden tavoitteena on kehittää omaa alaansa monialaisesti ja tulevaisuuteen orientoituen.

Hinta

Erikoistumiskoulutuksen hinta opiskelijalle on 2000,00 € (0% alv). Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koulutuksen toteuttamista.

Maksu laskutetaan neljässä tasasuuruisessa erässä lukukausien alussa.

Hakuaika ja valintaperusteet

Koulutukseen voidaan ottaa korkeakoulututkinnon suorittaneita jo työelämässä toimivia median, viestinnän ja journalismin ammattilaisia, joiden tavoitteena on kehittää omaa alaansa monialaisesti ja tulevaisuuteen orientoituen. Koulutukseen voidaan myös ottaa ilman tutkintoa olevia, joilla on alan työkokemusta vähintään viisi vuotta ja niitä hakijoita, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Hakukelpoiset hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen valitaan 18 opiskelijaa.

Hakuaika on päättynyt.

Valituille ilmoitetaan viimeistään 15.1.2021. Opiskelijan tulee vahvistaa paikan vastaanottaminen 20.1.2021 mennessä.

Koulutuksen sisältö ja rakenne

Koulutuksen laajuus on 40 op. Koulutus sisältää kuusi viiden opintopisteen opintojaksoa sekä 10 opintopisteen projektityön, joka tuotetaan monialaisena ja yhteistyössä työelämän kanssa. Opintojaksot ovat:

 • Datan keruu ja analyysi (5op)
 • Datan visualisointi (5op)
 • Palvelumuotoilu viestinnässä (5op)
 • XR ja immersiivinen viestintä (5op)
 • Fasilitoiva johtaminen (5op)
 • Tulevaisuuden ennakointi (5op)

Opintojaksojen tarkemmat sisältökuvaukset löytyvät erillisestä opetussuunnitelmasta klikkaamalla opintojakson nimeä.

Kuvio koulutuksen rakenteesta, opintojaksojen nimet

Alustava aikataulu ja toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja opinnot voidaan suorittaa työn ohessa. Suurin osa kontaktiopetuksesta toteutetaan verkko-opetuksena arki-iltaisin. Alla alustava järjestys opintojaksoille. Projektityön suunnittelu aloitetaan jo opintojen alussa, mutta palautetaan viimeistään syksyllä 2022. Muutokset mahdollisia ajoituksessa ja opintojaksojen toteutumisjärjestyksessä.

Kevät 2021 - opinnot alkavat 16.2.

 • Datalähtöinen työskentely: datan keruu ja analyysi, 5 op
 • Datalähtöinen työskentely: datan visualisointi, 5 op

Syksy 2021

 • Palvelumuotoilu viestinnässä, 5 op 
 • Fasilitoiva johtaminen, 5 op

Kevät - Syksy 2022

 • Tulevaisuuden ennakointi, 5 op
 • XR & immersiivinen viestintä,  5 op 
 • Projektityö yrityksissä, 10 op

*) Koulutus toteuttaa valtioneuvoston asetuksessa 2014/1129 määriteltyjä erikoistumiskoulutuksen yleisiä tavoitteita. Koulutus antaa valmiudet arvioida ja kehittää erikoisalansa ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimukseen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin.  Erikoistumiskoulutukset ovat osa koulutusjärjestelmää ja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lakisääteistä tehtävää.

** Korkeakoulut: Arcada, Haaga-Helia amk, Helsingin yliopisto, Hämeen amk, Jyväskylän yliopisto, Karelia amk, Kymenlaakson amk, Lahden amk, Metropolia amk, Oulun amk, Savonia amk, Tampereen amk, Tampereen yliopisto, Turun amk ja Vaasan yliopisto.

Korkeakoulut kehittävät erikoistumiskoulutuksia opetukseen ja tutkimukseen perustuvan erityisosaamisen ja työelämätarpeen pohjalta. Erikoistumiskoulutuksen tukena on asiantuntijaryhmä, joka muodostuu työ- ja elinkeinoelämän asiantuntijoista ja työnantajista.

Yhteyshenkilöt

Saija Heinonen, p. 040 184 9197, saija.heinonen [at] metropolia.fi
Anitta Pankkonen-Rentola, p. 050 581 5770, anitta.pankkonen-rentola [at] metropolia.fi