Digitaalisen datan hyödyntäminen viestinnässä, mediassa ja journalismissa

Perustiedot

Laajuus
30 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
Ei tiedossa
Aloituspaikat
20
Hinta
1 500,00 € (alv 0%)

Haluatko päivittää osaamistasi ja

 • toteuttaa uudenlaisia mediasisältöjä
 • hyödyntää digitaalista dataa mediapalveluissa
 • ymmärtää tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuuksia
 • ymmärtää algoritmisen ajattelun periaatteita
 • tuntea XR-teknologioita

Metropolia AMK tarjoaa 1,5 vuoden mittaista median erikoistumiskoulutusta alan ammattilaisille. 30 opintopisteen laajuisen koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet datalähtöisen tiedon hyödyntämiseen mediatuotteiden ja palvelujen toteuttamiseksi yhteistyössä moniammatillisessa tiimissä. Koulutus on tarkoitus suorittaa työn ohessa. Tämä erikoistumiskoulutus on kehitetty yhteistyössä elinkeinoelämän sekä neljän yliopiston ja 11 ammattikorkeakoulun kanssa. *)

Koulutus tarjoaa kokeilualustaa uutta teknologiaa hyödyntäville projekteille, ja koulutuksen aikana tehdään erilaisia mediasisältöjä. Kouluttajina toimii asiantuntijoita työelämästä, eri yliopistoista ja korkeakouluista.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmän muodostavat jo työelämässä toimivat median ja journalismin ammattilaiset, joiden tavoitteena on kehittää omaa alaansa monialaisesti ja tulevaisuuteen orientoituen.

Hinta

Erikoistumiskoulutuksen hinta opiskelijalle on 1500,00 € (0% alv). Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koulutuksen toteuttamista.

Hakuaika ja valintaperusteet

Koulutukseen voidaan ottaa korkeakoulututkinnon suorittaneita jo työelämässä toimivia median, viestinnän ja journalismin ammattilaisia, joiden tavoitteena on kehittää omaa alaansa monialaisesti ja tulevaisuuteen orientoituen. Koulutukseen voidaan myös ottaa ilman tutkintoa olevia, joilla on alan työkokemusta vähintään viisi vuotta ja niitä hakijoita, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Hakukelpoiset hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa.

Koulutuksen sisältö ja rakenne

Koulutuksen laajuus on 30 op. Koulutus sisältää datalähtöisiä menetelmiä 10 op., viestinnällisiä menetelmiä 10 op., työelämän kehittämistä 5 op. ja projektityön 5 op. Projektityö tuotetaan monialaisena ja yhteistyössä työelämän kanssa. Opintojaksot ovat:

 • Datan keruu ja analyysi (5 op.)
 • Datan visualisointi (5 op.)
 • Palvelumuotoilu viestinnässä (5 op.)
 • XR ja immersiivinen viestintä (5 op.)
 • Johtaminen ja tulevaisuuden ennakointi (5 op.)
 • Projektityö yrityksessä (5 op.)

Opintojaksojen tarkemmat sisältökuvaukset löytyvät opetussuunnitelmasta.

Digitaalisen datan hyödyntäminen viestinnässä, mediassa ja journalismissa

Aikataulu ja toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja opinnot voidaan suorittaa työn ohessa. Opetus järjestetään pääosin verkko-opetuksena, mutta joillakin kursseilla kampuksella tapahtuva opetus on myös mahdollista. Lähiopetus järjestetään Arabian kampuksella.

*) Koulutus toteuttaa valtioneuvoston asetuksessa 2014/1129 määriteltyjä erikoistumiskoulutuksen yleisiä tavoitteita. Koulutus antaa valmiudet arvioida ja kehittää erikoisalansa ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimukseen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin. Erikoistumiskoulutukset ovat osa koulutusjärjestelmää ja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lakisääteistä tehtävää.

** Korkeakoulut: Arcada, Haaga-Helia amk, Helsingin yliopisto, Hämeen amk, Jyväskylän yliopisto, Karelia amk, Kymenlaakson amk, Lahden amk, Metropolia amk, Oulun amk, Savonia amk, Tampereen amk, Tampereen yliopisto, Turun amk ja Vaasan yliopisto.

Korkeakoulut kehittävät erikoistumiskoulutuksia opetukseen ja tutkimukseen perustuvan erityisosaamisen ja työelämätarpeen pohjalta. Erikoistumiskoulutuksen tukena on asiantuntijaryhmä, joka muodostuu työ- ja elinkeinoelämän asiantuntijoista ja työnantajista.

Yhteyshenkilöt

Jussi Linkola, jussi.linkola [at] metropolia.fi (jussi[dot]linkola[at]metropolia[dot]fi)