Perustiedot

Kesto / Ajankohta
12.3. – 25.11.2021
Laajuus
30 op
Aloituspaikat
yhteensä 60 (20/AMK)
Hinta
980 € (alv 0 %)

Digitekijä Fast Track -erikoistumiskoulutuksessa tulet digitaalisen liiketoiminnan ja verkkokaupan huipuksi joustavasti työn ohessa.

Koulutuksessa opit käytännön projektityöskentelyn kautta parhaiden ammattilaisten ohjauksessa digitaalisuudesta laaja-alaisesti. Koulutus antaa valmiuksia digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen etenkin myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Koulutuksen käytyäsi hallitset digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kokonaisuuden ja osaat hyödyntää siinä tarvittavia työkaluja.

Koulutuksen aihealueisiin sisältyy:

 • strateginen muutosjohtaminen
 • digitaalisuus palveluliiketoiminnassa
 • myynti ja markkinointi digitaalisissa kanavissa
 • asiakaslähtöiset kehittämismenetelmät
 • verkkokaupan menestystekijät 
 • mm. HubSpot, GoogleAds ja Google Analytics -työkalujen käyttö.

Koulutuksen sisältö

Koulutus on 30 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, johon sisältyy 12 verkkotyöskentelypäivää sekä etätyönä tehtäviä harjoituksia.

Verkko-opetus järjestetään perjantaisin klo 9.00 - 16.00 välisenä aikana Zoomin välityksellä.

Suoritetut opinnot voi anoa hyväksiluettavaksi YAMK-opintoihin Haaga-Heliassa, Metropoliassa tai Laureassa.

Erikoistumiskoulutus toteutetaan Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteistyönä ja se on osittain opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa.

Koulutusmoduulit

Strateginen muutosjohtaminen

Ajankohta: verkko-opetuspäivät 12.3. ja 26.3.2021

Vetäjä: Eija Lipasti, Laurea

Moduulin jälkeen opiskelija osaa:

 • analysoida digitaalisen ajan muutostarpeet asiakkaan kokemuksesta ja organisaation sisäisistä prosesseista käsin
 • kuvata teknologian tarjoamat mahdollisuudet palveluliiketoiminnalle ja uusille innovatiivisille liiketoimintamalleille
 • luoda muutokseen valmistavan suunnitelman

Asiakashankinta digikanavissa

Ajankohta: verkko-opetuspäivät 16.4. ja 7.5.

Vetäjä: Eija Lipasti, Laurea ja Antti Leino, Metropolia

Moduulin jälkeen opiskelija osaa: 

 • kehittää, suunnitella ja toteuttaa asiakashankintaa yrityksen digitaalisissa markkinointikanavissa
 • suunnitella ja toteuttaa hakukoneoptimointia ja -markkinointia
 • käyttää Google Ads -työkalua
 • suunnitella Google Ads -työkalun hyödyntämisen organisaatiossa

Myynnin ja markkinoinnin automaatio

Ajankohta: verkko-opetuspäivät 21.5. ja 18.6.

Vetäjä: Pia Hellman, Metropolia

Moduulin jälkeen opiskelija osaa:

 • kehittää, suunnitella ja toteuttaa yrityksen digitaalisia myynti- ja asiakaspalveluprosesseja
 • suunnitella ja toteuttaa markkinoinnin automaatiota asiakashankinnassa
 • käyttää HubSpot Sales and Marketing Enterprise -työkalua

Asiakaskokemuksen kehittäminen

Ajankohta: verkko-opetuspäivät 20.8. ja 10.9.

Vetäjä: Jarmo Sarkkinen, Haaga-Helia

Moduulin jälkeen opiskelija osaa:

 • parantaa kaikkikanavaista asiakaskokemusta asiakaslähtöisiä menetelmiä soveltaen
 • ideoida ja konseptoida palveluratkaisuja tunnistetun liiketoimintaongelman pohjalta painottaen asiakkaan tavoittamista ja ostamisen helpottamista

Mittaus ja seuranta digitaalisissa kanavissa

Ajankohta: verkko-opetuspäivät 17.9. ja 1.10.

Vetäjä: Antti Leino, Metropolia

Moduulin jälkeen opiskelija osaa:

 • suunnitella ja hyödyntää analytiikkaa yrityksen digitaalisissa markkinointikanavissa
 • valita tarkoitukseen sopivan analytiikkatyökalun ja -järjestelmän
 • käyttää Google Analytics -työkalua
 • suunnitella Google Analytics -työkalun käytön organisaatiossa

Verkkokaupan menestyksen kulmakivet

Ajankohta: verkko-opetuspäivät 15.10. ja 5.11.

Vetäjä: Miikka Malinen, Woolman Oy ja N.N., Haaga-Helia

Moduulin jälkeen opiskelija osaa:

 • ideoida verkkokaupan tuotestrategian
 • toteuttaa konkreettisesti oman verkkokaupan helppokäyttöisellä teknologialla (esim. Shopify)

Hakeminen koulutukseen

 • Hakuaika on 11.1.-3.2.2021. 
 • Ilmoittautuminen lomakkeella, ilmoittautumislomakkeelle tulee liittää sähköisesti todistus soveltuvasta korkeakoulututkinnosta.
 • Hakijoille ilmoitetaan opiskelijavalinnoista 5.2.2021.
 • Valittujen hakijoiden on otettava paikka sitovasti vastaan 12.2.2021. Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ilmoittautumista ei voi enää perua.

Koulutukseen voivat hakea ne, joilla on soveltuva korkeakoulututkinto. Koulutus toteutetaan suomeksi, mutta suuri osa materiaalista on englanninkielistä.

Hakukelpoiset hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita on tarvittava määrä. Koulutukseen mahtuu mukaan enintään 60 osallistujaa (osallistujat jaetaan Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian kesken, 20 opiskelijaa/amk). Koulutus tapahtuu kaikille samassa ryhmässä, samanaikaisesti ja on saman sisältöinen riippumatta siitä, mihin ammattikorkeakouluun opiskelupaikka on myönnetty. 

Koulutusmaksu on 980 euroa (alv 0 %) ja se laskutetaan yhdessä erässä paikan vastaanottamisen jälkeen. Maksua ei palauteta, vaikka opinnot jäisivät kesken.

Ilmoittautumislomakkeelle tulee liittää sähköisesti todistus soveltuvasta korkeakoulututkinnosta.

Kouluttajat

Kurssin vetäjinä toimivat digitaalisen liiketoiminnan ja verkkokaupan kokemusta omaavat huippuohjaajat:

 • Jarmo Sarkkinen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • N.N, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Eija Lipasti, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Pia Hellman, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Antti Leino, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Miika Malinen, Woolman Oy

Yrityksille ja yritysten työntekijöille suunnattu koulutus on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistoteutus.

Laurea-ammattikorkeakoulu.Metropolia Ammattikorkeakoulu.Haaga-Helia.