Musiikin poluilla - välineitä hahmotustaitojen opettamiseen -täydennyskoulutus

Perustiedot

Laajuus
6,5 op
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
1.10.-8.12.2023
Aloituspaikat
30
Hinta
Maksuton

Välineitä musiikin hahmotustaitojen opettamiseen!

Metropolia Ammattikorkeakoulussa alkaa tammikuussa 2024 uusi Musiikin poluilla: Pedagogin välineitä hahmotustaitojen opettamiseen -täydennyskoulutus. Se on suunnattu musiikkioppilaitosten ja kansalaisopistojen opettajille sekä muille musiikinopettajille, joiden työhön liittyy musiikin hahmotustaitojen opettaminen.

Täydennyskoulutus tarjoaa välineitä muha-opetuksen toteuttamiseen monipuolisesti. Koulutukseen sisältyy yhteensä kymmenen lähi- ja etäkoulutuspäivää, jotka sisältävät luentoja, työpajoja sekä vertaiskeskusteluja. Koulutusjaksoilla tutustutaan oppijalähtöisiin, toiminnallisiin ja musisointilähtöisiin työtapoihin.

Lisäksi koulutuksessa esitellään tutkimustietoa ja käytännön sovelluksia musiikin hahmotustaitojen opiskeluun liittyen. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää ratkaisuja työn arjesta nouseviin tilanteisiin yhteisöllisesti.

Koulutuksesta vastaa Metropolian musiikkikasvatuksen lehtori Hanna-Maija Aarnio (MuM). '

Lisäksi opettajina toimivat

Lisäksi koulutuksessa vierailee asiantuntijoita mm. pelillisen pedagogiikan, säveltämisen pedagogiikan, erityismusiikkikasvatuksen sekä digitaalisten oppimisympäristöjen parista.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja tarkoitettu työsuhteessa oleville opettajille, jotka toimivat musiikkiopistoissa, kansalaisopistoissa tai koulussa. OPH:n rahoituksen ansiosta koulutus on osallistujalle maksutonta. Mahdollisista sijais-, majoitus- ja matkakuluista vastaa osallistujan työnantaja tai osallistuja itse.

Koulutuksen teemat ja aikataulut

Koulutus sisältää kymmenen koulutuspäivää, joista kolme toteutetaan etäopetuksena Zoomissa ja muut päivät lähiopetuksena Metropolian Arabian kampuksella. Koulutuspäivät sisältävät luentoja, työpajoja sekä vertaiskeskustelua.

Koulutusjaksojen välillä tehdään etätehtäviä ja sovelluksia omalla työpaikalla. Koulutuksen teemoista saa ideoita ja pedagogisia välineitä siihen, miten musiikin hahmotustaitojen opetusta voidaan toteuttaa oppijalähtöisesti.

1. Ryhmä oppimisen tukena

Aika: to-pe 18.-19.1..2024 (lähiopetus)
pe 2.2.2024 (etäpäivä)

Ensimmäisellä jaksolla pohditaan, mitä osa-alueita musiikin hahmotustaidot sisältävät, ja miksi nämä ovat tärkeitä opetettaessa musiikkia kokonaisvaltaisesti ja oppijalähtöisesti. Koulutusjakson teemoja ovat:

 • Ryhmä oppimisympäristönä: miten käyttää ryhmää oppimisen tukena?
 • Eriyttäminen ryhmäopetuksessa: miten ottaa jokainen huomioon ryhmässä?
 • Turvallinen ryhmä: ryhmäopetuksen työtapoja ja välineitä eri ikäryhmille
 • Moniäänisempi opetus: miten sisällyttää oppijan kiinnostuksen kohteet opetukseen?

2. Toiminnallinen muha

Aika: to-pe 21.-22.3.2024 (lähiopetus)
pe 19.4.2024 (etäpäivä)

Toisessa koulutusjaksossa keskitytään toiminnalliseen muha-opetukseen. Jaksolla luodaan katsaus musiikkikasvatuksen työtapoihin ja hahmotustaitojen kannalta olennaisiin menetelmiin sekä luovaan musiikin tuottamiseen. Jakson teemoja ovat myös:

 • Oman instrumentin käyttäminen muhassa
 • Digitaaliset välineet ja oppimisympäristöt musiikin hahmotustaitojen opetuksessa
 • Oma ääni osana oppimista
 • Pelillisyyden ja pelillistämisen mahdollisuudet osana opetusta

3. Oppijalähtöisyys ja moniarvoisuus muhatunnilla

Aika: to-pe 19.-20.9.2024 (lähiopetus)
pe 11.10.2024 (etäpäivä)

Viimeisellä jaksolla mietitään, miten tuoda uusi, oppijalähtöinen pedagogiikka käytäntöön muha-tunneilla. Lisäksi jaksolla perehdytään seuraaviin teemoihin:

 • Pedagogiset keinot eri-ikäisten ja erilaisia haasteita kohtaavien oppijoiden muha-opetuksessa
 • Erityismusiikkikasvatuksen välineet ja keinot hahmotustaitojen opetuksessa
 • Positiivisen oppimisen kierteen synnyttäminen
 • Muha-opetus yhdenvertaisuuden sekä kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisyyden näkökulmasta

Päätösseminaari: Musiikin hahmotustaitojen arviointi

Aika: pe 15.11.2024 (lähi- ja etäopetus)

Täydennyskoulutus päättyy kokoavaan seminaariin, jossa luodaan katsaus hankkeessa esiin nousseisiin teemoihin. Lisäksi pohditaan, kuinka yhdenvertaisuutta ja oppijoiden yksilöllisiä vahvuuksia voidaan vahvistaa oppijalähtöisellä arvioinnilla. Seminaariin voi osallistua myös muita kuin täydennyskoulutukseen osallistuneita koulutettavia.

Koulutus toteutetaan Helsingissä Metropolia Ammattikorkeakoulun Arabian kampuksella osoitteessa Hämeentie 135 D.

Haku koulutukseen

Haku koulutukseen Musiikin poluilla: Pedagogin välineitä hahmotustaitojen opettamiseen -koulutukseen tapahtuu e-lomakkeella 1.10-8.12.2023.

Koulutuksen osallistujat valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä huomioiden osallistujien työtehtävät sekä alueellisuus. Koulutus on osallistujille ilmainen; se järjestetään Opetushallituksen tuella.

Lisätietoja

Kirsi Leutonen
Projektisuunnittelija
kirsi.leutonen [at] metropolia.fi (kirsi[dot]leutonen[at]metropolia[dot]fi)