Audionomi-koulutus

Kiinnostaako kuulon tutkiminen? Haluatko pätevöityä audiologiseen hoitotyöhön? Tartu tilaisuuteesi ja hakeudu opiskelemaan!

Kesto
29.8.2024 - 23.5.2025
Laajuus
60 op
Hinta
5 080,00 € + alv 24 %
(6 299,20 € sis. alv)

Ilmoittautuminen
31.5.2024 23:59 mennessä

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä.

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus on tarkoitettu terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille, esimerkiksi sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, fysioterapeuteille ja bioanalyytikoille.

Hakukelpoisuus ja -kriteerit

Olet hakukelpoinen, mikäli olet suorittanut terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon (kuten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, bioanalyytikko) tai sitä edeltävän terveysalan opistotason tutkinnon. Hakijalta toivotaan kahden (2) vuoden työkokemusta terveysalalta. Toimiaksesi audionomina sinulla tulee olla normaali kuulo.

Opiskelijavalinta suoritetaan tutkinnon, soveltuvan työkokemuksen, hakijan osoittaman motivaation ja haastattelun perusteella. Hakukriteerit täyttävät hakijat haastatellaan puhelimitse. Pääset varaamaan puhelinhaastatteluajan ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutukseen valinta on ehdollinen siihen saakka, kun opiskelija on toimittanut nähtäväksi Metropoliaan tutkintotodistuksen ja voimassaolevan kuulokäyrän, joka ei saa olla kuutta (6) kuukautta vanhempi. Tutkintotodistukset ja kuulokäyrät tarkistetaan koulutuksen alkaessa ensimmäisenä lähipäivänä.

Sisältö

  • audiologinen hoitotyö
  • lääketieteellinen, tekninen ja kuntouttava audiologia
  • käytännön työssä oppiminen

Opinnoissa korostuvat itsenäinen työote, tarkkuutta vaativat kädentaidot sekä tietotekniikan ja terveysteknologian erityisosaaminen.

Hyödyt

Saat valmiudet

audionomin työhön

Kehität

ammatillista osaamistasi sekä asiantuntijuuttasi kuulonhuollon ja -kuntoutuksen eri osa-alueilla

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina yhteistyössä Metropolian ja yliopistosairaaloiden lääketieteen ja hoitotyön asiantuntijoiden kanssa.

Koulutus koostuu lähi- ja etäopetuksesta, laboraatioista, oppimistehtävistä verkossa, laajemmasta työelämälähtöisestä kehittämistehtävästä ja käytännön työssä oppimisesta sekä itsenäisestä opiskelusta.

Koulutuksen opetuspäivät ovat alustavia, muutokset ovat mahdollisia.

Opinnot alkavat lähiopetuksella 29.8. - 30.8.2024. Ennen lähiopintojen alkua opiskelija tekee ennakkotehtävän.

Käytännön työssä oppimisen (harjoittelu) paikkojen hankinnasta ja mahdollisista kustannuksista huolehtii opiskelija itse. Käytännön työssä oppimisen aikana edellytetään audionomina työskentelevän henkilön ohjausta.

Kouluttaja

Vastuukouluttajana toimii audionomi Kati Pesonen-Simonen Metropoliasta.

Koulutuksen asiantuntijaluennoitsijat ovat audiologisen hoidon ja hoitotyön, lääketieteellisen, teknisen ja kuntouttavan audiologian asiantuntijoita.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoinna 31.5.2024 saakka
Aloitus 29.8.2024
5 080,00 € + alv 24 %
(6 299,20 € sis. alv)

Lisätietoja

Toimitus- ja peruutusehdot