Audionomi-koulutus

Kiinnostaako kuulon tutkiminen? Haluatko pätevöityä audiologiseen hoitotyöhön? Tartu tilaisuuteesi ja hakeudu opiskelemaan!

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä.

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus on tarkoitettu terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille, esimerkiksi sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, fysioterapeuteille ja bioanalyytikoille.

Hakukelpoisuus ja -kriteerit

Olet hakukelpoinen, mikäli olet suorittanut soveltuvan terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon (kuten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, bioanalyytikko) tai sitä edeltävän terveysalan opistotason tutkinnon. Hakijalta toivotaan kahden (2) vuoden työkokemusta terveysalalta. Toimiaksesi audionomina sinulla tulee olla normaali kuulo.

Opiskelijavalinta suoritetaan tutkinnon, soveltuvan työkokemuksen, hakijan osoittaman motivaation ja haastattelun perusteella. Hakukriteerit täyttävät hakijat haastatellaan puhelimitse. Saat ilmoittautumisen jälkeen vahvistusviestin ilmoittautumisesta, josta löydät linkin puhelinhaastatteluaikojen varaamiseen.

Koulutukseen valinta on ehdollinen siihen saakka, kun opiskelija on toimittanut nähtäväksi Metropoliaan tutkintotodistuksen ja voimassaolevan kuulokäyrän, joka ei saa olla kuutta (6) kuukautta vanhempi. Tutkintotodistukset ja kuulokäyrät tarkistetaan koulutuksen alkaessa ensimmäisenä lähipäivänä.

Sisältö

  • audiologinen hoitotyö
  • lääketieteellinen, tekninen ja kuntouttava audiologia
  • käytännön työssä oppiminen

Opinnoissa korostuvat itsenäinen työote, tarkkuutta vaativat kädentaidot sekä tietotekniikan ja terveysteknologian erityisosaaminen.

Hyödyt

Saat valmiudet

audionomin työhön

Kehität

ammatillista osaamistasi sekä asiantuntijuuttasi kuulonhuollon ja -kuntoutuksen eri osa-alueilla

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina yhteistyössä Metropolian ja yliopistosairaaloiden lääketieteen ja hoitotyön asiantuntijoiden kanssa.

Koulutus koostuu lähiopetuksesta (sisältäen simulaatioita ja laboraatioita), oppimistehtävistä verkossa, laajemmasta työelämälähtöisestä kehittämistehtävästä ja käytännön työssä oppimisesta.

Osa lähiopetuksesta toteutetaan etäyhteyden kautta.

Harjoittelupaikan hankinnasta ja mahdollisista kustannuksista huolehtii opiskelija itse. Harjoittelun aikana edellytetään audionomina työskentelevän henkilön ohjausta.

Kouluttaja

Vastuukouluttajana toimii lehtori Heidi Malava Metropoliasta.

Koulutuksen asiantuntijaluennoitsijat ovat audiologisen hoidon ja hoitotyön, lääketieteellisen, teknisen ja kuntouttavan audiologian asiantuntijoita.

Ilmoittautuminen

Lisätietoja

Toimitus- ja peruutusehdot